Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 785 cofnodion | Tudalen 1 o 79

Partneriaeth y Carneddau yn lansio rh...

01/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Heddiw lansiodd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau rownd gyntaf rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau.

darllenwch mwy

Cigydd o Sir Benfro yn cipio gwobr ge...

26/02/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Prendergast Butchers o Hwlffordd wedi’i enwi’n Siop Gigydd y Flwyddyn yng Nghymru 2020.

darllenwch mwy

Beic pedair olwyn newydd i ffermwr if...

24/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Cystadlaethau, Newyddion

Fe enillodd Dewi Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol qwad beic newydd yn wobr yn ystod y Ffair Aaeaf y llynedd ac mae bellach wedi derbyn y beic ac fe fydd yn gwneud yn fawr ohono yn ystod y tymor wyna eleni.

darllenwch mwy

Cwblhau gwaith gaeaf hanfodol yn Nhwy...

23/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith y gaeaf ar y twyni tywod rhyngwladol bwysig yn Nhwyni Pen-bre gan brosiect cadwraeth i gadw'r cynefin yn iach wedi'i gwblhau.

darllenwch mwy

Lansio cynllun i ddiogelu enwau tai C...

22/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith heddiw yn lansio DIOGELWN, sef cynllun newydd i warchod enwau tai Cymraeg.

darllenwch mwy

Cynllun arloesol i wresogi cymuned yn...

18/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd

Mae yna gynllun yn ardal Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd i gynhyrchu ynni cynaliadwy mewn pentref gyda'r bwriad i ddileu tlodi tannwydd.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn cymeradwyo cynllun ...

17/02/2021
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo adroddiad sydd yn gofyn am ganiatâd i fenthyca £15.4 miliwn er mwyn prynu oddeutu 100 o dai er mwyn eu gosod ar rent fforddiadwy.

darllenwch mwy

Gweminar yn trafod y broblem o gŵn yn...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru, ar y cyd â Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a FUWIS, yn cynnal gweminar ar gŵn yn poeni da byw er mwyn mynd i'r afael â'r digwyddiadau cyfredol o gŵn yn poeni da byw ledled Cymru.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i brosiect ymchwil Ceirc...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd y prosiect 'Ceirch Iach' yn elwa o €2.18 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraethau Cymru ac Iwerddon fel rhan o Raglen Cydweithredu Iwerddon-Cymru.

darllenwch mwy

Dechrau ar raglen uchelgeisiol i blan...

15/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ar fin dechrau rhaglen uchelgeisiol i ailstocio a chreu coetiroedd newydd ledled Cymru, gyda gofyn am gyflenwad dibynadwy o goed ifanc i'w galluogi i blannu tua 1,500 hectar bob blwyddyn.

darllenwch mwy