Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 714 cofnodion | Tudalen 1 o 72

Datgelu logos newydd ar gyfer cynhyrc...

22/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Cafodd logos newydd ar gyfer bwyd a diod sydd â statws enw bwyd gwarchodedig o dan Gynllun yr Undeb Ewropeaidd eu datgelu heddiw.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i gogyddion Ifanc

21/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru am weithio mewn partneriaeth ac un o wyliau bwyd mwyaf Cymru, Gŵyl Fwyd Caernarfon, i lansio cystadleuaeth goginio i gogyddion ifanc o’r enw “5 Mewn Pryd”.

darllenwch mwy

Diweddariadau map llifogydd Cymru’n m...

20/10/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio diweddariad i’w wasanaeth mapio llifogydd ar-lein sy’n bwriadu dod â data llifogydd perthnasol a chywir i bobl Cymru.

darllenwch mwy

Iolo’n ein helpu i werthfawrogi byd n...

19/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mewn cyfres newydd, Hydref Gwyllt Iolo, sy’n dechrau nos fory, bydd y naturiaethwr Iolo Williams yn ein helpu i ddarganfod fod tymor mwyaf lliwgar y flwyddyn hefyd yn gyfnod prysur i fyd natur.

darllenwch mwy

Angen caniatau i goedwigoedd dyfu'n ô...

15/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Dylid ystyried caniatáu i goedwigoedd dyfu'n ôl yn naturiol ochr yn ochr â mesurau eraill fel plannu coed ar raddfa eang fel dull i liniaru newid hinsawdd, yn ôl astudiaeth newydd o bwys sy'n mapio cyfraddau cronni carbon drwy aildyfiant coedwigoedd ledled y byd.

darllenwch mwy

'Cofiwch y gwenyn': neges llyfr newyd...

14/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr newydd sy'n cael ei gyhoeddi gan Wasg y Lolfa yn gweld awdures newydd Carys Glyn ac artist o fri Ruth Jên yn cydweithio i gyfuno rhai o anifeiliaid y Mabinogi a’r broblem gyfoes o wenyn yn diflannu i greu antur gyda neges newydd sbon i blant - Criw’r Coed a’r Gwenyn Coll.

darllenwch mwy

Dathlu 10 mlynedd o fuddsoddi mewn ad...

14/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd Prif Weinidog Cymru yn ymuno ag arbenigwyr bio-ymchwil a thechnoleg mewn prifysgolion a chynrychiolwyr diwydiant arloesol mewn digwyddiad rhithiol yfory i nodi deng mlynedd o fuddsoddi mewn swyddi gwyrdd.

darllenwch mwy

Lansio partneriaeth tirwedd y Carneddau

14/10/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Cafodd cynllun newydd sy’n ymrwymo i warchod a dathlu treftadaeth ddiwylliannol a naturiol ardal y Carneddau yn lansio'n swyddogol ar-lein heddiw.

darllenwch mwy

Cogydd adnabyddus yn hyrwyddo cig oen...

02/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cogydd poblogaidd Cyrus Todiwala yn rhoi cefnogaeth lwyr i ymgyrch sy’n hybu diwydiant cig coch Cymreig yn ystod wythnos cyri.

darllenwch mwy

Adroddiad yn tynnu sylw at heriau cyr...

02/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae adroddiad annibynnol sy'n asesu dwysedd carbon systemau cynhyrchu da byw gwledydd Prydain wedi nodi na all technolegau sydd ar gael ar hyn o bryd gyrraedd hyd yn oed hanner targed y diwydiant amaeth ar gyfer lleihau allyriadau carbon erbyn 2050.

darllenwch mwy