Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1177 cofnodion | Tudalen 3 o 118

Bwriad i gynnal Eisteddfod Ceredigion...

17/03/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod dal yn obeithiol y bydd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn cael ei chynnal yn Nhregaron ym mis Awst ond y maent yn cadw llygaid ar y sefyllfa yn ddyddiol.

darllenwch mwy

Hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd ...

17/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae tri phrosiect ymchwil o bwys sy'n cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn cyllid ychwanegol gwerth £3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn gohirio Eistedd...

16/03/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021 ac yn cau eu gwersylloedd oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda feirws Corona.

darllenwch mwy

Lansio geirfa sgiliau nofio ac hyffor...

16/03/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Lansiwyd llyfryn Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant mewn digwyddiad her Sportsathon, gan y Gwasanaeth Hamdden ym Mhwll Nofio Llambed fore Gwener diwethaf.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr i ystyried perthynas r...

13/03/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyfarfod yr wythnos nesaf i drafod dyfodol yr awdurdod fel rhan o gonsortiwm gwella ysgolion rhanbarthol ERW sef y Gweithlu Rhanbarthol Addysgol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol Menywod Mentrus Cymru

13/03/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae llyfrau hanes Cymru’n lawn dop o arwyr eithriadol — o sylfaenydd y GIG, Aneurin Bevan i’r arweinydd i’r 14eg-ganrif Owain Glyndŵr.

darllenwch mwy

Cofrestru yn agor ar gyfer cynllun Dr...

12/03/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae posib i safleoedd hanesyddol gofrestru bellach ar gyfer Drysau Agored Cymru 2020 sy'n cael ei gynnal yn ystod mis Medi.

darllenwch mwy

Plant ysgol o Wynedd yn codi ymwybydd...

12/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae rhai o ysgolion Gwynedd wedi bod yn brysur yn creu er mwyn codi ymwybyddiaeth i niwed plastigion ar ein hamgylchedd.

darllenwch mwy

Prosiect ar y cyd i ddatgloi treftada...

11/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect ymchwil mawr yn ceisio rhoi hwb i dwristiaeth mewn pum tref porthladd yng Nghymru ac Iwerddon. Nod yr astudiaeth bedair blynedd yw datgloi treftadaeth ddiwylliannol Caergybi, Abergwaun a Doc Penfro yng Nghymru a Dulyn a Rosslare yn Iwerddon.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth i lansio Ysgol ...

28/02/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol cyntaf Cymru yn cael ei lansio ddydd Gwener 28 Chwefror 2020.

darllenwch mwy