Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1109 cofnodion | Tudalen 2 o 111

Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri ...

10/01/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri wedi dod yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn swyddogol, ar ôl cael cymeradwyaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau seng...

09/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor mewn cydnabyddiaeth a Dydd Miwsig Cymru gan hefyd ennyn sylw at elusen iechyd meddwl Cymraeg.

darllenwch mwy

Galw am ymyrraeth i atal ymdrechion i...

08/01/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, i gamu i mewn yn syth i atal Cyngor Ynys Môn gyda'r broses y maent yn pryderu sy'n ailddechrau'r broses i gau dwy ysgol wledig Gymraeg a arbedwyd ganddi lai na blwyddyn yn ôl.

darllenwch mwy

Penodi tair o ymddiriedolwyr newydd i...

07/01/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Meri Huws, Is Lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi enwau’r Ymddiriedolwyr newydd sydd wedi’u penodi i Fwrdd y Llyfrgell yn dilyn cystadleuaeth agored.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch newydd i daclo digartr...

06/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael â digartrefedd cudd drwy dynnu sylw at y ffaith nad yw bod yn ddigartref o reidrwydd yn golygu byw ar y stryd.

darllenwch mwy

Cadeirydd newydd i Gymdeithas Ysgolor...

23/12/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd Alison Harvey, sy’n byw yn Nhregaron ac yn gweithio fel rheolwr amaethyddol i Dunbia, yn cymryd yr awenau gan y ffermwr a chyn-enillydd gwobr Ffermwr Cig Eidion y Flwyddyn y Farmers Weekly, Richard Tudor o Lanerfyl.

darllenwch mwy

Addewid y bydd Cymru yn arwain y byd ...

20/12/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd Cymru yn dod â'r arfer o ddefnyddio plastigau untro i ben yn raddol, fel rhan o'i huchelgais i arwain y byd ym maes ailgylchu gyda Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i osgoi gwastraff.

darllenwch mwy

Rhaglen orlawn o gelf a diwylliant yn...

20/12/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r flwyddyn 2020 yn argoeli'n flwyddyn fawr i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gyda chyhoeddi rhaglen o arddangosfeydd newydd.

darllenwch mwy

Dau addawol yn cynrychioli pobl ifanc...

19/12/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Thomas Kendall a Dirprwy ASI Huw Jones yn nhrafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid Prydain, gyda'r drafodaeth yn cael ei chadeirio gan Syr Lindsay Hoyle a’r Dirprwy Siaradwr, Dame Eleanor Fulton Laing.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth yn chwilio am ei...

19/12/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae prosiect newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystyried sut mae pobl yn dehongli ac yn mynegi’r ddelfryd wtopaidd.

darllenwch mwy