Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 401 cofnodion | Tudalen 1 o 41

Anrhydeddu gwneuthurwyr selsig o Gymru

23/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd dau gystadleuydd o Gymru eu dewis yn ail orau mewn cystadleuaeth i ddod o hyd i'r selsig gorau y gall arian eu prynu ym Mhrydain ac Iwerddon.

darllenwch mwy

Mae angen gwarchod ein safonau ffermi...

20/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Ansawdd yw arwyddair ffermio Cymru a rhaid i ni warchod rhag mewnforio safonau ffermio is wrth i Brydain agor ei masnach i weddill y byd, yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru wrth gynulleidfa rhithwir Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn barod at y s...

08/07/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Fe fydd Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal amrywiaeth o weminarau yn trafod tai gwledig, newid yn yr hinsawdd, iechyd meddwl a dyfodol cysylltedd digidol i Gymru yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru rithwir a gynhelir wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Y Sioe Fawr Rithiol 2021

18/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd y Sioe Fawr yn Llanelwedd yn cael ei gynnal eleni yn rhithiol ac mae Cymdeithas Amaethyddol yn edrych ymlaen at gynnal y Sioe ar y We fis nesaf fel arfer.

darllenwch mwy

Cytundeb masnach yn achosi braw i'r d...

16/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae'r diwydiant amaeth wedi datgan pryder yn dilyn y newyddion fod Llywodraeth Prydain ag Awstralia wedi arwyddo cytundeb masnach.

darllenwch mwy

Menter Môn yn sefydlu adran fwyd newydd

14/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae Menter Môn wedi sefydlu adran Bwyd Amaeth newydd er mwyn ychwanegu gwerth, datblygu cynnyrch newydd a meithrin cadwyni cyflenwi trwy Gymru. Bydd pedwar cynllun yn rhan o’r adran newydd hon; Tech Tyfu, Gwlad y Gwlan, Neges@home a Môn Larder.

darllenwch mwy

Ffermwyr yn codi pryderon gydag aelod...

11/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau Undeb Amaethwyr Cymru o Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych wedi amlinellu eu pryderon a’u gwrthwynebiadau i’r cytundeb masnach rydd gydag Awstralia mewn cyfarfod diweddar ag AS Aberconwy, Robin Millar.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn dangos eu doniau cr...

04/06/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd rhai o ffermwyr ifanc Cymru yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio a fydd yn amlygu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy.

darllenwch mwy

Ymchwil cywarch i ddarganfod triniaet...

28/05/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwil i ddefnydd cywarch fel triniaeth ar gyfer afiechydon anifeiliaid wedi dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Undeb Amaeth yn codi pryderon am gytu...

20/05/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi tynnu sylw at amrywiaeth o bryderon difrifol ynghylch effeithiau cytundeb masnach anfanteisiol ag Awstralia mewn cyfarfod â Gweinidog Polisi Masnach Llywodraeth Prydain, Greg Hands.

darllenwch mwy