Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 667 cofnodion | Tudalen 3 o 67

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn lansio...

26/06/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Ffederasiwn Cymdeithas Tir Glas Cymru a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi lansio cystadleuaeth fideo i ffermwyr ifanc sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth ac ymarfer cynhyrchu a defnyddio glaswellt a phorthiant.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru ar flaen y gad...

25/06/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cydnabyddiaeth am y modd y maent yn arbed dwr ar gyfer pedwar o'i adeiladau ar draws Cymru, gan ddangos ei ymrwymiad i ddefnyddio adnoddau dŵr yn fwy effeithlon.

darllenwch mwy

Awyr artiffisial y nos yn fygythiad i...

23/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae ymchwil newydd yn awgrymu o bosib bod goleuadau artiffisial arfordiroedd y byd yn effeithio'n ddirfawr ar y rhywogaethau sy'n dibynnu ar y lleuad a'r sêr i chwilota am fwyd.

darllenwch mwy

Annog pobl i bwyllo cyn prynu pysgod ...

18/06/2020
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog y cyhoedd i feddwl ddwywaith cyn ystyried prynu pysgod gan unigolion ac o safleoedd gwerthu cymdeithasol.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn cyflwyno newidiadau...

15/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno newidiadau i’w dull o ymdrin a ymylon ffyrdd yn y sir er mwyn gwarchod a hybu bioamrywiaeth.

darllenwch mwy

Rhannu hadau a heulwen yng nghyfnod y...

11/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect addysg a tir bwytadwy GRAFT Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe wedi troi at drefnu ymgyrch ‘Hadau yn y Gymuned’, sy’n annog pawb i dyfu blodau haul mewn llefydd cyhoeddus er mwyn dangos cefnogaeth i weithwyr allweddol.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i ddangos gwerth...

10/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Yng nghanol yr argyfwng Covid-19, mae ein diolch ni’n fawr i holl weithwyr rheng-flaen ein cymunedau, mae Menter Iaith Gwynedd - Hunaniaith a Menter Iaith Bangor wedi dod at ei gilydd i greu cystadleuaeth creu poster i ddweud diolch i Heddlu Gogledd Cymru, sydd wedi bod yn hanfodol yn yr ymgais o gadw cymunedau’r gogledd yn ddiogel.

darllenwch mwy

Covid-19 wedi lledaenu’n ehangach ym ...

09/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae lledaeniad daearyddol y Coronafeirws ym Mhrydain yn llawer ehangach nac yng ngweddill Ewrop, sy’n awgrymu bod y cyfyngiadau llym ar symud wedi eu cyflwyno yn rhy hwyr, yn ôl gwaith academaidd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi adroddiad am brosiect samplu...

05/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae prosiect sy’n ymwneud ag ansawdd dŵr yn Nyfrffordd Aberdaugleddau wedi cyhoeddi ei adroddiad terfynol.

darllenwch mwy

Anelu at adferiad gwirioneddol wyrdd ...

05/06/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r byd ddod ynghyd i ddathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd 2020, tynnodd Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, David Henshaw sylw at ymrwymiad y sefydliad i sicrhau adferiad gwyrdd sy’n rhoi blaenoriaeth i dwf economaidd cynaliadwy ac un a fydd o fudd i’r hinsawdd a’n hamgylchedd naturiol.

darllenwch mwy