Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1290 cofnodion | Tudalen 101 o 129

Codi ymwybyddiaeth dros alergedd bwyd

29/03/2016
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Asiantaeth Safonau bwyd yn chwilio am siaradwyr Cymraeg a fyddai’n fodlon siarad am eu profiad o fyw gydag alergedd bwyd er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r pwnc.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru eisiau mwy yn astud...

17/03/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fu’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn Mhrifysgol Rhydychen heddiw fel rhan o'i waith i sicrhau bod mwy o fyfyrwyr o Gymru yn cael lle ym mhrifysgolion gorau Prydain.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enw Canolfan Gymraeg Cwm Tawe

17/03/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Tŷ’r Gwrhyd fydd enw y Ganolfan Gymraeg newydd sy’n cael ei sefydlu yng Nghwm Tawe.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr ddim am gau dwy ysgol ...

09/03/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cyhoeddoddd Cyngor Sir Gaerfyrddin heddiw eu bod yn rhoi rhagor o amser i gefnogwyr ysgolion cynradd Bancffosfelen a Llanedi i fynd ati i sefydlu cynllun a fyddai’n sicrhau eu dyfodol.

darllenwch mwy

Cyfle am brentisiaeth gyda'r Urdd

08/03/2016
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae 25 person ifanc wedi bod ar gynllun prentisiaid Adran Chwaraeon yr Urdd a nawr, yn ystod Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol 14 – 18 Mawrth, bydd cyfle i hyd at 20 arall ymuno gyda’r Urdd fel prentis ym mis Medi 2016.

darllenwch mwy

Pryder dros y safonau iaith ar gyfer ...

07/03/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae cynrychiolwyr myfyrwyr Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru wedi ysgrifennu at Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad, yn galw arnynt i wrthod y Safonau Iaith sy’n ymwneud â sefydliadau addysg a phrifysgolion.

darllenwch mwy

Saith o Ffermwyr Ifanc yn mynychu cyn...

02/03/2016
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Bu saith cynrychiolydd o Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn mynychu Cynhadledd yr NFU yn Birmingham.

darllenwch mwy

Cadeirydd yn galw ar Lywodraeth Cymru...

02/03/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn galw ar i Lywodraeth Cymru, yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai, i gefnogi datblygiad pellach y Coleg yn ystod y blynyddoedd nesaf.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth ...

02/03/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Yn ystod tymor y gwanwyn eleni, wrth i etholiadau Cynulliad Cymru ddynesu, gall pobl ifanc Cymru gymryd rhan mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd sbon gan elusen Oxfam.

darllenwch mwy

Gŵyl yn hyrwyddo cydraddoldeb i ferched

26/02/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn uno gyda Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru i gyflwyno gŵyl WOW sy'n anelu i sicrhau cydraddoldeb i ferched.

darllenwch mwy