Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 194 cofnodion | Tudalen 2 o 20

Cant o fusnesau yn cofrestru ar ardda...

10/12/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bellach mae cynnyrch cant o fusnesau ar arddangosfa fusnes annibynnol newydd Sir Gaerfyrddin, sef 100% Sir Gâr.

darllenwch mwy

Annog siopwyr i fwynhau hwyl yr ŵyl y...

04/12/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio ymgyrch newydd ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd i gefnogi cynhyrchwyr cig coch a chigyddion lleol ledled Cymru yn ystod tymor yr ŵyl.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i groniclo 2020 ...

01/12/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae cystadleuaeth fideo croniclo 2020 wedi cael ei lansio ar gyfer trigolion Gwynedd a thu hwnt i rannu eu stori a phrofiadau personol o’r flwyddyn mewn ffilm fer.

darllenwch mwy

'Steddfod AmGen yn profi'n llwyddiant...

30/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iechyd, Newyddion

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn gyfnod anodd i’r Eisteddfod Genedlethol fel i gynifer o sefydliadau a chyrff eraill, ac yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Sadwrn, bu’r Prif Weithredwr, Betsan Moses a Llywydd y Llys, Ashok Ahir, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen at y cyfnod nesaf.

darllenwch mwy

Alun Wyn Jones yn ymuno â chyfarfod f...

25/11/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Cafodd staff Bwrdd Meddygol a Chlinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gryn syndod brynhawn heddiw, pan ymunodd capten tîm rygbi Cymru, Alun Wyn Jones â'r sgwrs mewn cyfarfod fideo i ddiolch am waith diflino staff y Gwasanaeth Iechyd.

darllenwch mwy

Cyfle i fwynhau cerddoriaeth fyw o bell

18/11/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Er fod eleni wedi bod yn flwyddyn rhyfedd iawn heb berfformiadau byw, ond dyma gyfle i fwynhau tair gig byw mewn lleoliadau ar draws Cymru, o’ch Stafell Fyw chi eich hun.

darllenwch mwy

Datblygu adnoddau Cymraeg newydd ar W...

17/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Menter Iaith Môn, wedi rhyddhau cyfres o adnoddau addysgol Cymraeg newydd ar wefan HWB a Wicipedia, er mwyn adeiladu ar yr adnoddau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i ddisgyblion sy'n astudio Hanes.

darllenwch mwy

Cynlluniau i greu canolfan sbectrwm y...

16/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Gallai cynlluniau arloesol i sefydlu Canolfan Sbectrwm Genedlaethol yn y Canolbarth arwain at greu dros 60 o swyddi llawn-amser.

darllenwch mwy

Lansio ap newydd siop.io i hybu busne...

06/11/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn yn lansio ap newydd Siop.io er mwyn cefnogi a hybu busnesau bach lleol y stryd fawr yn y gogledd orllewin.

darllenwch mwy

Llwyddiant gwersi Cymraeg ar-lein i s...

05/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae’r defnydd pellach o dechnoleg dros y misoedd diwethaf wedi rhoi cyfle i nifer o staff Cyngor Gwynedd a Byw’n iach ddatblygu eu sgiliau Cymraeg ar-lein.

darllenwch mwy