Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 580 cofnodion | Tudalen 1 o 58

Y Waliau'n siarad yng Ngholeg Harlech...

17/01/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Adeilad a fu’n gartref i filiwnydd ac a newidiodd fywydau cannoedd o fyfyrwyr fydd yn hawlio sylw Waliau’n Siarad ar S4C nos Sul yma.

darllenwch mwy

Mawndir Llwytmor ar fynyddoedd y Carn...

15/01/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith adfer mawndir allweddol ar fin cychwyn ar fynyddoedd y Carneddau sydd ymlith yr ardaloedd mwyaf o fawndir yng Nghymru.

darllenwch mwy

Arddangosfa Cymru a'r Môr yn agor yn ...

14/01/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa sy’n dathlu perthynas agos Cymru â’r môr wedi agor ei drysau yn oriel Llyfrgell Genedlaethol Cymru yng Nglan-yr-afon, Hwlffordd.

darllenwch mwy

Pont newydd gwerth £46 miliwn dros yr...

14/01/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yr ydym i gyd wedi cael ein dal wrth bont Dyfi dros y blynyddoedd mewn llifogydd ond y newydd i'w groesawu yw fod Gweinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Ken Skates, wedi cymeradwyo’r cynlluniau ar gyfer adeiladu pont newydd dros yr Afon Dyfi, ar yr A487 i’r gogledd o Fachynlleth.

darllenwch mwy

Cynhadledd i ysbrydoli'r genhedlaeth ...

07/01/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd

Bydd Ffermwyr Ifanc Cymru yn dod at ei gilydd ddydd Sadwrn i drafod pynciau llosg gwledig yn eu Cynhadledd Materion Gwledig flynyddol yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Dippy'r Deinosor yn dathlu denu 1.5 m...

07/01/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Cyrhaeddodd y garreg filltir bwysig hon yn ystod ei amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn y brifddinas, yr unig gyfle i'w weld yng Nghymru ar y daith.

darllenwch mwy

Canfod trysorau o gyfnod y Rhufeiniai...

20/12/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Heddiw, cafodd tri gwrthrych sy’n deillio o gyfnod y Rhufeiniaid i’r cyfnod Ôl-ganoloesol, eu datgan yn drysor gan Uwch Grwner EM Gwent, gyda'r gwrthrychau yn cynnig tystiolaeth bwysig o eitemau personol a chyfoeth a oedd yn eiddo i bobl Cymru mewn cyfnod o dros fil o flynyddoedd.

darllenwch mwy

Addewid y bydd Cymru yn arwain y byd ...

20/12/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd Cymru yn dod â'r arfer o ddefnyddio plastigau untro i ben yn raddol, fel rhan o'i huchelgais i arwain y byd ym maes ailgylchu gyda Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i osgoi gwastraff.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn dychwelyd i'r ysgol

17/12/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Heddiw bu Mark Drakeford yn dychwelyd i’w hen ysgol gynradd i ateb cwestiynau gan y disgyblion union flwyddyn ers iddo ddechrau fel prif weinidog.

darllenwch mwy

Gwartheg yn gweithio i warchod y Coed...

12/12/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru wedi cael cymorth gan wartheg ucheldir y Alban i ddiogelu Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru.

darllenwch mwy