Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1298 cofnodion | Tudalen 2 o 130

Stori annibyniaeth Croatia yn y 1990a...

02/07/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae hanes rhyfel annibyniaeth Croatia yn y 1990au yn gefnlen i nofel newydd Perl gan Bet Jones a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa..

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn ...

01/07/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020 sy'n dathlu awduron newydd a phrofiadol y flwyddyn.

darllenwch mwy

Aber yr Afon Dwyryd gam yn agosach at...

01/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Rhoddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ganiatâd cynllunio ar gyfer adeilad pen twnnel i’r de ddwyrain o aber yr afon Dwyryd sydd rhwng Harlech a Phenrhyndeudraeth er mwyn rhoi gwifrennau trydan y Grid Cenedlaethol dan y ddaear.

darllenwch mwy

Perygl bod problemau iechyd hirach-dy...

01/07/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae perygl y caiff heriau iechyd hirach-dymor eu hesgeuluso wrth i lywodraethau ganolbwyntio ar bandemig y Coronafeirws, mae arbenigwr o Brifysgol Aberystwyth wedi rhybuddio.

darllenwch mwy

Traean o bobl Lloegr o blaid annibyni...

30/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae traean o bobl yn Lloegr wedi dweud nad ydynt yn dymuno i’r Deyrnas Gyfunol barhau tra bont yn ffafrio annibyniaeth i Loegr. Dyma ganfyddiadau arolwg a gomisiyniwyd gan ymgyrch Yes Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Sioe rithiol Llanelwedd 2020

30/06/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd 2020 yn gweld gwedd wahanol ar Sioe Frenhinol Cymru gyda’r aelodau a’r gwylwyr yn mwynhau’r arddangosfa amaethyddol o gysur eu cartrefi.

darllenwch mwy

Ymchwilydd yn datgelu cyfrinachau'r d...

30/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd gan Ioan Lord yn gobeithio dod â hanes a phwysigrwydd y diwydiant mwyngloddio yn y canolbarth i’r amlwg drwy ei ddisgrifiadau coeth a’i luniau newydd sbon o dan ddaear.

darllenwch mwy

Arbrofi gyda thyfu cywarch ar gyfer a...

29/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae ymchwil newydd ar botensial tyfu cywarch ar ffermydd Cymru at ddibenion diwydiannol ar y gweill ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr yn rhybuddio pobl i beidio...

29/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae sŵolegwyr o Brifysgol Bangor wedi dangos sut all gweithgareddau dynol fod yn tarfu ar biod môr, aderyn Prydeinig sydd yn agos i fod at fygythiad.

darllenwch mwy

Angen mwy o le i addysgu plant, nid c...

29/06/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gyda ysgolion Cymru ag eithrio Ynys Môn yn rhannol ailagor, mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan fod argyfwng Covid-19 wedi dangos fod angen mwy o le i addysgu plant a bod yn rhaid rhoi terfyn ar drefn cau ysgolion gwledig.

darllenwch mwy