Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 507 cofnodion | Tudalen 3 o 51

Merched y Wawr yn hel sbwriel gyda'i ...

12/07/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae nifer o ganghennau Merched y Wawr wrthi’n brysur ar hyn o bryd yn hel sbwriel fel rhan o ymgyrch sydd yn rhan o ‘Prosiect 6000’ y Llywydd Cenedlaethol, Tegwen Morris.

darllenwch mwy

Cynlluniau ar gyfer prosiect ynni adn...

11/07/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Prosiect ynni adnewyddadwy ger Port Talbot yw'r cynllun diweddaraf i'w gyhoeddi gan Cyfoeth Naturiol Cymru wrth iddo barhau â’r gwaith o fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Ysgolion Ceredigion wedi ymrwymo i le...

08/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae naw ysgol yng Ngheredigion wedi ymrwymo i gynllun lleihau plastig a phecynnau yn y Sir.

darllenwch mwy

Cyhuddo Cyngor Gwynedd o fygwth cyngh...

08/07/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo arweinyddiaeth cyngor Gwynedd o ‘fygwth’ cynghorwyr er mwyn osgoi trafodaeth ar ei gynlluniau i atal asesiadau effaith iaith ar y rhan helaeth o geisiadau cynllunio.

darllenwch mwy

Cadw yn lansio rhaglen o ddigwyddiada...

05/07/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cadw wedi lansio rhaglen o ddigwyddiadau newydd sbon i geisio denu mwy o ymwelwyr o genhedlaeth y mileniwm i safleoedd hanesyddol arbennig Cymru a fydd yn dechrau y penwythnos hwn.

darllenwch mwy

Deg o gynghorau lleol hyd yma yn cefn...

05/07/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deg Cyngor cymuned a thref wedi datgan cefnogaeth dros Annibyniaeth mewn cwta fis, a bydd y mater yn cael ei drafod gan sawl Cyngor arall dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Uchelgeisiau Sir Gaerfyrddin i adfywi...

04/07/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datgelu ei uchelgeisiau i adfywio ei chymunedau gwledig gan gynnwys ei nod i ddiogelu'r Gymraeg.

darllenwch mwy

Apêl gan yr Eisteddfod i warchod tref...

04/07/2019
Categori: Amgylchedd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae trefnwyr yr Eisteddfod Genedlaethol a Heddlu’r Gogledd yn annog y cyhoedd i ddilyn cyfarwyddiadau arbennig i gyrraedd Llanrwst eleni er mwyn osgoi creu tagfeydd difrifol yn yr ardal.

darllenwch mwy

Amgueddfa Sain Ffagan yn cipio gwobr ...

04/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Daeth Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru i’r brig fel Amgueddfa'r Flwyddyn y Gronfa Gelf 2019 neithiwr, sy’n cael ei hystyried y wobr amgueddfa fwyaf nodedig yn y byd.

darllenwch mwy

Y nythaid nesaf o Weilch y Pysgod yng...

03/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae tri o gywion gwalch y pysgod yn y Canolbarth wedi'u modrwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru i helpu dysgu mwy am eu symudiadau.

darllenwch mwy