Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 223 cofnodion | Tudalen 1 o 23

Iaith a chyfathrebu yn ganolog mewn d...

16/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r awdur Alun Saunders yn cyflwyno FOW, drama galonnog, ddifyr a doniol a gafodd ei rihyrsio a’i recordio’n arbennig ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein.

darllenwch mwy

Griff Lynch yn rhyddhau sengl ar ffur...

16/04/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r artist a chanwr band yr Ods, Griff Lynch yn rhyddhau ei sengl solo gyntaf ers 2018, ‘Os Ti’n Teimlo’, gan ryddhau y copi master fel yr NFT - non-fungible token neu docyn anhwyliadwy cyntaf yn yr iaith Gymraeg.

Cyhoeddi rhaglen lawn Tafwyl 2021

15/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artistiaid a fydd yn perfformio yng ngŵyl Tafwyl ym mis Mai wedi cael eu cyhoeddi, gyda'r Wyl eleni unwaith eto yn llawn dop o weithgareddau, a fydd yn cael ei ffrydio'n rhithiol i aelwydydd led-led Cymru a'r byd.

darllenwch mwy

Noson wyllt gartref gydag Amgueddfa C...

12/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cafodd 'Amgueddfa dros Nos' newydd ei lansio gan Amgueddfa Cymru heddiw er mwyn ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion.

darllenwch mwy

Sesiwn Fawr Dolgellau yn torri tir ne...

07/04/2021
Categori: Ar-lein, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau wedi cyhoeddi heddiw y bydd yr ŵyl yn digwydd eleni ond ar ffurf rithiol yn ystod trydydd penwythnos mis Gorffennaf.

darllenwch mwy

S4C yn lansio gwasanaeth newyddion di...

06/04/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi lansio Gwasanaeth Newyddion Digidol newydd heddiw – Newyddion S4C, sy’n cynnwys ap a gwefan newydd sbon.

darllenwch mwy

Lansio ap i gefnogi llesiant yn y de ...

01/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd

Mae ap newydd wedi cael ei lansio heddiw i cefnogi llesiant unigolion ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

darllenwch mwy

Lansio gwefan ar gyfer papurau bro Cymru

23/03/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae gwefan newydd ar gyfer yr holl bapurau bro Cymraeg wedi cael ei lansio fis yma a fydd yn gweithio fel platfform ychwanegol i bapurau bro Cymru.

darllenwch mwy

Llwyddiant digidol Theatrau Sir Gâr y...

18/03/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Er bod Covid-19 wedi gorfodi theatrau ledled Cymru i gau dros y flwyddyn ddiwethaf, mae theatrau Cyngor Sir Caerfyrddin wedi parhau i ddiddanu miloedd o bobl bob wythnos drwy ddefnyddio technoleg ddigidol.

darllenwch mwy

Ap Antur Cyw ar gael yn Llydaweg a Ch...

17/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae brand adnabyddus Cyw yn lledaenu ei hadenydd a hedfan tu hwnt i Gymru, gyda'r cymeriad i blant ar gael bellach yn Llydaweg a Chernyweg.

darllenwch mwy