Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 657 cofnodion | Tudalen 55 o 66

Prifysgol Aberystwyth yn arwain prosi...

17/01/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae’r bwlch rhwng ardaloedd cyfoethog a thlawd Ewrop yn destun prosiect ymchwil dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Annog mwy i feicio i'r gwaith yn y br...

16/01/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Dinas Caerdydd wedi amlinellu ei chynlluniau dros y deg mlynedd nesaf i annog ei thrigolion i droi at feicio i’r gwaith, gan anelu at gwtogi tagfeydd traffig yn y brifddinas.

darllenwch mwy

Lansio prosiect ymchwil arfordirol ne...

12/01/2017
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn rhan o brosiect Ewropeaidd newydd gwerth miliynau o bunnoedd i ymchwilio i beryglon newid yn yr hinsawdd i dreftadaeth rhai o dirweddau arfordirol pwysicaf Cymru ac Iwerddon.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe yn ca...

10/01/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe wedi bod yn flaenllaw yn cadw golwg ar fynydd iâ enfawr sy'n cyfateb i chwarter maint Cymru sydd ar fin torri'n rhydd o ysgafell rew yr Antarctica.

darllenwch mwy

Cam arall i'r Gorffennol gydag Rhys Mwyn

10/01/2017
Categori: Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant cyfrol gyntaf Rhys Mwyn ar archaeoleg gogledd-orllewin Cymru, dyma gyhoeddi ail gyfrol yn rhoi archwiliad o safleoedd difyr a dylanwadol gogledd-ddwyrain Cymru a’r gororau.

darllenwch mwy

Gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth ar...

05/01/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn teithio i Antarctica Ddydd Sadwrn yma fel rhan o astudiaeth ryngwladol i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

darllenwch mwy

Plannu derwen i ddathlu pen-blwydd mu...

16/12/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

I ddathlu pen-blwydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn 80 oed, bydd glasbren derwen yn cael ei roi i bob aelod o Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

Trawsnewid tirwedd diwydiannol er bud...

15/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae tirwedd a greithiwyd gan orffennol diwydiannol y Cymoedd yn cael ei drawsnewid yn ardal benodedig a fydd yn dod â phobl a natur yn agosach at ei gilydd, a hynny, diolch i ymdrechion Cyfoeth Naturiol Cymru a’r gymuned leol.

darllenwch mwy

Ffordd newydd yn cael ei hagor yn swy...

15/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cafodd ffordd gyswllt yr A486 yng Ngheredigion ei agor yn swyddogol gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates heddiw.

darllenwch mwy

Cydweithio i wella'r amgylchedd mewn ...

14/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd trigolion stad o dai yn Llanegryn yng Ngwynedd yn gweld cryn dipyn o newid o flaen eu tai yn ystod y misoedd nesaf, wrth i’r amgylchedd gyfagos gael ei wella er budd edrychiad y pentref ac i hwyluso bywyd gwyllt.

darllenwch mwy