Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 637 cofnodion | Tudalen 54 o 64

A fydd yna Nadolig gwyn?

13/12/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae arbenigwr o Brifysgol Bangor yn dadlau y bydd y tebygolrwydd o gael Nadolig gwyn yn uwch eleni gan fod y jetlif o fôr yr Iwerydd yn dilyn llwybr mwy troellog na’r arfer, sy’n debyg o gyffroi plant a phobl sy'n gwirioni efo'r Nadolig ar hyd a lled Cymru.

darllenwch mwy

Edrych yn yn ôl ar 16 mlynedd o brosi...

12/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn edrych yn ôl ar lwyddiant dros gyfnod o 16 mlynedd yn rhoi bron i £2,860,348 i dros 201 o brosiectau cynaliadwy.

darllenwch mwy

Ymgyrch i ddenu mwy o astro-dwristiai...

07/12/2016
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am 10 o ddarparwyr llety i gymryd rhan mewn cynllun i ddenu astro-dwristiaid i Eryri.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn cofnodi tywydd mawr ...

05/12/2016
Categori: Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

A yw effeithiau cynhesu byd-eang i’w gweld yng Nghymru? Dyna gwestiwn sydd y tu cefn i’r gyfrol newydd Tywydd Mawr a gyhoeddir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cynllun Hydro cymunedol yn derbyn cyd...

28/11/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun hydro cymunedol yn ardal Bethesda ger Bangor wedi derbyn cydnabyddiaeth mewn dwy seremoni wobrwyo yn ddiweddar, wrth i’r gwaith i gwblhau’r cynllun fwrw ymlaen ar amser.

darllenwch mwy

Adeiladu llwybr beicio mynydd newydd ...

18/11/2016
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu ardal sgiliau beicio mynydd newydd yn y ganolfan ymwelwyr boblogaidd ger Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn helpu’r di-...

14/11/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn ymuno mewn rhaglen hyfforddiant a phrofiad gwaith i’r rhai sy’n ddi-waith.

darllenwch mwy

Gweinidog yr Amgylchedd yn mynychu cy...

11/11/2016
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths yn cychwyn am Marrakesh gyda neges gref o Gymru ei bod eisiau gweld gweithredu ar newid hinsawdd.

darllenwch mwy

Awdur yn beirniadu polisi Llywodraeth...

10/11/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Wrth annerch cynulleidfa yng Nghaernarfon nos Iau, bydd Carl Clowes yn adleisio ei bryderon, fel y’i mynegwyd yn ei hunangofiant, Super Furries, Prins Seeiso, Miss Siberia – a Fi, am anghysondeb polisïau datblygu cymunedol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Arian i brosiect newydd sy'n gwarchod...

04/11/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cyhoeddwyd heddiw fod grant cychwynnol wedi ei roi gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ddechrau prosiect gwerth £1.92m i warchod a rheoli treftadaeth naturiol mynyddoedd y Carneddau yn Eryri.

darllenwch mwy