Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 339 cofnodion | Tudalen 1 o 34

Datgelu logos newydd ar gyfer cynhyrc...

22/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Cafodd logos newydd ar gyfer bwyd a diod sydd â statws enw bwyd gwarchodedig o dan Gynllun yr Undeb Ewropeaidd eu datgelu heddiw.

darllenwch mwy

Diweddariadau map llifogydd Cymru’n m...

20/10/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio diweddariad i’w wasanaeth mapio llifogydd ar-lein sy’n bwriadu dod â data llifogydd perthnasol a chywir i bobl Cymru.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn ymateb chwyr...

15/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ymateb gyda dicter a siom bod Tŷ’r Cyffredin wedi gwrthod ymgorffori mesurau yn y gyfraith a fyddai’n amddiffyn defnyddwyr a chynhyrchwyr rhag mewnforion bwyd is-safonol.

darllenwch mwy

Lansio partneriaeth tirwedd y Carneddau

14/10/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Cafodd cynllun newydd sy’n ymrwymo i warchod a dathlu treftadaeth ddiwylliannol a naturiol ardal y Carneddau yn lansio'n swyddogol ar-lein heddiw.

darllenwch mwy

Cogydd adnabyddus yn hyrwyddo cig oen...

02/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cogydd poblogaidd Cyrus Todiwala yn rhoi cefnogaeth lwyr i ymgyrch sy’n hybu diwydiant cig coch Cymreig yn ystod wythnos cyri.

darllenwch mwy

Ymgyrch hyrwyddo cig oen yn ymateb i ...

01/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Bydd rhaglen o hyrwyddo Cig Oen Cymru yn cael ei weithredu mewn nifer fawr o siopau dros yr hydref, a bydd yn adlewyrchu’r newidiadau yn y ffordd mae pobl yn siopa yn ystod cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy

Pellter cymdeithasol yn llesol i iech...

28/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Wrth i bobl gael eu hannog i gadw dau fetr ar wahân i atal COVID-19 rhag lledaenu, mae prosiect ymchwil iechyd anifeiliaid yn annog ei gyfranogwyr i roi cynnig ar fwy o bellter cymdeithasol mewn buchesi gwartheg er mwyn sicrhau’r iechyd gorau posibl i’w gwartheg dros y gaeaf.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn croesawu cefnogaeth o...

25/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesawu cefnogaeth Tŷ’r Arglwyddi i welliant a gyflwynwyd gan yr Arglwydd Grantchester, Llafur, a fyddai’n gorfodi’r holl fwyd a fewnforir fel rhan o gytundebau masnach i gyd-fynd â safonau’r DU.

darllenwch mwy

Ethol cadeiryddion newydd i Awdurdod ...

24/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cadeirydd ac isgadeirydd newydd eu hethol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yr wythnos hon

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal cynha...

23/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal Cynhadledd rithwir Iechyd Meddwl Cymru Gymru ddechrau Hydref, yn arwain at Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

darllenwch mwy