Gorymdaith Gŵyl Ddewi gyntaf tref Amlwch

Bydd plant ysgolion cynradd dalgylch Amlwch yn cau am hanner tymor mis Chwefror mewn steil wrth i 300 o blant ymgynnull i orymdeithio drwy’r stryd fawr Amlwch fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi.

Mae cynrychiolwyr o bob ysgol wedi cyfarfod yn gyson gyda Menter Iaith Môn dros y misoedd diwethaf i helpu trefnu’r orymdaith i ddathlu diwylliant Cymreig yr ardal. Maent wedi trefnu i gael band samba i fod yn rhan o’r dathliadau ac wedi bod yn targedu busnesau lleol i addurno ffenestri’r siopau i gefnogi’r digwyddiad.

 

Yn ogystal â’r orymdaith ei hun mae’r plant wedi trefnu gig ar gyfer gweddill y disgyblion yn Neuadd Goffa Amlwch. Fel rhan o’r adloniant bydd perfformiad gan Misha o Ysgol Gynradd Amlwch, sy’n adnabyddus am ei llwyddiant ar gyfres deledu S4C ‘Junior Eurovision: Chwilio am seren’. Hefyd bydd Arfon Wyn yn dod i’r llwyfan i ganu clasuron Cymraeg cyn i’r plant heidio’n ôl i’r Ysgolion i gwblhau’r dathliadau Gŵyl Ddewi.

 

Dathlu Cymreictod yr ardal

 

Dywedodd Gwennan Roberts, pennaeth Ysgol Rhosybol: “Mae’r plant wedi mynychu pob un cyfarfod ers i’r syniad ddechrau cael ei wireddu. Drwy weithio’n agos gyda Menter Iaith Môn a gwrando ar sut orymdaith mae’r plant eisiau ei weld yn Amlwch, dwi’n hyderus iawn y cawn fore gwych yn dathlu Cymreictod yr ardal. Gobeithio cawn orymdaith flynyddol ar ôl hyn.”

 

Bydd croeso i unrhyw un ddod i wylio’r orymdaith ac i gefnogi Ysgolion Rhosybol, Amlwch, Cemaes, Llanfechell, Carreglefn, Penysarn, Moelfre a Benllech fore dydd Gwener yma.