Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 248 cofnodion | Tudalen 1 o 25

Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn ...

20/06/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 eleni wedi cael ei noddi gan ganghennau sir Gaernarfon a sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru ar ôl i’r Undeb roi hysbyseb ymhob un o bapurau bro ardal yr Eisteddfod yn gofyn am ddyluniadau.

darllenwch mwy

Galwad olaf am arloeswyr amaethyddol

10/06/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r dyddiad cau i wneud cais am gronfa deithio £3000 i wella dealltwriaeth o’r sector cig coch yn prysur agosáu.

darllenwch mwy

Cyhoeddi ymchwil newydd am atgenhedlu...

03/05/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae ymchwil newydd gan academydd o Brifysgol Bangor yn dangos bod eogiaid a ffermir yn llai atyniadol i'r fenyw nag eogiaid gwyllt ac o ganlyniad yn effeithio ar niferoedd yr eogiaid.

darllenwch mwy

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal...

30/04/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Gwaith Maes mudiad y ffermwyr ifanc ar Faes Sioe Amaethyddol Sir Benfro yn Hwlffordd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Ymgyrch Hybu Cig Cymru ar dri cyfandi...

23/04/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd pythefnos cyntaf mis Mai yn brysur eithriadol i Fwrdd Ardoll Cig Coch Cymru wrth iddo hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI ar dri cyfandir.

darllenwch mwy

Her hwylio i aelodau iau Clwb Ffermwy...

08/04/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae naw o aelodau iau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru o bob cwr o Gymru bellach wedi sicrhau eu lle ar gynllun Her Cymru drwy Rhaglen Rhyngwladol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn siarad dros Gymru m...

27/03/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Teithiodd dros 400 o aelodau’r Clwb Ffermwyr Ifanc i Faes y Sioe Frenhinol ar Ddydd Sadwrn diwethaf i gymryd rhan mewn gŵyl Siarad Cyhoeddus y Mudiad.

darllenwch mwy

Rhaglen Ffermio ar drywydd Gareth y f...

22/03/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mewn rhaglen awr arbennig o Ffermio nos Lun yma ar S4C, bydd un o ffermwyr enwocaf Cymru, Gareth Wyn Jones yn teithio i Seland Newydd, gwlad a welodd gymorthdaliadau yn diflannu yn llwyr dros 30 mlynedd nôl.

darllenwch mwy

Ar drothwy cystadleuaeth siarad cyhoe...

21/03/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau ifanc ledled y Wlad yn brysur yn paratoi ar gyfer Diwrnod Siarad Cyhoeddus Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar Ddydd Sadwrn yma, a gynhelir ar Faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanelwedd.

darllenwch mwy

Marchnata cig yn ddigidol yn talu ar ...

14/03/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi croesawu ystadegau sy’n dangos fod hyrwyddo digidol a’r cyfryngau cymdeithasol, yn talu ar ei ganfed yn y farchnad gartref.

darllenwch mwy