Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1045 cofnodion | Tudalen 101 o 105

400 mewn parti i ddathlu strategaeth ...

10/08/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

400 mewn parti i ddathlu strategaeth iaith Sir Gâr


Parti i ddathlu strategaeth iaith Sir Gâr

Daeth dros 400 o bobl i barti Cymdeithas yr iaith ar faes yr Eisteddfod heddiw i ddathlu fod y Cyngor wedi cyhoeddi amserlen gweithredu ei strategaeth iaith newydd.
 
Cafwyd perfformiadau gan fandiau o Sir Gar a oedd wedi bod yn ymgyrchu - Bromas, Y Banditos a Castro - a gan Dewi Pws a Kariad y Klown. Mewn sesiwn "Munud dros Sir Gar" datganodd enwogion lleol am funud yr un pam bod hwn yn ddatblygiad mor bwysig. Yn eu plith yr oedd y ddau gynghorydd a arweiniodd y gweithgor ( Cefin Campbell - Plaid ) a Callum Higgins - Llafur ), yr actorion Andrew Teilo a Gwyn Elfyn, y darlledydd Iola Wyn a chyn-arweinydd UMCA Mared Ifan.
 
Eto i gyd, cafodd potel mawr o champagne ei anfon yn &o ...

darllenwch mwy

Darlithydd a Cherddor yn Cyfansoddi C...

10/08/2014
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael y fraint o gydweithio gyda chyn aelod o’r Super Fury Animals.
 
Gwaith Curig Huws o Adran Ddrama a Cherddoriaeth Prifysgol De Cymru oedd cynorthwyo Gruff Rhys i recordio trac sain fydd i’w chlywed yn y ffilm ‘Set Fire to the Stars’ gaiff ei rhyddhau yn ddiweddarach eleni.
 
Bydd y ffilm yn canolbwyntio ar y berthynas gynhyrfus rhwng Dylan Thomas a John Malcolm Brinnin nôl yn y pumdegau a thaith gyntaf Dylan Thomas i America.
 
Elijah Wood, sy’n enwog am ei ran yn ffilmiau Lord of the Rings fydd yn actio rhan Brinnin a Celyn Jones sydd wedi ymddangos mewn cyfresi teledu fel Abo ...

darllenwch mwy

Lliain llestri Academi Hywel Teifi

01/08/2014
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ydych chi’n ddarpar fyfyriwr i Brifysgol Abertawe? Mae’r bardd a’r awdur, Dr Llŷr Gwyn Lewis, Darlithydd yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi,  Prifysgol Abertawe, wedi cyfansoddi englyn go arbennig yr wythnos hon, a hynny ar gyfer lliain llestri fydd yn rhodd am ddim i ddarpar fyfyrwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf. Darllena’r englyn:
 
I fore’r mân ddiferion – y down ni
gyda’r nos o straeon
gan eu hel i’r gegin hon,
ac felly, gwnawn gyfeillion
 
Wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, dyma’r lliain llestri cyntaf mewn rhan o gyfres bydd ...

darllenwch mwy

Anelu'n Uwch - Ysgol Haf

28/07/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn falch iawn o gyhoeddi manylion digwyddiad newydd a chyffrous: Anelu’n Uwch. Ysgol haf cyfrwng Cymraeg fydd yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor yn ystod wythnos 18-22 Awst 2014 ydy Anelu’n Uwch. Anelir yr ysgol at ddysgwyr sy’n bwriadu mynd i Brifysgol, a heb wneud eu ceisiadau eto.
 
Bwriad Anelu’n Uwch ydy rhoi blas o Addysg Uwch i bobl ifanc sy’n ystyried symud ymlaen o Addysg Bellach i Addysg Uwch. Dywed Awen Schiavone, Prif Swyddog y Prosiect: ‘Rydym yn hynod gyffrous am allu cynnig y cyfle hwn i bobl ifanc gael profiadau fydd yn eu paratoi nhw at addysg uwch, a hynny ar safle prifysgol. Bydd y mynychwyr yn datb ...

darllenwch mwy

Gwobr arall i Sgiliaith

25/07/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gwobr arall i Sgiliaith


Liz Saville, Angharad Roberts ac Awen Schiavone

Mae Sgiliaith yn falch iawn o gyhoeddi ennill gwobr am adnodd digidol mewn gwobrau cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Gwobr Cynnwys Digidol Gwreiddiol mewn Addysg Bellach yw teitl y wobr, ac fe’i cyflwynwyd mewn seremoni wobrwyo yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. Roedd Digwyddiad a Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2014 yn rhedeg am yr ail dro eleni, gydag wyth o wobrau amrywiol am ddefnydd arloesol o dechnoleg ddigidol mewn addysg.

Ym mis Medi 2013 gofynnodd Hunaniaith (Menter Iaith, Cyngor Gwynedd) i Sgiliaith (sy’n adran o fewn Grŵp Llandrillo Menai) greu adnodd i’w gyflwyno i bobl ifainc fyddai’n codi eu hymwyby ...

darllenwch mwy

Gradd er Anrhydedd i Cerys Matthews

18/07/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gradd er Anrhydedd i Cerys Matthews


Cerys Matthews

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno Gradd er Anrhydedd i Ms Cerys Matthews, cyn-brif gantores y band roc sydd wedi gwerthu miliynau, Catatonia.
 
