Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1685 cofnodion | Tudalen 2 o 169

Cynnal hysting hinsawdd ar-lein

06/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe drefnir hysting hinsawdd ar gyfer ymgeiswyr y Senedd ar Restr Ranbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru ac etholaeth Preseli Sir Benfro, gyda'r hysting i'w gynnal nos Lun Ebrill 19eg a bydd yn agored i bawb.

darllenwch mwy

Annog y cyhoedd i gysylltu gyda Crime...

01/04/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cymru ac Crimestoppers wedi ymuno i ddarparu gwasanaeth sy’n galluogi aelodau o’r cyhoeddi i ddarparu gwybodaeth werthfawr yn ddi-enw i gadw cymunedau’n ddiogel ac yn iach.

darllenwch mwy

Lansio ap i gefnogi llesiant yn y de ...

01/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd

Mae ap newydd wedi cael ei lansio heddiw i cefnogi llesiant unigolion ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

darllenwch mwy

Lansio cod cefn gwlad newydd i helpu ...

01/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cod Cefn Gwlad newydd wedi cael ei lansio heddiw gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Natural England, 70 mlynedd ers creu'r llyfryn cyntaf. Gyda mwy o bobl yn mwynhau'r awyr agored nag erioed o'r blaen, mae'r cod wedi'i ddiwygio i helpu pobl i fwynhau cefn gwlad mewn ffordd ddiogel a pharchus.

darllenwch mwy

Golwg wahanol ar fywyd a gwaith ym Mh...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen newydd fydd i’w gweld ar S4C ar nos Iau yma cawn ein tywys o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri, a chael darlun go wahanol o'r lle trwy lygaid rhai o'r unigolion sy’n byw a gweithio yma ar gyfnod nas gwelwyd ei debyg yn hanes Parc Cenedlaethol hynaf Cymru.

darllenwch mwy

​Holl arlwy etholiadol Senedd Cymru a...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd S4C yn craffu'r pleidiau a'u polisïau gan ddod â holl newyddion Etholiad Senedd Cymru i wylwyr y sianel drwy gydol cyfnod yr Etholiad.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn penodi cyfarwyddwr...

31/03/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi penodiad Nia Elias yn Gyfarwyddwr Datblygu Busnes newydd y sefydliad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel newydd i blant yn traf...

30/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd i blant rhwng 9 a 12 oed wedi cael ei gyhoeddi gan Wasg Y Lolfa yn rhoi sylw i orbryder.

darllenwch mwy

Cwblhau gwaith cadwriaethol ar dwyni ...

30/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith dros dymor y gaeaf i helpu i gadw twyni tywod a chynefin coedwig ar Ynys Môn yn iach bellach wedi'i gwblhau.

darllenwch mwy

Canfod trysorau ym Mro Morgannwg a Ph...

29/03/2021
Categori: Addysg, Newyddion

Mae naw o drysorau yn dyddio o’r canoloesoedd a’r cyfnod ôl-ganoloesol wedi dod i'r fei ym Mro Morgannwg a Phowys yn ddiweddar.

darllenwch mwy