Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 637 cofnodion | Tudalen 1 o 64

Myfyrwyr i ddychwelyd i gampws Prifys...

02/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn bwriadu dod â myfyrwyr yn ôl i’w champws o ddechrau’r flwyddyn academaidd nesaf ym mis Medi.

darllenwch mwy

Datblygiad Eglwyswrw yn dangos diffyg...

29/05/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan bod y methiant diweddar i ystyried barn leol ac oblygiadau i’r Gymraeg yn achos datblygiad tai newydd yn Eglwyswrw, sir Benfro yn amlygu diffygion sylfaenol yn y drefn gynllunio.

darllenwch mwy

Artist lleol yn creu murlun Afon Enfy...

29/05/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

I ddiolch i weithwyr allweddol am eu holl ymdrechion yn ystod pandemig coronafirws mae artist wedi creu murlun newydd hardd o’r enw ‘Afon Enfys’ ar un o waliau allanol safle amgueddfa ac oriel Storiel ym Mangor.

darllenwch mwy

Darganfod gwledd o fywyd gwyllt yn ei...

22/05/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn galw ar bobl o bob oed o bob cwr o Gymru i gamu i’r awyr agored i archwilio’r toreth o fywyd naturiol sydd i’w gael yn eu gerddi wrth i’r byd uno i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Amrywiaeth Fiolegol heddiw.

darllenwch mwy

Effaith ariannol tanau coedwigoedd yn...

20/05/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i gost y difrod i goedwigoedd a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru saethu i fyny i fwy na hanner miliwn o bunnau, mae swyddogion wedi bod yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn egluro’r dinistr a achoswyd i dirwedd a bywyd gwyllt Cymru.

darllenwch mwy

Gwyddonydd o Brifysgol Bangor yn arwa...

15/05/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Wrth i gyfres newydd ddod i ben nos Sul yma, mae primatolegydd o Brifysgol Bangor yn ymddangos ar y rhaglen olaf wrth iddo astudio rhywogaeth o brimatiaid yn Tansania.

darllenwch mwy

Troi gwlyptiroedd a gafodd eu niweidi...

13/05/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae tîm o wyddonwyr wedi datblygu dull newydd i helpu corsydd mawn a brofodd niwed ddal mwy o garbon, a rhyddhau llai o'r nwyon tŷ gwydr i'r awyr.

darllenwch mwy

Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol yn ...

12/05/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru wedi croesawu canllawiau newydd Llywodraeth Cymru sy’n atgyfnerthu’r angen i bobl Cymru aros adref, aros yn ddiogel a gwarchod y Gwasanaeth Iechyd.

darllenwch mwy

Crwydro arfordir Gwynedd o’ch ystafel...

01/05/2020
Categori: Amgylchedd, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Diolch i dechnoleg fodern – gallwch bellach fwynhau arfordir godidog Gwynedd o foethusrwydd eich cartref.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor ymhlith 70 o sefydli...

22/04/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Heddiw cafodd Prifysgol Bangor ei henwi ymhlith 70 o brifysgolion ledled y byd sy'n gweithio tuag at ddatblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

darllenwch mwy