Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 491 cofnodion | Tudalen 47 o 50

Draig Ddeinosor yn cael ei arddangos ...

22/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae deinosor a gafodd ei ddarganfod ar draeth ger Penarth y llynedd, bellach yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a hynny dan ei enw swyddogol – Dracoraptor hanigani neu’r Draig-leidr. 
 
Draig-leidr yw ystyr Dracoraptor gan fod draco, neu’r ddraig, yn symbol o Gymru. Mae enw’r rhywogaeth hefyd yn cydnabod Nick a Rob Hanigan, y ddau frawd a ganfu’r ffosil a’i roi yn rhodd i Amgueddfa Cymru.
 
Caiff ei ddisgrifio fel y ‘Deinosor Jwrasig hynaf: neotheropod gwaelodol o gyfnod Hettangaidd Prydain Fawr’ gan David Martill, Steven Vidovic, Cindy Howells a John Nudds yn y papur ar y cyfnodolyn ar-lein Journal PLoS ...

darllenwch mwy

Gwlân Gwlân, pleidiol wyf i'm gwlân

19/01/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae Cymru’n enwog am y miliynau o ddefaid sy’n pori ar ei bryniau ond a ydych chi wedi ystyried sut mae defaid yn goroesi yn y tywydd oer a gwlyb? Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor wedi bod yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o briodweddau anhygoel gwlân fel defnydd insiwleiddio yn y diwydiant cludo nwyddau oer. 
 
Mae cwmni Woolcool yn Swydd yr Amwythig yn arwain y farchnad sy’n arbenigo mewn pecynnu wedi’i insiwleiddio a gynhyrchir o ddeunyddiau naturiol. Gofynnodd y cwmni i’r Ganolfan BioGyfansoddion ym Mhrifysgol Bangor i ymchwilio ymhellach i briodweddau gwlân yn rheoli tymheredd a byffro lleithder fel rhan o broject ymchwil a datblygia ...

darllenwch mwy

Lansio ymgynghoriad i warchod ardaloe...

19/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd ymgynghoriad ei lansio heddiw gan Gyfoeth Naturiol Cymru i gynlluniau arfaethedig a fydd yn cynnwys creu ardal gadwraeth fawr i Fae Ceredigion. 
 
Daw’r cynigion i greu chwech o ardaloedd morol newydd dan warchodaeth ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru dreulio sawl blwyddyn yn astudio nifer o rywogaethau, ynghyd â’r lleoedd y maent yn treulio’u hamser.
 
Petai’r ardaloedd yn cael eu cymeradwyo, fe fyddent yn helpu i ddiogelu cynefinoedd poblogaethau rhyngwladol bwysig o lamidyddion a nifer o adar môr, gan gynnwys adar drycin Manaw, trochyddion gyddfgoch, palod a môr-wenoliaid. Mae’r dyfroedd o amgylch Cymru yn arbenni ...

darllenwch mwy

Byd Roald Dahl mewn berfa

11/01/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd

Mae Cymdeithas Arddwriaethol Caerdydd a Chyngor Dinas Caerdydd yn galw ar arddwyr ifainc mewn ysgolion a grwpiau yng Nghaerdydd, Caerffili a Bro Morgannwg i ddod i fyd bendigedig a gwallgof Roald Dahl a chymryd rhan mewn cystadleuaeth berfâu ysgolion yn y Sioe Arddwriaeth Frenhinol eleni.
 
Mae 2016 yn nodi canrif ers geni’r awdur byd-enwog Roald Dahl, yn Llandaf, Caerdydd.  Fel rhan o’r dathliadau, rydym yn annog ysgolion, meithrinfeydd a chlybiau ar ôl ysgol i gymryd rhan a chreu eu darnau difyr eu hunain wedi eu hysbrydoli gan lyfrau Roald Dahl.
 
Bydd ymwelwyr â RHS Caerdydd ym Mharc Bute o 15-17 Ebrill 2016 yn pleidleisio dros eu hoff gre ...

darllenwch mwy

Blwyddyn gyffrous ar y gweill i golff...

11/01/2016
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Wedi blwyddyn lwyddiannus iawn o ran Golff yng Nghymru yn 2015, fe fydd 2016 hefyd yn argoeli’n flwyddyn gyffrous arall i’r gamp yng Nghymru. 
 
Mae Pencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn Cymru yn ddigwyddiad i edrych ymlaen ato yn 2016. Cafodd y bencampwriaeth hwb sylweddol cyn y Nadolig pan gyhoeddwyd mai SSE Enterprise fydd y prif noddwr unwaith eto pan fydd y twrnamaint yn dychwelyd i Westy Hamdden y Celtic Manor rhwng 3 a 5 Mehefin 2016, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. 
 
Yn fuan wedyn, bydd Pencampwriaeth y Golffwyr Amatur yn dychwelyd i Glwb Golff Royal Porthcawl rhwng 13 a 18 Mehefin. Bydd prif chwaraewyr golff amatur y byd yn cystadlu ar un o ...

darllenwch mwy

Eryri i godi arian trwy dwristiaeth?

