Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 390 cofnodion | Tudalen 1 o 39

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad yn mynd yn ...

05/05/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Newyddion

Gyda chynulliadau torfol yng Nghymru yn parhau i fod wedi’u gwahardd oherwydd Covid-19, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’u partneriaid yn cynnal Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni trwy ei platfform cyfryngau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Prisiau gwartheg ar y lefel uchaf ers...

30/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae prisiau gwartheg eidion yng Nghymru wedi cyrraedd y garreg filltir o £4 y cilo, sef y cyfartaledd uchaf ers nifer o flynyddoedd.

darllenwch mwy

Rheoliadau yn peryglu bywoliaeth ffer...

29/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ffermwr bîff o Forgannwg yn galw ar Lywodraeth Cymru i addasu'r rheoliadau adnoddau dwr ar fyrder gan y byddant 'yn cael effaith anferth ar eu bywoliaeth'.

darllenwch mwy

Menter Moch Cymru yn chwilio am fferm...

29/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ydych chi yn aelod o Glwb ffermwyr Ifanc, yn angerddol am fagu moch, ac yn chwilio am y cyfle i arallgyfeirio? Os felly beth am edrych ar y cynllun Pesgi Moch blynyddol, cynllun ar y cyd rhwng Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

Cynllun hyrddod mynydd yn chwilio am ...

27/04/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cynllun Hyrddod Mynydd Hybu Cig Cymru yn chwilio am ddiadelloedd masnachol o Gymru i ymuno â’r prosiect i gymharu perfformiad dau hwrdd gyda grŵp dethol o famogiaid mynydd sy’n cael eu monitro am berfformiad.

darllenwch mwy

Taswn i'n Brif Weinidog: Pobl ifanc y...

26/04/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gyda'r oedran pleidleisio wedi gostwng i 16 oed yn Etholiad y Senedd, byddwn yn clywed barn rhai o etholwyr newydd Cymru mewn rhaglen arbennig heno ar S4C.

darllenwch mwy

Milfeddyg o Sir Benfro yn newid gyrfa...

26/04/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae milfeddyg o Sir Benfro wedi penderfynu newid gyrfa i ymgymryd ag ymchwil filfeddygol arloesol fydd yn helpu ffermwyr Cymru i fod yn flaengar mewn iechyd anifeiliaid, wrth iddi ddechrau ar ei PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth pan agorir ysgol filfeddygaeth gyntaf Cymru yno ym mis Medi.

darllenwch mwy

Distawrwydd Llywodraeth Cymru ar gapi...

23/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae ffermwraig o Geredigion wedi beirniadu papur gwyn Amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru ynghylch y distawrwydd ar gapio taliadau fferm.

darllenwch mwy

Polisi amaethyddol Llywodraeth Cymru ...

16/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ffermwyr yng Nghymru yn teimlo eu bod yn rhan o arbrawf gymdeithasol o ystyried cynnig cyfredol Llywodraeth Cymru i roi dull amhrofedig a ddatblygwyd yn Lloegr wrth wraidd polisi ffermydd Cymru yn y dyfodol, yn ol Cadeirydd Undeb Amaethwyr Cymru, Sir Gaerfyrddin, Phil Jones ar drothwy ymgyrch etholiadol yn etholiad Senedd Cymru.

darllenwch mwy

Blwyddyn eithriadol o dda i gigyddion...

29/03/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae siopau cigydd y stryd fawr wedi mwynhau blwyddyn arbennig dros y 12 mis diwethaf yn ôl arolwg newydd, ac fe wnaeth 630,000 yn fwy o aelwydydd yn ymweld â siopau cig annibynnol ym Mhrydain nag yn y flwyddyn flaenorol.

darllenwch mwy