Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 105 cofnodion | Tudalen 1 o 11

Gwylwyr yn gallu creu sianel bersonol...

28/05/2019
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae datblygiadau newydd ar S4C Clic yn golygu bod modd i ddefnyddwyr greu sianel bersonol eu hunain.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am fenter iaith ...

24/05/2019
Categori: Addysg, Ar-lein, Bwyd, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi lansio ymgyrch dros sefydlu Menter Iaith Ddigidol gan ddweud bod ‘datblygu’r iaith ar-lein yr un mor bwysig i’r Gymraeg ag oedd cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg’.

darllenwch mwy

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a...

02/05/2019
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy wedi lansio ei gwefan newydd sbon yr wythnos hon fydd yn cyflwyno gwybodaeth eang a chynhwysfawr am weithgareddau trwy’r Gymraeg yng nghymunedau’r de ddwyrain.

darllenwch mwy

Codi ymwybyddiaeth dros gymorth sydd ...

04/04/2019
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod i godi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael i’r rheini sy’n delio â phroblemau golwg yn y cartref ac yn y Llyfrgell ar 8 Ebrill 2019.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi partner...

22/03/2019
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth gyda chwmni Microsoft sy’n golygu fod y Llywodraeth yn buddsoddi mewn meddalwedd Microsoft ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

darllenwch mwy

Gwaith adfywio hen lein reilffordd yn...

10/01/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Newyddion

Mae disgyblion Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch yn Ynys Môn wedi cychwyn prosiect cyffrous newydd i rannu eu hanes lleol ar un o wefannau mwyaf poblogaidd y byd.

darllenwch mwy

Ail-fyw storm ddychrynllyd 1859 trwy ...

01/11/2018
Categori: Amgylchedd, Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Blwyddyn y Môr Croeso Cymru, mae Cadw wedi lansio profiad digidol newydd sbon, a fydd yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr ail-fyw Storm Fawr ddychrynllyd Hydref 25-29 1859.

darllenwch mwy

Ysgol o Lanrwst yn ennill cystadleuae...

29/10/2018
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Ffilm fer wedi’i hanimeiddio gan ddisgyblion ysgol gynradd o ogledd Cymru yw enillydd cystadleuaeth animeiddio codio ‘scratch’ Cymru Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Lansio fideos dysgu Ukuleles ar-lein ...

29/10/2018
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Bydd y cyntaf o wyth fideo yn cefnogi dysgu’r ukulele trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei lansio ar-lein gan Menter Iaith Môn yfory.

darllenwch mwy

Gosod gweledigaeth i’r Gymraeg fod ar...

23/10/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun sy’n gosod gweledigaeth i’r Gymraeg fod ar gael yn hawdd ym myd technoleg.

darllenwch mwy