Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1136 cofnodion | Tudalen 1 o 114

Technoleg deallusrwydd artiffisial yn...

14/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae deallusrwydd artiffisial, lluniau lloeren a thechnoleg drôn yn mynd i gael cryn effaith ar ymchwil i newid hinsawdd yn ôl gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Teithiau o gasgliadau celf a serameg ...

12/02/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor yn mis Chwefror i Ebrill 2020.

darllenwch mwy

Cig Coch o Gymru ar Fwydlen Olympaidd...

11/02/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd y cig coch gorau o Gymru yn cael ei fwynhau mewn dau ddigwyddiad allweddol yn yr Almaen yn ystod y dyddiau nesaf. ac yn dechrau ddydd Gwener, bydd Stuttgart yn croesawu Pencampwriaethau Coginio Olympaidd IKA.

darllenwch mwy

Gwaith cadwraeth yn dechrau yng Nghas...

10/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith cadwraeth enfawr yn dechrau fis yma yng Nghastell Coety sydd ger Pen-y-bont ar Ogwr, fydd yn sicrhau bod y castell yn parhau i fod wrth galon y gymuned am genedlaethau i ddod.

darllenwch mwy

Yr actor Llion Williams yn arwain gor...

10/02/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ar ôl blwyddyn lwyddiannus y llynedd bydd sefydliadau mwyaf Bangor a’r cylch yn dod at ei gilydd unwaith eto eleni i drefnu cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau er mwyn dathlu nawdd sant Cymru, Dewi Sant.

darllenwch mwy

Disgyblion Ceredigion yn clywed profi...

10/02/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cafodd disgyblion ysgolion Ceredigion y cyfle i glywed hanes goroeswr yr Holocost i gyd-fynd gyda chofio'r Holocost yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Diwrnod llawn dop i ddathlu ein cerdd...

07/02/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

P’un a ydych chi’n hoffi miwsig indi, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae miwsig anhygoel yn cael ei greu yn y Gymraeg i chi ei ddarganfod. Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o fiwsig Cymraeg a nid oedd eleni'n eithriad.

darllenwch mwy

Cynnal gŵyl gerddorol i bobl ifanc gy...

07/02/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd Gŵyl Gelfyddyd yn cael ei gynnal ym Mhorthmadog dros hanner tymor sydd wedi ei deilwra i fod yn addas i blant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol fynychu gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau.

darllenwch mwy

Lansio Ymgyrch #Poster2020 ar Ddydd M...

07/02/2020
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i Ddydd Miwsig Cymru ddathlu ei ben-blwydd yn bump oed heddiw, mae LlyfrgellGenedlaethol Cymru am lansio ymgyrch #poster2020. Fel rhan o’r fenter, rydym yn apelio arsefydliadau, trefnwyr a chasglwyr i’n cynorthwyo i greu casgliad cenedlaethol cynhwysfawr obosteri.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol o lythyrau am brofiad...

06/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddir llyfr newydd gan Wasg yr Lolfa yr wythnos hon gyda’r nod o fedru cynnig negeseuon o obaith i bobl sy’n byw ag iselder.

darllenwch mwy