Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1333 cofnodion | Tudalen 101 o 134

Rhaid i'r ymgyrch Gadael anrhyddedu'r...

28/06/2016
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi sicrhau fod y llw a wnaed i bobl Cymru gan yr Ymgyrch Gadael yn ystod ymgyrch refferendwm yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei anrhydeddu.

darllenwch mwy

Gemau Cymru bump wythnos union cyn ge...

27/06/2016
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Union bum wythnos cyn i’r Gemau Olympaidd gychwyn yn Rio, bydd Cymru yn cynnal eu fersiwn eu hunain o’r digwyddiad aml-chwaraeon yng Nghaerdydd.

darllenwch mwy

Cymru'n dewis gadael yr Undeb Ewropeaidd

24/06/2016
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe bleidleisiodd 52.5% o etholwyr Cymru i adael gyda 47.5% yn Refferendwm aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd, gyda Gwynedd, Sir Fynwy, Caerdydd a Bro Morgannwg yn unig yn dewis aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cymru'n pleidleisio

23/06/2016
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae canolfannau pleidleisio led-led Cymru wedi agor ers ben bore i’r refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth wedi cynnal cyn...

22/06/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi trefnu’r gynhadledd academaidd gyntaf o’i bath ym Mhrydain ar reslo proffesiynol.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch MWD

21/06/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Meithrin yn lansio ymgyrch godi arian newydd sbon o’r enw MWDI40 sy’n gosod her i rannu eu wynebau mwd gyda ni trwy’r gwefannau cymdeithasol gan ddefnyddio #Mwdiad, fel modd i godi arian i'r Mudiad a dathlu Diwrnod Cenedlaethol Mwd.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn rhoi cip ar fyd rhyfed...

17/06/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Dewch i ddarganfod byd rhyfeddol mwydod yr haf hwn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gyda’n harddangosfa newydd i’r teulu – Mwydod! sy’n agor ar ddydd Sadwrn 18 Mehefin tan 30 Medi 2017.

darllenwch mwy

Cloddio am gelfyddyd craig a thirwedd...

16/06/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd bedd cyntedd Neolithig Bryn Celli Ddu, ar Ynys Môn, yn cynnal cloddiad archeolegol cyhoeddus pythefnos o hyd, gan arwain at ddiwrnod agored rhad ac am ddim ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Cam ymlaen at sefydlu Canolfan Ragori...

14/06/2016
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau i sefydlu rhaglen benodol i hyfforddi milfeddygon rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r Coleg Meddygol Brenhinol gam yn nes heddiw, yn dilyn cyhoeddiad gan Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

darllenwch mwy

Darganfyddiad Tîm o Gymru yn yr Antar...

13/06/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae tîm ymchwil rhyngwladol dan arweiniad academyddion o Brifysgolion Aberystwyth ac Abertawe yn cyhoeddi ymchwil arwyddocaol sy'n rhoi goleuni newydd ar un o ffenomenau naturiol mwyaf y byd.

darllenwch mwy