Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 321 cofnodion | Tudalen 2 o 33

Pennaeth Newydd Ysgol Filfeddygol Gyn...

17/06/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae pennaeth newydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru yn dweud bod y datblygiad yn gyfle euraidd i genhedlaeth nesaf y genedl.

darllenwch mwy

Aelodau Tŷ’r Arglwyddi yn ystyried pr...

11/06/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts, wedi croesawu’r ffaith bod y prif bryderon a godwyd gan yr Undeb mewn gohebiaeth ag aelodau Tŷ’r Arglwyddi wedi cael eu hadleisio gan aelodau ar draws y sbectrwm gwleidyddol ddoe wrth i’r Mesur Amaethyddiaeth dderbyn ei ail ddarlleniad yn y tŷ.

darllenwch mwy

Cwymp mewn allforion cig oen wrth i a...

21/05/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ffigurau masnach sydd newydd eu rhyddhau gan Gyllid a Thollau EM yn dangos bod cyfaint y cig defaid a allforiwyd o Wledydd Prydain yn ystod chwarter cyntaf 2020 15% yn is na’r llynedd, a hynny oherwydd cwymp sylweddol o 40% ym mis Mawrth wrth i cyfnod cloi yn sgil Coronafeirws ddod i rym.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr sydd o dan bwysau i ‘f...

20/05/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd

Mae Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru Glyn Roberts, yn annog ffermwyr i fod yn garedig a’u hunain, gan fod llawer yn teimlo’r straen sy’n cael ei achosi gan y pandemig Coronafirws parhaus.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth Menter Moch Cymru

28/04/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Bydd y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr moch yng Nghymru yn cael y cyfle o gael dechrau da i'w dyfodol gyda lawnsiad cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru 2020.

darllenwch mwy

Penodi aelodau newydd i fwrdd Hybu Ci...

17/04/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi penodiad pedwar Cyfarwyddwr newydd i’r bwrdd corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn annog siopwyr i fod y...

16/04/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae FUW yn annog siopwyr i ‘fod yn anturus ac yn ddewr - rhowch gynnig ar doriad newydd o Gig Oen neu Gig Eidion Cymru PGI a dewch â phrofiad y bwyty i’ch cartref’

darllenwch mwy

Annog y cyhoedd i weini te prynhawn g...

15/04/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Gyda bwytai, gwestai a chaffis yn parhau ar gau oherwydd argyfwng cyfredol Covid-19, mae pwyllgor Llaeth Undeb Amaethwyr Cymru yn annog y cyhoedd i ail greu’r profiad o de prynhawn yn eu cartrefi.

darllenwch mwy

Corff cig coch yn ymateb i heriau Cor...

09/04/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r corff cig coch, Hybu Cig Cymru yn mynd i’r afael â newidiadau enfawr yn y galw o’r sectorau manwerthu a gwasanaeth bwyd.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn pwysleisio’r angen am...

08/04/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae sefyllfa Covid-19 wedi arwain at argyfwng yn y sector llaeth ac mae Undeb Amaethwyr Cymru yn pwysleisio’r angen am fesurau cymorth brys i achub y diwydiant.

darllenwch mwy