Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1717 cofnodion | Tudalen 1 o 172

Y bardd a'r academydd Mererid Hopwood...

12/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd academydd a bardd o Brifysgol Aberystwyth ar raglen Gŵyl y Gelli eleni, a ddarlledir am ddim ar-lein o'r Gelli Gandryll o 26 Mai tan 6 Mehefin.

darllenwch mwy

Ysgol yn dathlu diwrnod rhyngwladol y...

12/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Dathlir Diwrnod Rhyngwladol y Gwenyn ar Fai 20fed, sef diwrnod i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd gwenyn i’n hamgylchfyd, sicrwydd bwyd, a ffermio cynaliadwy. Eleni am y tro cyntaf mae Ysgol Y Fenni yn dathlu’r diwrnod.

darllenwch mwy

Disgynyddion rhoddwr Tŷ'r Cymry yn ga...

12/05/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae disgynyddion i Lewis Williams, y dyn roddodd Canolfan Gymraeg Tŷ’r Cymry yn rhodd “i Gymry Caerdydd” yn 1936, wedi ysgrifennu at yr ymddiriedolwyr yn galw arnynt i beidio gwerthu’r Tŷ, wythnos cyn i ocsiwn ddadleuol gael ei chynnal gyda’r bwriad o werthu’r ganolfan Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio prosiect newydd yn chwilio am ...

11/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi lansio prosiect newydd er mwyn creu darlun o fywyd drwy gyfnod y clo.

darllenwch mwy

Deiseb yn denu 5,000 o enwau yn gwrth...

10/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu cynlluniau gwerth bron i 400,000 i godi cerflun ger Castell Y Fflint wedi denu dros 4,000 o enwau mewn cwta pedwar diwrnod.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i gofrestru am ddim i gwrs...

07/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cwrs gan Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn mynd o nerth i nerth yn ystod y pandemig yn hyfforddi busnesau ar gynhyrchu cyfryngau uwch ond mae'r cyfle olaf i gofrestru er mwyn gallu mynychu'r hyfforddiant achrededig am ddim yn dod ym mis Mehefin.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn archwilio hanes amle...

07/05/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Simon Brooks yn cyhoeddi cyfrol newydd gyda Gwasg Prifysgol Cymru yn archwilio i hanes lleiafrifoedd ethnig a'r gwareiddiad Cymraeg.

darllenwch mwy

Mike Peters yn canu dros Gymru a chod...

06/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Fe fydd cân swyddogol tîm pêl-droed Cymru ar gyfer Ewro 2020 yn cael ei rhyddhau ddydd Gwener Mai 28.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Conwy yn galw ar bobl i gr...

30/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn galw ar bawb i gymryd cyfrifoldeb am eu sbwriel eu hunain wrth wneud y gorau o barciau, draethau a fannau prydferth y sir dros benwythnos gŵyl y banc.

darllenwch mwy

Taclo problem cerbydau gyriant pedair...

30/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae tîm Llwybr Arfordir Cymru Cyngor Gwynedd wedi cydweithio gyda thirfeddianwyr yn ardal de Meirionnydd i daclo problemau gyda nifer leiafrifol o ddefnyddwyr cerbydau gyriant pedair olwyn.

darllenwch mwy