Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 808 cofnodion | Tudalen 2 o 81

Paratoi i ddychwelyd yn ddiogel i awy...

26/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Gall gwneud y pethau bychain i baratoi ar gyfer dychwelyd i awyr agored Cymru wneud gwahaniaeth mawr i sicrhau profiad diogel a phleserus i ymwelwyr a chymunedau fel ei gilydd, yn ol Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, Clare Pillman, heddiw wrth i’r corff amgylcheddol wneud y paratoadau terfynol i groesawu mwy o bobl yn ôl i'w safleoedd dros gyfnod y Pasg.

darllenwch mwy

Penodi cwmni i arwain cynllun datblyg...

26/03/2021
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi'r Rural Office for Architecture i arwain y gwaith o ddatblygu uwchgynllun cysyniadol fydd yn llywio datblygiad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, yn ganolfan diwylliannol a chreadigol i’r genedl.

darllenwch mwy

Galw am raglen integredig er mwyn adf...

24/03/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae angen rhaglen integredig ar y Gymru wledig er mwyn gwella isadeiledd, arallgyfeirio’r economi, gwella mynediad i dai a chryfhau gwytnwch cymunedol wrth iddi adfywio wedi’r pandemig COVID-19, yn ôl ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i brosiectau adferiad am...

23/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae prosiectau sydd â'r nod o roi hwb cychwynnol i adferiad amgylcheddol wedi cael hwb ariannol gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Croesawu buddsoddiad i amddiffyn rhag...

19/03/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu buddsoddiad Llywodraeth Cymru i amddiffyn rhag llifogydd ar hyd ein harfordiroedd a'n afonydd.

darllenwch mwy

Lambastio ymateb ‘annigonol’ Llywodra...

19/03/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi lambastio ymateb Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ddeiseb Cymdeithas yr Iaith mewn dadl ddoe yn y Senedd.

darllenwch mwy

Prosiect cadwraeth newydd yn ceisio a...

17/03/2021
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae prosiect cadwraeth newydd dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio i hyfywedd adfer yr wystrys brodorol.

darllenwch mwy

Adroddiad newydd yn dangos y bydd gwa...

16/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae adroddiad newydd wedi dangos y bydd gwaith prosiect cadwraeth pwysig i adfywio twyni tywod ledled Cymru hefyd yn gwella'r cynefin bridio ar gyfer y fadfall ddŵr gribog, sy’n rhywogaeth a warchodir gan Ewrop.

darllenwch mwy

Galw ar siaradwyr Cymraeg i roi tic y...

16/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi annog siaradwyr Cymraeg i nodi eu bod yn gallu cyfathrebu yn y Gymraeg wrth ateb pob cwestiwn yng Nghyfrifiad 2021 sy’n ymwneud â’r iaith.

darllenwch mwy

Cymru yn ymuno ag ymgyrch ryngwladol ...

15/03/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r corff cig coch Cymru Hybu Cig Cymru wedi ymestyn ei ymrwymiad i amaeth sy’n gynaliadwy yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol trwy ymuno â'r ford gron fyd-eang ar gig eidion cynaliadwy.

darllenwch mwy