Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1401 cofnodion | Tudalen 101 o 141

Penodi cyfarwyddwraig newydd ar Wasg ...

08/03/2017
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Cymru wedi cyhoeddi bod Natalie Williams wedi’i phenodi’n Gyfarwyddwr newydd ar Wasg Prifysgol Cymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe’n lansio gŵyl wydd...

07/03/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mi fydd Prifysgol Abertawe’n arddangos ei gwaith ymchwil ysbrydoledig i bobl Abertawe wrth lansio gŵyl newydd sbon yn y ddinas ym mis Medi, gyda chynnal Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe rhwng Medi 8-10 eleni.

darllenwch mwy

Penodi archaeolegydd cymunedol ym Mhe...

03/03/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Archaeolegydd Cymunedol i gyflwyno pobl i orffennol diddorol yr ardal ac i ddysgu sut y gallant helpu i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

darllenwch mwy

Ysgolhaig blaenllaw yn derbyn Cadeiry...

02/03/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae un o ysgolheigion mwyaf blaenllaw'r byd ar hanes y Gymru fodern, yr Athro Paul O'Leary, wedi cael ei benodi i Gadair Hanes Cymru Syr John Williams ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Undeb yn annog mwy o ddefnydd o'r Gym...

01/03/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi mae UMCA yn annog i ddefnydd o’r Gymraeg gynyddu o fewn y brifysgol, mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth wedi lansio sticeri cyfarch dwyieithog er mwyn annog myfyrwyr a staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn amlach mewn e-byst.

darllenwch mwy

Dim amod iaith i Ganghellor nesaf Abe...

24/02/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn edrych i benodi Canghellor newydd o 2018 ymlaen – ond mae ymgyrchwyr yn anhapus na fydd rhaid i’r ymgeisydd lwyddiannus fedru’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn cynnal gweithdai celf yn ...

23/02/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae cyfres o weithdai gan fyfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi dechrau yn annog plant a phobl ifanc i fod yn greadigol mewn cyfres o weithdai celf ymarferol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn rhedeg tan 25 Chwefror 2017.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn profi eu sgiliau mentora

17/02/2017
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae pobl ifanc o ysgolion uwchradd o Ynys Môn a Gwynedd wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglen ddysgu a mentora yng Nghanolfan Pontio ym Mangor dros y misoedd diwethaf.

darllenwch mwy

Croesawu mwy o arian i Gymraeg i Blant

16/02/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o arian i wasanaethau'r prosiect 'Cymraeg i Blant', sy'n hybu defnydd y Gymraeg yn y teulu.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 2273 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 75.101.220.230
    REMOTE_PORT : 56520
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/addysg/page/101
    REQUEST_URI : /blog/guide/addysg/page/101

S4C a CBAC yn cydweithio i greu heria...

14/02/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r bwrdd arholi CBAC ac S4C wedi dod at ei gilydd i greu heriau cyfathrebu cyffrous yn y gymuned fel rhan o gymwysterau Cenedlaethol/Sylfaen ac Uwch Bagloriaeth Cymru.

darllenwch mwy