Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1819 cofnodion | Tudalen 1 o 182

Artist yn ennill gwobr brynu Artes Mu...

26/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Newyddion

Mae un o artistiaid Artes Mundi 9, Prabhakar Pachpute, wedi ennill Gwobr Brynu Artes Mundi gan Ymddiriedolaeth Derek Williams.

darllenwch mwy

S4C yn lansio gwasanaeth tywydd digidol

26/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi lansio gwasanaeth tywydd newydd digidol ar gael ar ap Newyddion S4C.

darllenwch mwy

Camu fewn i fyd rhithiol y Lle Celf

26/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol wedi’i ohirio am flwyddyn arall eleni, mae’r trefnwyr unwaith eto wedi troi at gwmni Cynyrchiadau 4Pi, i greu fersiwn rhithwir o Y Lle Celf, arddangosfa celfyddydau gweledol enwog yr ŵyl.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch Mentro'n gall i gadw p...

23/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a grŵp Diogelwch Dŵr Cymru yn gofyn i bobl fentro'n gall a chymryd camau ychwanegol i gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel o gwmpas dŵr wrth iddynt fynd allan i’r awyr agored i fwynhau arfordir a chefn gwlad Cymru.

darllenwch mwy

Rhodd gan artist blaenllaw i’r Casgli...

22/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod wedi derbyn rhodd sy'n cynnwys tri gwaith eiconig gan yr artist blaenllaw Mary Lloyd Jones o Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen Eisteddfod AmGen

21/07/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd manylion rhaglen Eisteddfod AmGen 2021, gyda bron i 200 o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos o 31 Gorffennaf – 8 Awst.

darllenwch mwy

Ôl troed deinosor sy'n taflu goleuni ...

21/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ôl troed deinosor mewn cyflwr rhagorol yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ôl cael ei ganfod gan ferch 4 oed o'r enw Lily Wilder ym Mae Bendricks ger y Barri yn Ionawr 2021. Bydd arddangosfa Lili'n Ffeindio Ffosil i'w gweld yn y brif neuadd o 21 Gorffennaf.

darllenwch mwy

Dathlu 20 mlynedd o effaith llong y P...

20/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae llong ymchwil sydd wedi chwarae rhan wrth ddarparu bwyd môr cynaliadwy i ni ac sydd wedi newid ein dealltwriaeth o wyddorau’r eigion yn dathlu 20 mlynedd o wasanaeth i wyddoniaeth ac addysg y mis hwn.

darllenwch mwy

Hanner miliwn gwerth o grantiau i bro...

19/07/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi cyhoeddi gwerth dros £600,000 o grantiau i 38 o brosiectau ledled Cymru.

darllenwch mwy

Myfyrwyr celf yn trawsnewid cyntedd C...

16/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Myfyrwyr o Ysgol Gelf Coleg Sir Gâr wedi bod yn brysur yn rhoi gweddnewidiad i gyntedd Yr Atom yn ddiweddar. Dros y flwyddyn a hanner diwethaf mae drysau’r ganolfan wedi bod ar gau i’r cyhoedd o ganlyniad i gyfyngiadau’r pandemig gyda gweithgareddau rhithiol arlein yn unig, ond mae’r ganolfan wrthi ar hyn o bryd yn paratoi i ail agor eu drysau – a hynny gyda fflach o liw.

darllenwch mwy