08/01/2016
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae busnesau yn y diwydiant ymwelwyr yn Eryri yn cael eu gwahodd i glywed am gynllun sy’n codi chwarter miliwn o bunnoedd bob blwyddyn trwy ychwanegu swm at filiau cwsmeriaid, a fyddai’n cael ei neilltuo ar gyfer prosiectau lleol.
 
Mae Nurture Lakeland yn Ardal y Llynnoedd wedi rhedeg cynllun llwyddiannus am ugain mlynedd dan yr arwyddair “Ymweld / Rhoi / Gwarchod” ac mae cyfle i fusnesau yn Eryri wybod mwy am y cynllun. Maent yn gweithio’n agos â’r sector dwristiaeth i godi arian trwy ychwanegu swm bychan i filiau cwsmeriaid ar gyfer eu pryd o fwyd, llety neu weithgaredd. Mae’r cyfraniad yn wirfoddol a phrin ydyw fwy na £1.
&nb ...

darllenwch mwy

Apelio ar gerddwyr i baratoi cyn ment...

06/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wedi’r oerfel sydyn ar y copaon yn ddiweddar, mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i atgoffa pawb sy’n meddwl mynd allan i gerdded ar y mynyddoedd wirio’r tywydd cyn cychwyn.
 
Er i’r misoedd diwethaf brofi’n fwyn iawn, mae’r oerfel sydyn dros y Flwyddyn Newydd wedi peri syndod i nifer o gerddwyr. Er bod y tir isel wedi aros yn wlyb wedi wythnosau o law trwm, i fyny’n y mynyddoedd, mae cenllysg ac eira wedi syrthio, a rhew ac eira wedi eu cywasgu’n galed ar nifer o brif lwybrau’r Wyddfa. 
 
Y gaeaf hwn, mae tîm newydd o bobl yn dringo i gopa’r Wyddfa i wirio’r amodau. Rhyw dair i bedair g ...

darllenwch mwy

Chwalu'r stigma am dai fforddiadwy

05/01/2016
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae grŵp sy’n ymgyrchu dros gadw pobl ifanc yng nghefn gwlad yn trefnu diwrnod agored i dynnu sylw at ymarferoldeb tai fforddiadwy.
 
Mae’r grŵp Ble ti’n mynd i fyw? yn trefnu diwrnod agored mewn tŷ fforddiadwy yn Llanon ar ddydd Sadwrn Ionawr 16fed. 
 
Bwriad y diwrnod agored yw i ddangos bod tai fforddiadwy yn opsiwn ymarferol a gwerthfawr i bobl sy’n chwilio am rhywle i fyw. Mae pobl yn cwyno bod stigma yn perthyn i dai fforddiadwy, ac mae’r grŵp yn gobeithio y bydd y diwrnod agored mewn tŷ fforddiadwy yn helpu chwalu’r stigma yma. 
 
Mae’r diwrnod agored yn rhan o ymgyrch ehangach y grŵp i dynnu syl ...

darllenwch mwy

Cymru yn plesio'r Rough Guide

04/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i Gymru ddechrau dathlu blwyddyn antur eleni, cafodd y diwydiant ymwelwyr yng Nghymru hwb amserol, wrth i wefan llyfrau tywys Rough Guide ddewis Cymru ymhlith 10 uchaf o leoliadau dros y byd i ymweld yn 2016.
 
Daeth Cymru yn 8fed yn y rhestr gyda Nepal yn mwynhau y safle cyntaf, gyda Cuba, Colombia, a Romania hefyd yn y deg uchaf. Mae’r wefan yn annog teithwyr i ddod a chwilota yng Nghymru am ei bod ymhlith llefydd antur gorau yn Ewrop. 
 
Mae’r wefan yn nodi fod Cymru yn cael ei chysgodi gan ei chymdogion ond fod amseroedd cyffrous yn wynebu’r wlad wrth iddi ‘ennill cydnabyddiaeth am ei phrydferthwch anhygoel a’i safleoedd hanesyddol&rs ...

darllenwch mwy

Arferion y Nadolig yng Nghymru

23/12/2015
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ar drothwy’r Nadolig, mae Lleol.cymru yn bwrw golwg dros arferion yr Ŵyl yng Nghymru.  
 
Mae nifer o arferion sy’n gysylltiedig â'r Nadolig, wedi cael eu dylanwadu gan wyliau cynharach Celtaidd. Mae'r dyddiad yn ben-blwydd traddodiadol Iesu Grist, er nad yw'n cael ei ystyried i fod yn wir ddyddiad ei ben-blwydd. Mae’n cyd-fynd hefyd gyda byr-ddydd Gaeaf sef diwrnod byraf y flwyddyn ac fe roedd dathliadau’r Nadolig yn cael ei weld fel sumbol o’r troad yn y rhod wrth i’r dyddiau ymestyn eto. 
 
Fe ddathlir y Nadolig y rhan fwyaf o wledydd Cristnogol ar y 25 Rhagfyr, gyda’r diwrnod canlynol yn cael ei gydnabod fel di ...

darllenwch mwy