Grant cartrefi gwag i brynwyr am y tro cyntaf mewn rhannau o sir Conwy

13/02/2020

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cyfle i brynwyr tŷ am y tro cyntaf sydd â chysylltiad â’r rhan o Barc Cenedlaethol Eryri sydd yn Sir Conwy fod grant newyddar hyd at £25,000 ar gael.

Ydych chi’n brynwr tŷ am y tro cyntaf mewn ardaloedd fel Penmachno, Betws-y-coed neu Ddwygyfylchi, neu’n awyddus i brynu cartref yno sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy?

 

Gallai grant newydd o hyd at £25,000 fod ar gael i’r rhai sy’n prynu am y tro cyntaf sy’n bodloni’r meini prawf ac sydd am brynu eiddo sy’n gymwys.

 
Mae’n rhaid i’r adeilad fod wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy, bod o fewn bandiau Treth y Cyngor A i C a bod angen gwelliannau er mwyn iddo fod o safon addas i fyw ynddo. Mae’r grant i gael ei ddefnyddio i helpu gyda’r gost o wella safon yr adeilad i allu byw ynddo, nid tuag at y costau prynu.

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn awyddus i glywed gan rai sy’n prynu cartref am y tro cyntaf, neu gan berchnogion adeiladau gwag cymwys sy’n credu y gallai’r cynllun eu helpu i werthu’r eiddo.

 

Defnyddio cartrefi gwag

 

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Rydyn ni’n awyddus i gartrefi gwag gael eu defnyddio fel bod pobl yn gallu byw mewn cartrefi o safon. Mae’r grant yma’n un o nifer o fentrau sydd gan y Cyngor i helpu rhai sy’n prynu. Rydyn ni’n cydnabod bod y meini prawf yn eithaf penodol yn yr achos hwn, ond gallai’r grant helpu pobl yn yr ardal sy’n cael trafferth dod o hyd i’w cartref cyntaf i allu prynu tŷ, a byddai’n golygu bod cartrefi gwag yn cael eu defnyddio eto.”

 

Mae’r Grantiau Cartrefi Gwag i Brynwyr am y Tro Cyntaf yn cael eu darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gyda chyllid gan Barc Cenedlaethol Eryri. Mae ceisiadau’n cael eu derbyn tan 27 Ebrill 2020 i ddechrau.

 

Am ragor o wybodaeth am y cynllun hwn a mwy o help sydd ar gael, os ydych chi’n chwilio am gartref neu’n ystyried beth i’w wneud gydag adeilad gwag, ewch i’r wefan a www.conwy.gov.uk, anfonwch e-bost at strategaethtai@conwy.gov.uk neu gysylltu a’r Tîm Strategaeth Tai ar 01492 574235.