Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 539 cofnodion | Tudalen 3 o 54

Diwrnod o antur i deuluoedd fwynhau'r...

16/09/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Cynigir diwrnod antur yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn i deuluoedd ar Hydref 5ed i gyd-fynd â’r ymgyrch cenedlaethol dathlu’r Gymraeg ‘Shwmae Su’mae!’.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn mynd ar y tren

13/09/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal taith arbennig i'r teulu ar Reilffordd Eryri o Gaernarfon i Waunfawr i fwynhau gerddi godidog Antur Waunfawr ddydd Sadwrn nesaf.

darllenwch mwy

Hwb ariannol gwerth £6.6 miliwn i bar...

11/09/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd 11 o barciau a safleoedd treftadaeth yn y Cymoedd sy'n cynnwys Amgueddfa Mwyngloddio Cefn Coed a Pharc Penallta yn derbyn hwb gwerth £6.6 miliwn er mwyn gwneud y gorau o botensial adnoddau naturiol a diwylliannol yr ardal.

darllenwch mwy

Dathlu Wythnos Caru Cig Oen yn y gwei...

11/09/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bu ymgyrch Hybu Cig Cymru yn dathlu Wythnos Caru Cig Oen ar ddechrau mis Medi trwy gydweithio â darparwyr gwasanaethau bwyd ac arlwyo i hyrwyddo Cig Oen Cymru mewn sesiynau blasu yn ystafelloedd bwyta rhai o’r prif safleoedd sector cyhoeddus.

darllenwch mwy

Pobl Sir Gâr yn awgrymu gwelliannau i...

11/09/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae trigolion Sir Gâr yn helpu i lunio dyfodol gwasanaeth ailgylchu'r cyngor wrth gynnig gwelliannau i’r gwasanaeth.

darllenwch mwy

Cynllun gwella ansawdd dŵr yn dechrau...

10/09/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun sy’n bartneriaeth newydd gyda ffermwyr lleol i wella ansawdd dwr yn yr afon Clwyd wedi dechrau gwneud gwahaniaeth, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Safleoedd hanesyddol yn agor ei drysa...

30/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd dros 200 o nodweddion ac atyniadau hanesyddol mwyaf eiconig Cymru’n croesawu miloedd o ymwelwyr yn ystod mis Medi fel rhan o ŵyl dreftadaeth Cymru gyfan, Drysau Agored.

darllenwch mwy

Lansio prosiect Coedwigoedd Glaw Celt...

29/08/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Gweinidog yr Amgylchedd Lesley Griffiths yn lansio prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru yn Neuadd Bentref Ganllwyd ger Dolgellau ddydd Iau nesaf.

darllenwch mwy

Gwasanaeth bysiau gwledig allweddol y...

28/08/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae gwasanaeth bysiau gwledig yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro sydd wedi cael ei ddisgrifio fel gwasanaeth hanfodol i'w deithwyr yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed.

darllenwch mwy

Dwr Cymru yn cyhoeddi cynlluniau i gy...

20/08/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cwmni Dwr Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i gynyddu bedair gwaith eu cwsmeriaid sy'n defnyddio'i gwasnaethau yn y Gymraeg.

darllenwch mwy