Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1290 cofnodion | Tudalen 99 o 129

Cymru'n pleidleisio yn etholiadau'r C...

05/05/2016
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd yn etholiadau’r Cynulliad ac mae’r bythau pleidleisio ar agor, gyda’r canfasio wedi dod i ben.

darllenwch mwy

Ysgol Gynradd Porth Tywyn yn ennill t...

04/05/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn yn Sir Gaerfyrddin wedi ennill tair gwobr trwy Brydain am ei chynllun arloesol, creadigol ac eco-gydnaws.

darllenwch mwy

Trafod cyfleoedd i'r Gymraeg pan ddaw...

04/05/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd y mudiad Dyfodol i’r Iaith yn craffu a dadansoddi’r cyfleoedd i’r Gymraeg a ddaw yn sgil y Llywodraeth newydd yn dilyn canlyniadau etholiadau’r Cynulliad nos Iau a bore Gwener.

darllenwch mwy

Lansio gwefan i bleidleiswyr cyn etho...

29/04/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae gwefan newydd wedi'i lansio sy'n mynd ati i roi syniad dros ba blaid wleidyddol sy’n cyd-fynd orau â’ch safbwyntiau cyn etholiadau Cymru.

darllenwch mwy

Ysgolion academi yn gamgymeriad, medd...

26/04/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae llefarydd addysg Plaid Cymru Simon Thomas wedi rhybuddio fod cynllun y Ceidwadwyr i gyllido ysgolion yng Nghymru fel academïau yn gamgymeriad.

darllenwch mwy

Arbenigwyr yn cyfarfod i drafod arfor...

26/04/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd arbenigwyr arfordirol o bob cwr o Brydain yn cwrdd yn Llandudno ddydd Iau yma ar gyfer Cynhadledd Arfordirol Cymru 2016, a drefnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Cofio ac ysbrydoli merched Cymru

26/04/2016
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ceir cofio cyfraniad a phortreadu dynoliaeth merched yn hanes Cymru yr wythnos hon mewn digwyddiad arbennig.

darllenwch mwy

Galw am gefnogaeth i'r Gernyweg

25/04/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu penderfyniad Llywodraeth San Steffan i dorri cyllid i chwaer iaith y Gymraeg, y Gernyweg yn gyfan gwbl.

darllenwch mwy

Pwyso a mesur effaith polisiau'r plei...

22/04/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi marciau ar gyfer maniffestos chwe phlaid sy'n sefyll yn etholiadau'r Cynulliad o ran yr effaith y byddai'r cynigion yn eu cael ar y Gymraeg.

darllenwch mwy

Sefydliad amgylcheddol yn galw am dac...

22/04/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae’r elusen WWF Cymru yn galw am ymrwymiad gan Lywodraeth nesaf Cymru i daclo newid hinsawdd.

darllenwch mwy