Cyflwynwyd y dyfarniad i Ms Matthews heddiw (dydd Gwener, 18 Gorffennaf) yn ystod seremoni raddio’r Coleg Gwyddoniaeth am 2.30pm.
 
Ganwyd Cerys Matthews yng Nghaerdydd ac fe'i magwyd yn Abertawe.  Enillodd sylw'r cyhoedd gyntaf fel prif gantores y band roc sydd wedi gwerthu miliynau, Catatonia, a ffurfiwyd ym 1992, ond gadawodd y band yn 2000 i fynd i'r Unol Daleithiau i archwilio'i hoff ffurfiau, sef jazz cynnar a melangan werin.
 
Mae hefyd yn awdur medrus, yn enwedig barddoniaeth a llenyddiaeth i blant.  Er ...

darllenwch mwy

Seremoni Graddio Prifysgol Aberystwyth

15/07/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae tref Aberystwyth yn brysur yr wythnos yma gyda seremonïau graddio'r Brifysgol yn cymryd lle rhwng y 14eg - 18fed o Orffennaf.
 
Diwedd cyfnod i filoedd o fyfyrwyr mae’n amser iddyn nhw ddathlu ar ôl y gwaith caled ac edrych ymlaen at y cyfnod nesaf yn eu bywydau. Gyda'i ffrindiau a theuluoedd yna i gefnogi mae diwrnod graddio yn ddiwrnod mawr yn fywyda u'r myfyrwyr.
 
Fel rhan o’r dathliadau mae’r myfyrwyr wedi bod yn rhannu lluniau ar trydar yn defnyddio’r hashnod #caruaber. Yn rhannu atgofion a'r rhesymau pam y maent yn caru Aberystwyth, yn cynnwys y traeth, y bywyd nos, y machlud haul, y gymuned glos. 
 
Darllenwch ymlaen ...

darllenwch mwy

Toriadau pellach Cymraeg i Oedolion

09/07/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Toriadau pellach Cymraeg i Oedolion


Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Toriadau pellach Cymraeg i Oedolion - cwestiynau am ‘ddidwylledd’ Carwyn Jones
 
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio toriadau pellach o bron i £700,000 i Gymraeg i Oedolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw.
 
Mewn llythyr i ganolfannau Cymraeg i Oedolion, medd Llywodraeth Cymru bod y toriadau yn dod oherwydd "... nad oes cyllid ychwanegol ar gael i gefnogi gweithrediad y Strategaeth Iaith ...". Honnodd y Prif Weinidog ei fod yn buddsoddi £1.6 miliwn yn y Gymraeg mewn datganiad polisi fis diwethaf. Mae’r cwtogiad i Gymraeg i Oedolion yn dod ar ben toriadau o 8% sydd eisoes wedi eu cyhoeddi.
 
Dywedodd Robin Farrar, Cadeiry ...

darllenwch mwy

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaetho...

07/07/2014
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Sut i gyrraedd y Maes

Bydd meysydd parcio dros dro yr Eisteddfod yn cael eu lleoli i'r Dwyrain a'r Gorllewin o Lanelli gyda system bws gwennol yn weithredol.
 
Bydd y meysydd parcio yn cael eu nodi'n glir gydag arwyddion melyn ar bob prif gyffordd yn yr ardal.  Mae parcio a'r bws wennol i'r Maes yn rhad ac am ddim.
 
Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn gweithredu ar bob adeg y mae'r Eisteddfod yn agored i’r cyhoedd ac yn eich cludo chi o'r meysydd parcio i Ganolfan Ymwelwyr yr Eisteddfod. Os gwelwch yn dda, cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer y rhan hon o'ch taith a allai fod hyd at hanner awr.
 
Bydd y bysiau yn dychwelyd yn rheolaidd i'r meysydd parcio drwy gydol y dydd ...

darllenwch mwy

Matthew Rhys yn llysgennad Sioe Gerdd...

02/07/2014
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Matthew Rhys yn llysgennad Sioe Gerdd Theatrig yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr


Llysgennad Sioe Gerdd Theatrig yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc

Mae’r actor Matthew Rhys heddiw wedi ei gyhoeddi fel llysgennad cynllun cyffroes rhwng Urdd Gobaith Cymru â Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc.
 
Yn 2015 i ddathlu 150 o flynyddoedd ers i’r Cymry cyntaf ymfudo o Lerpwl i Batagonia bydd yr Urdd yn cydweithio mewn partneriaeth â Clwyd Theatr Cymru ar gynhyrchiad arbennig a fydd yn portreadu’r siwrne i Batagonia ar y Mimosa yn 1865.
 
Fe fydd y cynhyrchiad yn rhoi cyfle i 15 o bobl ifanc o Gymru a 5 o Batagonia i berfformio yn y cynhyrchiad arbennig hwn.
 
Dywed Matthew Rhys “Mae’n fraint i fod yn llysgennad y cynllun yma sy’n cynnig cyfleodd amhrisiadwy i bobl ifan ...

darllenwch mwy