Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1450 cofnodion | Tudalen 101 o 145

Deiseb yn denu 5,000 o enwau yn gwrth...

11/09/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu cynlluniau gwerth bron i 400,000 i godi cerflun ger Castell Y Fflint wedi denu dros 4,000 o enwau mewn cwta pedwar diwrnod.

darllenwch mwy

Galw am wneud y Gymraeg yn hanfodol m...

05/09/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae Dyfodol yr Iaith am i’r Gymraeg fod yn hanfodol ar gyfer swyddi arweinyddion anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Nawdd i gynnal ymchwil pellach ar gle...

31/08/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor wedi derbyn dros hanner miliwn o bunnoedd o nawdd gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil pellach ar glefyd Dementia.

darllenwch mwy

Enw newydd yn diddanu plant Cymru

30/08/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd wyneb newydd yyn cadw cwmni i blant a rhieni ar Cyw bob bore o ddydd Llun yma sef y cyflwynydd newydd, Elin Haf. Bydd Elin yn ymuno â chriw cyflwyno Cyw sy'n darparu rhaglenni hwyliog i blant meithrin.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am athronydd o fri

29/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir fis yma yn edrych o’r newydd ar syniadaeth yr athronydd o Gymro J.R. Jones yn y gobaith o’u cyflwyno i ddarllenwyr newydd.

darllenwch mwy

Llai yn sefyll arholiad Cymraeg Safon...

18/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar gorff Cymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwach eleni.

darllenwch mwy

Mwy o fyfyrwyr Cymru nag erioed yn ca...

17/08/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.

darllenwch mwy

Codi arian ac ymwybyddiaeth o Ddement...

15/08/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Daeth pobl o bob rhan o Wynedd a thu hwnt yn cynnwys y personoliaeth teledu enwog Russell Grant i Borthmadog yn ddiweddar i gymryd rhan mewn digwyddiad elusennol i helpu codi arian ar gyfer Alzheimer’s Research UK.

darllenwch mwy

Penodi cadeirydd newydd i Gyngor Prif...

11/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth bod Dr Emyr Roberts wedi ei benodi yn Gadeirydd nesaf y Cyngor.

darllenwch mwy

Lansio pecyn cymorth i hybu'r Gymraeg...

03/08/2017
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd pecyn cymorth i hybu’r Gymraeg yn y gymuned yn cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg, Alun Davies fore Iau nesaf ym mhabell Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

darllenwch mwy