Grand Prix ar Fae Caerdydd

28/08/2015

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd dyfroedd Bae Caerdydd yn fwrlwm o weithgarwch y penwythnos hwn wrth i ŵyl y banc ola’r haf ddechrau gyda Grand Prix y Môr P1 Cymru.

 
Bydd cychod pŵer P1 a sgis jet yn rasio ym Mae Caerdydd ar 30 a 31 Awst ym mhedwaredd rownd Pencampwriaethau SuperStock ac AquaX UK.

 

Croesawodd y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart y digwyddiad i Gaerdydd, meddai, “Bydd y penwythnos hwn yn gyfle penigamp i hyrwyddo Bae Caerdydd a Chymru fel lle o safon byd i gynnal gornestau hwylio a champau’r dŵr ynddo ac fel cyrchfan ddeniadol ac amrywiol i ymwelwyr."

 

Dywedodd, "Mae gennym rai o leoliadau, cyfleusterau a gwestai o’r ansawdd uchaf yn y Deyrnas Unedig yma yng Nghymru.  Gobeithio y caiff y cefnogwyr gyfle i weld a phrofi’r hyn sydd gennym i’w gynnig wrth fwynhau croeso enwog y Cymry.”

 

Daw’r digwyddiad hwn â haf prysur o ddigwyddiadau uchel eu proffil i ben, gyda’r hydref yn addo cyfleoedd pellach i godi proffil Cymru ym mhedwar ban byd.

 

Cyffro

 

Ychwanegodd, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, “Mae yna gydnabyddiaeth a chyffro bellach bod Cymru’n gallu cynnal rhai o’r digwyddiadau rhyngwladol mwyaf ym myd y campau.  Mae’r haf wedi bod yn gymysgedd o ddigwyddiadau rhyngwladol eiconig gyda llond gwlad o ddigwyddiadau llai i ychwanegu at fwrlwm y gweithgareddau."

 

Yn ôl Ken Skates, “Mae’r digwyddiadau a noddir gan Lywodraeth Cymru’n hwb i economïau lleol a’r llynedd, roedd ein rhaglen o nawdd i ddigwyddiadau mawr yng Nghymru wedi esgor ar fwy o na £54 miliwn o wariant ychwanegol.  Rydym wedi cymryd camau breision i feithrin lle amlwg i Gymru ar lwyfan digwyddiadau’r byd ac edrychwn ymlaen yn awr at gynnal Grand Depart y Tour of Britain fis nesaf, yn ogystal â Phencapwriaethau Rhedeg Mynydd y Byd ac wrth gwrs wyth o gemau Cwpan Rygbi’r Byd yn Stadiwm y Mileniwm."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru