Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 194 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwahodd...

15/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal sesiynau canu a sgwrsio wythnosol er mwyn i eisteddfodwyr allu gadw cwmni mewn cyfnod anodd.

darllenwch mwy

Y prosiectau cyntaf i elwa o’r gronfa...

14/01/2021
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r prosiectau cyntaf i elwa o gronfa band eang lleol gwerth £10 miliwn Llywodraeth Cymru wedi’u cyhoeddi heddiw gan Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth.

darllenwch mwy

S4C a Golwg yn cydweithio ar wasanaet...

13/01/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae S4C a Chwmni Golwg wedi cyhoeddi cytundeb arloesol heddiw i gyhoeddi a churadu straeon newyddion fel rhan o wasanaeth newyddion digidol newydd sbon.

darllenwch mwy

Y mis uchaf erioed i S4C ar Facebook

12/01/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi heddiw mai mis Rhagfyr oedd y mis uchaf erioed o ran sesiynau gwylio ar brif dudalen Facebook y sianel.

darllenwch mwy

Cyfrifiad Cymru i'w gynnal ar-lein am...

05/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd hi'n ofynnol i gartrefi ledled Cymru gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 a fydd yn giplun o natur y boblogaeth am flynyddoedd i ddod, gyda'r arolwg eleni yn cael ei gynnal yn bennaf ar-lein am y tro cyntaf.

darllenwch mwy

Lansio cymuned greadigol ar-lein yng ...

05/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect ar y gweill yng Ngwynedd a fydd yn cynnig gweithgareddau creadigol ar-lein fydd yn hwb i gychwyn 2021 mewn ffordd bositif gan gefnogi llesiant meddyliol y trigolion.

darllenwch mwy

Mudiadau Cymraeg yn gosod her i Gymre...

04/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau Cymraeg wedi gosod her i'w hunain i gyfrannu clipiau llais ar gyfer gwefan Common Voice Cymraeg sy'n anelu i greu cronfa ddata ar gyfer dyfeisiadau technoleg clyfar.

darllenwch mwy

Panto Theatr Felinfach yn dychwelyd -...

16/12/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd criw Panto Theatr Felinfach yng Ngheredigion yn dod at ei gilydd yn rhithiol i greu panto bach i’n harwain tuag at y Nadolig.

darllenwch mwy

Podlediad newydd Amgueddfa Ceredigion...

14/12/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn arwain prosiect newydd ac arloesol yn 2021, i gasglu straeon cudd Aberystwyth ar blatfformau digidol.

darllenwch mwy

Ysbrydoli pobl i hel hanes yn ddigido...

11/12/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i lawer o amgueddfeydd, llyfrgelloedd a archifdai fod ar gau ynghanol y pandemig, mae rhaglen Cymunedau Digidol Cymru a chynllun WiciMôn yn cynnal sesiwn rithiol Hel hanes yn ddigidol i ysbrydoli’r haneswyr yn ein plith nos Lun yma.

darllenwch mwy