Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 670 cofnodion | Tudalen 1 o 67

Sylw i borfeydd gwelltog wrth brofi b...

14/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd porfeydd gwelltog byd-enwog Cymru yn cael sylw mewn profion newydd i ganfod pa fwyd i’r oen all wneud blas Cig Oen Cymru PGI yn ddiguro.

darllenwch mwy

Lansio cynllun i ddiogelu rhywogaeth ...

11/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun gweithredu pum mlynedd wedi cael ei gyhoeddi heddiw i helpu i ddiogelu Maelgwn. Dyma un o rywogaethau siarcod prinnaf y byd, ond gellir dod o hyd i iddi o hyd o gwmpas arfordir Cymru.

darllenwch mwy

Astudiaeth yn cadarnhau rôl bwysig ei...

10/08/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae astudiaeth newydd a gomisiynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi datgelu rôl bwysig ein moroedd a'n harfordiroedd o ran gwrthbwyso allyriadau carbon trwy storio symiau mawr o garbon i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

darllenwch mwy

Creu parthau diogel yn nhrefi Ceredigion

31/07/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi creu parthau diogel yn nhrefi Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd er mwyn cael lle agored a diogel, gyda busnesau yn manteisio ar y gwagle i osod byrddau a chadeiriau ar hyd y stryd.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch 'Eryri, ond yn well fy...

31/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Wrth i bobl yn eu lluoedd ddychwelyd i Eryri mae Cymdeithas Eryri a’i phartneriaid yn lansio ymgyrch ymwybyddiaeth i fynd ag Eryri gam yn nes at fod yn Barc Cenedlaethol heb sbwriel.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4812 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.228.11.9
    REMOTE_PORT : 17442
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/amgylchedd
    REQUEST_URI : /blog/guide/amgylchedd

Hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd ...

30/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae tri phrosiect ymchwil o bwys sy'n cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn cyllid ychwanegol gwerth £3.9 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Buddsoddi i wrthdroi dirywiad eogiaid...

30/07/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiectau sydd wedi'u cynllunio i warchod bywyd gwyllt mewn rhai o afonydd mwyaf gwerthfawr Cymru wedi cael y golau gwyrdd, diolch i hwb ariannol o fwy na £1.1 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Cadwriaethu yn Sgomer yn dathlu'r 30 oed

28/07/2020
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae parth cadwraeth morol eiconig Sgomer Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed eleni.

darllenwch mwy

Adar sydd dan fygythiad wedi nythu ar...

27/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae aderyn sydd o dan fygythiad wedi manteisio ar dawelwch maes parcio cwrs golff, gan ddeor mewn nyth a adeiladwyd yn ystod cyfnod clo’r coronafeirws.

darllenwch mwy

Annog pobl i fentro’n gall ac aros yn...

22/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fentro'n gall a chymryd camau ychwanegol i gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel o gwmpas dŵr wrth iddynt fynd allan i’r awyr agored i fwynhau arfordir a chefn gwlad Cymru.

darllenwch mwy