Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 899 cofnodion | Tudalen 1 o 90

Adroddiad yn nodi cynefinoedd morol s...

27/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad adfer morol sy'n dangos y potensial i adfer amgylcheddau morol yng Nghymru yn ôl i gynefinoedd llewyrchus ac yn tynnu sylw at y buddion ehangach y gallant eu cynnig.

darllenwch mwy

Arbenigwr ar rew ym Môr yr Artig yn a...

24/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd yr Athro Tom Rippeth o Ysgol Gwyddorau’r Eigion Prifysgol Bangor yn annerch Senedd Cymru a chynulleidfa ar-lein, pan fydd yn siarad yn y digwyddiad Gwyddoniaeth a'r Senedd a drefnwyd gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ddydd Mawrth 28 Medi.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn mynychu ffair fasna...

24/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cyrff hybu cig coch Hybu Cig Cymru, y Bwrdd Datblygu Amaeth a Garddwriaeth a Quality Meat Scotland yn ymuno yn Sirha yn Lyon er mwyn arddangos eu brandiau yn un o ffeiriau masnach mwyaf Ewrop ar gyfer bwyd a diodydd sy'n cael ei gynnal yn Ffrainc ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Nid yw'n rhy hwyr i wrthdroi dirywiad...

22/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae pum asiantaeth natur statudol yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru yn galw ar bob rhan o'r gymdeithas am fwy o weithredu a buddsoddiad mewn natur.

darllenwch mwy

Digwyddiadau ar y gweill i ddathlu pe...

21/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ardal Eryri yn dathlu 70 mlynedd ers ei dynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur arbennig mae Awdurdod y Parc wedi paratoi rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol.

darllenwch mwy

Cerbydau trydan i gasglu gwastraff yn...

17/09/2021
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Bydd Cyngor Gwynedd yn cyflwyno cerbydau trydan i gasglu deunyddiau ailgylchu yn dilyn cais grant llwyddiannus i Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Menter newydd i achub rhywogaethau sy...

15/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae menter newydd – Natur am Byth - i achub rhywogaethau prin ac ailgysylltu cymunedau â natur yn cychwyn yng Nghymru. Ymhlith y rhywogaethau a fydd yn cael sylw’r prosiect mae’r gardwenynen feinlais, y fôr-wyntyll binc, yr ystlum du, a phlanhigion arctig-alpaidd Eryri.

darllenwch mwy

Dyffryn Teifi yn ganolbwynt i bencamp...

14/09/2021
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Yn dilyn Taith Prydain, mae Beicio Cymru yn cynnal dau ddigwyddiad mawr fel rhan o benwythnos llawn beicio yn ardal ysblennydd Dyffryn Teifi.

darllenwch mwy

Dau leoliad yng Ngheredigion yn ennil...

10/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynyslas - ger Aberystwyth - wedi ennill y Gwobr Travellers’ Choice gan TripAdvisor ar gyfer 2021.

darllenwch mwy

Ceredigion yn estyn croeso i daith se...

08/09/2021
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Roedd yr haul yn gwenu yng Ngheredigion heddiw wrth i’r sir estyn croeso i’r Tour of Britain ar ddechrau pedwerydd cymal y ras.

darllenwch mwy