Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 422 cofnodion | Tudalen 1 o 43

Lansio canllaw amgylcheddol i ffermwy...

26/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd

Heddiw mae Hybu Cig Cymru wedi lansio canllaw ymarferol i ffermwyr, i helpu'r sectorau defaid ac eidion i wneud y gorau o botensial Cymru i arwain y byd mewn ffermio cynaliadwy.

darllenwch mwy

Llywodraeth Prydain yn aberthu ffermi...

26/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae’r sêl fendith ar gytundeb masnach â Seland Newydd yn dangos parodrwydd Llywodraeth y DU i danseilio ffermio a diogelwch cyflenwad bwyd y DU am gyfnewid o fuddion dibwys i’r economi, meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn chwilio am berson rha...

25/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn awyddus i gydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn pryderu am gytundeb...

21/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Yn dilyn y cyhoeddiad fod cytundeb masnach amlinellol wedi cael ei gytuno rhwng Prydain a Seland Newydd, mae Hybu Cig Cymru wedi mynegi pryder ynghylch yr angen i sicrhau chwarae teg i ffermwyr ac argaeledd cig oen ac eidion cynaliadwy i ddefnyddwyr.

darllenwch mwy

Mwyafrif o fyfyrwyr amaeth Prifysgol ...

15/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae rhan fwyaf y myfyrwyr sy’n astudio amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn fenywod am y tro cyntaf yn hanes y sefydliad.

darllenwch mwy

Lansio cyfres o ddigwyddiadau i drafo...

13/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol ledled y wlad i ymgysylltu â ffermwyr a thrafod dyfodol y sector cig coch.

darllenwch mwy

Lansio adnoddau newydd ar amaeth a bwyd

04/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Cafodd pecyn addysgiadol Hybu Cig Cymru groeso mawr gan mwy na chant o gogyddion brwd yn y dyfodol mewn digwyddiad lansio llwyddiannus mewn ysgol gynradd yng Ngwent.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn trafod plannu coed a ...

01/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bu Undeb Amaethwyr Cymru yn trafod plannu coed a phrynu tir Cymru at ddibenion gwrthbwyso carbon gan fusnesau o’r tu allan i Gymru gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James AS yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn mynychu ffair fasna...

24/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cyrff hybu cig coch Hybu Cig Cymru, y Bwrdd Datblygu Amaeth a Garddwriaeth a Quality Meat Scotland yn ymuno yn Sirha yn Lyon er mwyn arddangos eu brandiau yn un o ffeiriau masnach mwyaf Ewrop ar gyfer bwyd a diodydd sy'n cael ei gynnal yn Ffrainc ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Newyddion da posib o'r Unol Daleithau...

22/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu’r posibilrwydd y bydd y gwaharddiad ar allforion cig oen o Brydain i UDA yn cael ei godi’n fuan, fel y trafodwyd heddiw gan Brif Weinidog Prydain.

darllenwch mwy