Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 571 cofnodion | Tudalen 3 o 58

Ymgyrchwyr iaith yn ofni fod Fframwai...

11/11/2019
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr wedi mynegi pryderon am yr oblygiadau i’r Gymraeg yn y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, pe gwireddir y drafft a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cynllun ceir trydan cymunedol

04/11/2019
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn lansio cynllun ceir trydan cymunedol newydd i roi gwell cysylltiadau trafnidiaeth i bobl mewn ardaloedd gwledig.

darllenwch mwy

Cyfres newydd o Cynefin yn dechrau yn...

01/11/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ymweliad ag Amlwch - tref fwyaf gogleddol Cymru fydd yn dechrau’r drydedd gyfres o Cynefin ar S4C nos Sul yma.

darllenwch mwy

Cymru'n cynnal cynhadledd adfer mwyng...

01/11/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd cynhadledd ryngwladol i ymchwilio i’r posibilrwydd o ddatblygu canolfan ragoriaeth yng Nghymru ar gyfer adfer mwyngloddiau metel yn digwydd yn Aberystwyth ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

100% o’r trydan sy'n pweru Prifysgol ...

31/10/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi bod 100% o’r trydan a ddefnyddir gan y Brifysgol bellach yn cael ei gyflenwi o ffynonellau adnewyddadwy gwarantedig.

darllenwch mwy

Lansio'r Llwybrau Celtaidd yn yr Egin

31/10/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cafodd prosiect Llwybrau Celtaidd sy'n bartneriaeth yn y de ddwyrain i ddenu twristiaeth ei lansio yr wythnos hon yn Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

darllenwch mwy

Gwaith ar fin dechrau ar wella mynedf...

24/10/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd Caernarfon yn lle prysur dros yr ychydig fisoedd a blynyddoedd nesaf wrth i gynlluniau uchelgeisiol ddechrau i wella’r profiad i ymwelwyr ym Mhorth y Brenin a Phorth Mawr yng Nghastell Caernarfon.

darllenwch mwy

Cynlluniau i drawsnewid ardal yn Llan...

23/10/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae bwriad i drawsnewid ward Tŷ-isa yn Llanelli fel rhan o brosiect adfywio cyffrous gwerth miliynau o bunnau.

darllenwch mwy

Llochesi wedi eu troi yn oriel bortre...

22/10/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae chwe lloches bromenâd rhwng Hen Golwyn a Llandrillo-yn-Rhos yng Nghonwy wedi cael eu troi’n oriel bortreadau ar raddfa fawr fel rhan ô Ŵyl Ffotograffiaeth y Northern Eye.

darllenwch mwy

Lansio strategaeth adfywio gwledig yn...

21/10/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Cafodd strategaeth adfywio gwledig Cyngor Sir Gâr ei lansio yn ddiweddar gyda'r bwriad i wella economi'r Sir a diogelu'r Gymraeg.

darllenwch mwy