Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 284 cofnodion | Tudalen 29 o 29

Sioe Frenhinol Cymru YN FYW

11/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Peidiwch â chynhyrfu… i’r rheini ohonoch sy’n ddigon anffodus o beidio â gallu ymweld â’r hyn y cyfeirir ati fel sioe amaethyddol fwyaf a mwyaf clodfawr Ewrop, mae modd bellach ichi ddilyn y gweithgaredd o faes y sioe yn fyw, wrth iddo ddigwydd.
 
Mewn cydweithrediad arall sy’n torri tir newydd rhwng Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac S4C, bydd cefnogwyr y sioe ym mhobman yn gallu gwylio rhaglenni byw o’r sioe ar-lein.
 
Ynghyd â’r sylw arferol ar y teledu, bydd gwefan S4C (www.s4c.co.uk/ysioe) yn dangos ffrydio byw o raglen Y Sioe hefyd, ynghyd â sylw ychwanegol o’r prif gylch a’r cysta ...

darllenwch mwy

Sioeau Amaethyddol: Beth yw'r effaith?

11/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Sioeau Amaethyddol: Beth yw'r effaith?


Myfyriwr Ôl-raddedig Prifysgol Aberystwyth, Greg Thomas

Myfyriwr Ôl-raddedig Prifysgol Aberystwyth, Greg Thomas, a fydd yn lansio ei astudiaeth “Sioeau Amaethyddol: Gyrru ac Arddangos Newid yng Nghefn Gwlad” yn y Sioe Amaethyddol Frenhinol Gymregi eleni.
 
Bydd Greg Thomas, ymchwilydd ôl-raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn cynnal astudiaeth ymchwil i Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni er mwyn gweld yr effaith a gaiff ar gefn gwlad y Gymru gyfoes.
 
Bydd prosiect ymchwil PhD cyffrous “Sioeau Amaethyddol: Gyrru ac Arddangos Newid yng Nghefn Gwlad” yn cael ei lansio yn Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru 2014. Dynoda hyn ddechrau prosiect ymchwil dwy flynedd i mewn i rôl Sioe Amaethyddol F ...

darllenwch mwy

Pentref Ieuenctid 2014 Rownd y Gornel

08/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Pentref Ieuenctid 2014 Rownd y Gornel


Pentref Ieuenctid CFfI Cymru

Mae’r Pentref Ieuenctid, noddi’r gan Brifysgol Harper Adams, yn ddigwyddiad sy'n cymrid rhan yn ystod yr wythnos y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, a bydd yn gweld mwy na 15,000 o bobl ifanc yn mynychu’r safle adloniant a gwersylla.
 
Yn cychwyn y digwyddiad ar y Nos Sul (20 Gorffennaf) bydd Fushanti, sef band o Geredigion sy’n canu amrywiaeth o ganeuon o’r hen ffefrynnau i’r caneuon sydd yn y siartiau heddiw. Perfformiwyd diwethaf yn y Pentref Ieuenctid yn 2011. Bydd y canwr-gyfansoddwr Tich hefyd yn perfformio ar y nos Sul ynghyd â DJ Radio Sara Cox.
 
Bydd y nos Llun (21 Gorffennaf) yn adlais o’r 90au gyda grŵp pop 5ive yn cym ...

darllenwch mwy

Rhaid i’r RhDG gadw’r addewidion ar g...

08/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Rhaid i’r RhDG gadw’r addewidion ar gyllido ffermydd


Cadw’r addewidion ar gyllido ffermydd

Rhaid i’r Gweinidog gefnogi ei eiriau ag arian wedi cymryd cyllid oddi ar ffermwyr.
 
Cyn datganiad Llywodraeth Cymru ar Raglen Datblygu Gwledig newydd, mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd, Llyr Gruffydd wedi galw ar i’r Llywodraeth gadw at eu gair a sicrhau bod arian yn cael ei gyfeirio at ffermwyr Cymru sydd mewn trafferthion.
 
Ym mis Rhagfyr, penderfynodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol drosglwyddo’r uchafswm o 15% o gyllid ymaith oddi wrth ffermwyr ac i Piler 2. Cyn hyn, dywedodd y Gweinidog y byddai’r arian yn cael ei gyfeirio’n ôl at ffermwyr trwy ddyraniadau Piler 2.
 
Mae AC Plaid Cymru wedi ...

darllenwch mwy