Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1141 cofnodion | Tudalen 1 o 115

Dyfodol ein moroedd fydd testun darli...

19/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Dyfodol ein cefnforoedd fydd yn cael sylw mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor ddechrau mis Mawrth.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn adnewyddu ei...

19/02/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi adnewyddu ei phartneriaeth gyda Menter a Busnes, prif gwmni datblygu economaidd annibynnol Cymru.

darllenwch mwy

Astudiaeth newydd yn archwilio effeit...

18/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddwy rywogaeth o adar arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon yn cael eu harchwilio mewn prosiect ymchwil newydd gwerth €2.6m fydd yn cynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Darlith yn edrych yn ôl ar ganrif o ...

18/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Canrif o addysg i oedolion yng Nghymru wledig fydd testun darlith gyhoeddus ar Fawrth 2il ym Mhrifysgol Aberystwyth i nodi canmlwyddiant Adran Dysgu Gydol Oes y Brifysgol.

darllenwch mwy

Yr iaith Gymraeg yn sbarduno nyrs i h...

17/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r gallu i siarad Cymraeg wedi bod yn angenrheidiol yng ngwaith myfyrwraig o Gastell Nedd sydd yn astudio Nyrsio Anabledd Dysgu a hyn fydd yn cael sylw yn yr olaf yn y gyfres o Nyrsys ar S4C nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Technoleg deallusrwydd artiffisial yn...

14/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae deallusrwydd artiffisial, lluniau lloeren a thechnoleg drôn yn mynd i gael cryn effaith ar ymchwil i newid hinsawdd yn ôl gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Teithiau o gasgliadau celf a serameg ...

12/02/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor yn mis Chwefror i Ebrill 2020.

darllenwch mwy

Cig Coch o Gymru ar Fwydlen Olympaidd...

11/02/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd y cig coch gorau o Gymru yn cael ei fwynhau mewn dau ddigwyddiad allweddol yn yr Almaen yn ystod y dyddiau nesaf. ac yn dechrau ddydd Gwener, bydd Stuttgart yn croesawu Pencampwriaethau Coginio Olympaidd IKA.

darllenwch mwy

Gwaith cadwraeth yn dechrau yng Nghas...

10/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith cadwraeth enfawr yn dechrau fis yma yng Nghastell Coety sydd ger Pen-y-bont ar Ogwr, fydd yn sicrhau bod y castell yn parhau i fod wrth galon y gymuned am genedlaethau i ddod.

darllenwch mwy

Yr actor Llion Williams yn arwain gor...

10/02/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ar ôl blwyddyn lwyddiannus y llynedd bydd sefydliadau mwyaf Bangor a’r cylch yn dod at ei gilydd unwaith eto eleni i drefnu cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau er mwyn dathlu nawdd sant Cymru, Dewi Sant.

darllenwch mwy