Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 375 cofnodion | Tudalen 1 o 38

Cigydd o Sir Benfro yn cipio gwobr ge...

26/02/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Prendergast Butchers o Hwlffordd wedi’i enwi’n Siop Gigydd y Flwyddyn yng Nghymru 2020.

darllenwch mwy

Beic pedair olwyn newydd i ffermwr if...

24/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Cystadlaethau, Newyddion

Fe enillodd Dewi Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol qwad beic newydd yn wobr yn ystod y Ffair Aaeaf y llynedd ac mae bellach wedi derbyn y beic ac fe fydd yn gwneud yn fawr ohono yn ystod y tymor wyna eleni.

darllenwch mwy

Gweminar yn trafod y broblem o gŵn yn...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru, ar y cyd â Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a FUWIS, yn cynnal gweminar ar gŵn yn poeni da byw er mwyn mynd i'r afael â'r digwyddiadau cyfredol o gŵn yn poeni da byw ledled Cymru.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i brosiect ymchwil Ceirc...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd y prosiect 'Ceirch Iach' yn elwa o €2.18 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraethau Cymru ac Iwerddon fel rhan o Raglen Cydweithredu Iwerddon-Cymru.

darllenwch mwy

Sesiwn i archwilio ymchwil newydd i g...

11/02/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd gweminar wedi’i threfnu gan Hybu Cig Cymru yn archwilio’r ymchwil ddiweddaraf i gynaliadwyedd ffermio cig eidion a defaid yng Nghymru a sut gall y diwydiant wella o ran cynhyrchedd a’r amgylchedd.

darllenwch mwy

Sefydlu partneriaeth newydd i hybu ff...

08/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth bartneriaeth ymchwil tymor hir newydd gyda grŵt Germinal a fydd yn hyrwyddo ffermio cynaliadwy.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn codi pryderon ynghylc...

29/01/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd aelodau Undeb Amaethwyr Cymru Sir Drefaldwyn yn cwrdd yn rhithwir â'r Aelod Seneddol Craig Williams i godi pryderon am y bygythiad y mae rhwystrau di-dariff yn eu cynrychioli i ladd-dy mawr yn yr etholaeth a'r diwydiant yn ei gyfanrwydd.

darllenwch mwy

Cynllun i reoli Coedwig Hirnant yn y ...

25/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun deng mlynedd i reoli Coedwig Hirnant - i'r dwyrain o Lyn Efyrnwy ym Mhowys - wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Ryseitiau newydd i ddenu pobl Sgandin...

20/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae trigolion Sgandinafia wrth eu bodd â ryseitiau newydd yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI a gafodd eu creu gan flogwyr Sgandinafaidd sy’n arbenigo mewn bwydydd.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfre...

19/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau gydag unigolion amlwg yng Nghymru yn cychwyn nos Iau yma â’r nod o sbarduno trafodaeth ddwys am fodelau a fersiynau posibl o’r dyfodol sy’n ein disgwyl yn y 2020au a thu hwnt.

darllenwch mwy