Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, Y Bala yw prifardd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014.

29/05/2014

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Gruffudd Antur o Lanuwchllyn

“Braint  â hanner” i fachgen lleol dderbyn cadair Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

 

Gruffudd Antur o Lanuwchllyn, Y Bala yw prifardd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014. Cadeiriwyd Gruffudd ym mhafiliwn yr Eisteddfod y prynhawn yma, ac yntau ‘gartref’ yn ei filltir sgwâr: “mae ennill gartref yn fraint â hanner!” eglurodd Gruffudd.

 

Dyw’r fraint ddim yn ddieithr i Gruffudd, enillodd gadair Eisteddfod yr Urdd yn Eryri 2012. Erbyn hyn, mae Gruffudd wedi graddio mewn Ffiseg o Brifysgol Aberystwyth a bellach, mae’n astudio ar gyfer gradd MA mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, ac yn gobeithio cychwyn ei gwrs doethuriaeth yno fis Hydref.

 

Cyflwynir y gadair i’r Prifardd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun Pelydrau. Mari George ac Eurig Salisbury oedd beirniaid y gystadleuaeth a chyflwynwyd y gadair eleni gan NFU Cymru Meirionnydd. Mae’r Undeb yn ddiolchgar i’r gwneuthurwyr am eu gwaith cywrain, John Pugh a Iolo Puw.

 

Wrth rannu’r feirniadaeth dywed y beirniaid: “Cafwyd pedwar ar ddeg o ymgeiswyr eleni, ac mae pob un o’r cystadleuwyr yn dangos addewid. Gwnaethom ein dau fwynhau darllen y cerddi i gyd, a braf iawn oedd gweld bod pob un o’r bobl ifanc hyn wrth eu bodd yn chwarae gyda geiriau.”

 

I frig y rhestr daeth cerdd ‘Gwenno’ ffug enw Gruffudd Antur am ei gerdd fuddugol. Yn ôl y beirniaid: “O’r darlleniad cyntaf, cawsom ein gwefreiddio gan awdl Gwenno. Cân serch yw hi ac yn wahanol i bob cystadleuydd arall, mae safon cerdd Gwenno yn gyson uchel o’r dechrau i’r diwedd. Mae swyn aeddfed y gynghanedd yn serio llinellau telynegol fel hyn yn y cof:

 

Yr hen ddyheu yn troi’n ddall

yn dawel; minnau’n deall

fod heulwen loywa’r ennyd

yn gorfod darfod o hyd,

a rhaid i’r ha’ ei droi’i hun

o hyd yn hydref wedyn.

 

“Gyda chlod mawr y mae Gwenno yn llawn haeddu cadair yr Eisteddfod,” meddai’r beirniaid.

 

Mae Gruffudd wedi bod yn cystadlu ac yn ymwneud â’r Urdd ar hyd ei oes fel rhan o Adran Llanuwchllyn, Ysgol y Berwyn, Aelwyd Pantycelyn ac Aelwyd Penllyn. Mae ei ddyled a’i ddiolchgarwch yn aruthrol i’w deulu, ei gyfeillion, ei athrawon, ei ddarlithwyr a’i holl gydnabod am ennyn ei ddiddordeb mewn barddoniaeth a’r ‘pethe’, ac am wneud y cyfan yn gymaint o hwyl ar hyd y daith – “maen nhw’n gwybod yn iawn pwy ydyn nhw, gobeithio!” meddai Gruffudd.

 

Yn ail yn y gystadleuaeth eleni y mae ‘Mallt’ sef Steffan Gwynn, Aelod Unigol Tu Allan i Gymru ac yn drydydd ‘Selfieynfflandrys’ sef Guto Dafydd, Aelod Unigol Cylch Llŷn, Eryri.