Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 626 cofnodion | Tudalen 3 o 63

Dyfodol ein moroedd fydd testun darli...

19/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Dyfodol ein cefnforoedd fydd yn cael sylw mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor ddechrau mis Mawrth.

darllenwch mwy

Arloesi Gwynedd yn dadorchudddio murl...

19/02/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd yn gweithio gyda tair cymuned sef Nefyn, Caernarfon a Cricieth yn treialu dulliau newydd ac arloesol fydd yn cynyddu nifer yr ymwelwyr i’r Stryd, ac yn sgil hynny i’r ardal yn ehangach ac yn cynyddu lefel o wariant yn lleol.

darllenwch mwy

Astudiaeth newydd yn archwilio effeit...

18/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddwy rywogaeth o adar arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon yn cael eu harchwilio mewn prosiect ymchwil newydd gwerth €2.6m fydd yn cynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Lansio rhith-daith fythgofiadwy yn Am...

18/02/2020
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd brofi antur anhygoel ar ffurf profiad realiti rhithwir newydd sbon, Antur: Y Ddaear.

darllenwch mwy

Darlith yn edrych yn ôl ar ganrif o ...

18/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Canrif o addysg i oedolion yng Nghymru wledig fydd testun darlith gyhoeddus ar Fawrth 2il ym Mhrifysgol Aberystwyth i nodi canmlwyddiant Adran Dysgu Gydol Oes y Brifysgol.

darllenwch mwy

Ymgyrch lanhau ar waith yn dilyn llif...

17/02/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrch lanhau ar waith yn sgîl y llifogydd ar ôl Storm Dennis ac mae cymorth ariannol ar gael i'r rheiny yr effeithiwyd arnynt.

darllenwch mwy

Mwy o arian i godi tai fforddiadwy yn...

17/02/2020
Categori: Amgylchedd

Fe gyhoeddodd y Gweinidog Tai, Julie James heddiw fod £24 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi ar unwaith er mwyn adeiladu mwy o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru.

darllenwch mwy

Technoleg deallusrwydd artiffisial yn...

14/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae deallusrwydd artiffisial, lluniau lloeren a thechnoleg drôn yn mynd i gael cryn effaith ar ymchwil i newid hinsawdd yn ôl gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Storiel ym Mangor yn apelio am eitema...

13/02/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Storiel ym Mangor yn apelio i aelodau o’r cyhoedd i roi neu fenthyg eitemau sydd yn gysylltiedig â phrotest.

darllenwch mwy

Grant cartrefi gwag i brynwyr am y tr...

13/02/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cyfle i brynwyr tŷ am y tro cyntaf sydd â chysylltiad â’r rhan o Barc Cenedlaethol Eryri sydd yn Sir Conwy fod grant newyddar hyd at £25,000 ar gael.

darllenwch mwy