Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 944 cofnodion | Tudalen 1 o 95

Ymchwil am ymddygiad piod môr wrth gy...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae papur ymchwil yn astudio amgylchedd cynefinoedd piod môr gan fyfyriwr ymchwil mewn swoleg môr ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei ddyfarnu’n bapur y flwyddyn gan y cyfnodolyn nodedig.

darllenwch mwy

Dewi Prysor yn rhannu ei hanesion yn ...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir cyfrol 100 Cymru: Y mynyddoedd a fi sy’n dathlu 100 mynydd uchaf Cymru gan rannu gwybodaeth ymarferol a hanesion Dewi Prysor wrth iddo eu dringo yn 2017.

darllenwch mwy

Bwca yn rhyddhau sengl newydd i gefno...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn Nhyffryn Aeron, Ceredigion mae ymgyrch ar waith i geisio prynu tafarn ‘Y Vale’ er mwyn ei hailagor fel tafarn gymunedol ac i gydfynd mae'r band lleol Bwca yn rhyddhau sengl newydd blŵs, hwyliog a bachog o’r enw ‘Lawr yn y Vale’ ar ddydd Gwener Rhagfyr 3ydd.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn annog pobl i yrru'n...

29/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Sir Gâr yn cael eu hannog i yrru'n fwy effeithlon a lleihau eu hallyriadau carbon er mwyn ceisio mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

darllenwch mwy

Plannu 5,000 o goed i ddathlu pen-blw...

29/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o’r dathliadau i nodi pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 eleni, yr wythnos hon bydd swyddogion yn dechrau ar brosiect arbennig - sef plannu 5,000 o goed ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol – un ar gyfer pob genedigaeth a dathliad pen-blwydd 70 oed yn Eryri yn ystod y flwyddyn.

darllenwch mwy

600 o fusnesau lleol yn ymuno a chynl...

26/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Llysgennad Eryri yn dathlu ei ben-blwydd yn flwyddyn oed ac mae'r cynllun wedi profi'n llwyddiannus hyd yma.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn croesawu cyhoeddiad...

24/11/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru eu bod am gychwyn ar y broses i wneud newidiadau i reoliadau cynllunio, ymhlith cynigion eraill, i fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwyliau.

darllenwch mwy

Llwyddiant prosiect ceir trydan cymun...

23/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r prosiect Ceir Trydan Cymunedol Arloesi Gwynedd Wledig sydd ar fin dod i ben wedi gweld newidiadau mawr wrth i geir trydan gynyddu mewn poblogrwydd yn 2021.

darllenwch mwy

Hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy o adnod...

23/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor yn rhan o gonsortiwm sy'n cynnwys prifysgolion, diwydiant, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn ymuno ar gyfer menter fawr newydd gyda'r nod o reoli arfordiroedd a moroedd y Deyrnas Unedig yn gynaliadwy.

darllenwch mwy

Gwybodaeth am amodau dan draed ar Yr ...

19/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Yr wythnos hon ,mae gwasanaeth blynyddol o adrodd ar amodau dan draed ar Yr Wyddfa yn cychwyn.

darllenwch mwy