Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1402 cofnodion | Tudalen 1 o 141


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4919 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.237.71.23
    REMOTE_PORT : 37788
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/addysg
    REQUEST_URI : /blog/guide/addysg

Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion yn ymate...

21/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol yng Ngheredigion wedi bod yn gweithio’n rhithiol ers y cyfnod clo er mwyn ymateb i anghenion plant a phobl ifanc dros y misoedd diwethaf.

darllenwch mwy

Bydd Wych, Ailgylcha’ yw neges ymgyrc...

21/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain ymgyrch newydd i gael pobl yng Nghymru i ailgylchu mwy mewn cais i arwain y byd ar ailgylchu.

darllenwch mwy

Aberystwyth yw prifysgol orau gwledyd...

21/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng ngwledydd Prydain am ansawdd ei dysgu a phrofiad myfyrwyr, yn ôl The Times / The Sunday Times Good University Guide, wrth iddi barhau i godi yn nhablau’r cynghrair.

darllenwch mwy

Lansio prosiect gwerth £6.8 miliwn i ...

18/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn lansio prosiect adfer afon gwerth miliynau o bunnoedd i drawsnewid Afon Dyfrdwy a’i hamgylchoedd er mwyn gwella poblogaethau pysgod sy’n dirywio a bywyd gwyllt prin yn yr ardal.

darllenwch mwy

Ffermwyr o Lanrhystud yn ennill myfyr...

18/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yn mynd i Dewi Eifion Davies o Lanrhystud ger Aberystyth.

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn ailagor heddiw

18/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae neuadd breswyl enwocaf Cymru yn ailagor ei drysau heddiw, wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Brifysgol Aberystwyth ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

darllenwch mwy

Penodi cynrychiolwyr i hyrwyddo Cymru...

17/09/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae tri chynrychiolydd sy’n angerddol dros Gymru wedi cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo’r wlad dramor.

darllenwch mwy

Galw am wersi Cymraeg am ddim i ffoad...

17/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Flwyddyn ar ôl i’r Llywodraeth ganiatàu i geiswyr lloches fynychu gwersi Cymraeg yn rhad ac am ddim, mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn y cynllun hwn i hefyd gynnwys ffoaduriaid.

darllenwch mwy

Myfyriwr amaeth o'r Gogledd yn ennill...

16/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Lewys Jones, sydd wedi graddio mewn Amaethyddiaeth gyda Mecaneiddio, wedi ennill Gwobr Myfyriwr glodfawr Harper Cymry/Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2020.

darllenwch mwy

Paentiadau pwysig o'r Gogledd wedi eu...

16/09/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae grŵp arbennig o baentiadau dyfrlliw o ogledd Cymru o’r 1770au, a helpodd i sefydlu Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr, wedi’i brynu gan Amgueddfa Cymru diolch i gefnogaeth gan y Gronfa Gelf, Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, a rhoddwr preifat.

darllenwch mwy