Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 808 cofnodion | Tudalen 1 o 81

Menyw o Geredigion yn cerdded 1,750 o...

08/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae menyw 70 oed o Geredigion wedi cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws er mwyn cadw’n iach.

darllenwch mwy

Annog trigolion Wrecsam i glirio er m...

08/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Wrecsam a FCC Environment yn annog pobl Wrecsam i ‘glirio er mwyn helpu’ y gwanwyn hwn drwy gyfrannu eitemau diangen o safon i’w hail-werthu yn y siop ailddefnyddio.

darllenwch mwy

Taclo pysgota anghyfreithlon dros wyl...

08/04/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bu swyddogion gorfodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru allan dros benwythnos y Pasg, yn patrolio afonydd er mwyn canfod achosion o bysgota anghyfreithlon.

darllenwch mwy

Galw am gyplau i gystadlu er mwyn enn...

07/04/2021
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cynhyrchwyr cyfres Priodas Pum Mil yn chwilio am gyplau i gystadlu er mwyn ennill y cyfle i briodi ar lan y mor gyda'r cyfan yn cael ei ddarlledu'n fyw ar S4C.

darllenwch mwy

Map newydd yn taflu goleuni ar awyr d...

06/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fel rhan o Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll, mae map awyr dywyll newydd o Gymru wedi cael ei lansio gan Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n dangos fod llygredd awyr wedi gostwng yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Cynnal hysting hinsawdd ar-lein

06/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe drefnir hysting hinsawdd ar gyfer ymgeiswyr y Senedd ar Restr Ranbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru ac etholaeth Preseli Sir Benfro, gyda'r hysting i'w gynnal nos Lun Ebrill 19eg a bydd yn agored i bawb.

darllenwch mwy

Lansio cod cefn gwlad newydd i helpu ...

01/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cod Cefn Gwlad newydd wedi cael ei lansio heddiw gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Natural England, 70 mlynedd ers creu'r llyfryn cyntaf. Gyda mwy o bobl yn mwynhau'r awyr agored nag erioed o'r blaen, mae'r cod wedi'i ddiwygio i helpu pobl i fwynhau cefn gwlad mewn ffordd ddiogel a pharchus.

darllenwch mwy

Golwg wahanol ar fywyd a gwaith ym Mh...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen newydd fydd i’w gweld ar S4C ar nos Iau yma cawn ein tywys o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri, a chael darlun go wahanol o'r lle trwy lygaid rhai o'r unigolion sy’n byw a gweithio yma ar gyfnod nas gwelwyd ei debyg yn hanes Parc Cenedlaethol hynaf Cymru.

darllenwch mwy

​Holl arlwy etholiadol Senedd Cymru a...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd S4C yn craffu'r pleidiau a'u polisïau gan ddod â holl newyddion Etholiad Senedd Cymru i wylwyr y sianel drwy gydol cyfnod yr Etholiad.

darllenwch mwy

Cwblhau gwaith cadwriaethol ar dwyni ...

30/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith dros dymor y gaeaf i helpu i gadw twyni tywod a chynefin coedwig ar Ynys Môn yn iach bellach wedi'i gwblhau.

darllenwch mwy