Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 195 cofnodion | Tudalen 3 o 20

Llwyddiant gwersi Cymraeg ar-lein i s...

05/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae’r defnydd pellach o dechnoleg dros y misoedd diwethaf wedi rhoi cyfle i nifer o staff Cyngor Gwynedd a Byw’n iach ddatblygu eu sgiliau Cymraeg ar-lein.

darllenwch mwy

Lansio arddangosfa rithiol i hybu bus...

04/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

MAE arddangosfa rithiol newydd wedi cael ei lansio yn rhoi sylw i'r busnesau annibynnol lleol gorau yn Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Lansio platfform siopa Nadolig Ffair ...

03/11/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Bwyd, Newyddion

Bydd Ffair Aeaf rithiol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn agor ei drysau i siopwyr Nadolig am gyfnod o 6 wythnos ar ddydd Marwrth 10fed o Dachwedd.

darllenwch mwy

Panel yn trafod pa bryd mae gwleidydd...

02/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn arwain sgwrs banel ar Dachwedd y 6ed i drafod arwyddocâd a dyfodol archifau gwleidyddol Cymru.

darllenwch mwy

Penodi golygydd newyddion digidol cyn...

30/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi penodiad Ioan Pollard yn Olygydd Newyddion Digidol S4C.

darllenwch mwy

Lansio tair sianel newydd ar y We i b...

26/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd S4C yn lansio tair sianel YouTube wedi ei anelu at y gynulleidfa 11-13 oed a fydd yn trafod cerddoriaeth, steil, lles a meddylgarwch.

darllenwch mwy

Cydweithio i gynnal gŵyl rithiol i dd...

23/10/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i ddathlu’r iaith Gymraeg, ac mae’r cwbl am ddim.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i gogyddion Ifanc

21/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru am weithio mewn partneriaeth ac un o wyliau bwyd mwyaf Cymru, Gŵyl Fwyd Caernarfon, i lansio cystadleuaeth goginio i gogyddion ifanc o’r enw “5 Mewn Pryd”.

darllenwch mwy

Gweithgareddau Ar-lein Gwŷl Amgueddfe...

21/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn paratoi i'ch helpu i fwynhau #HannerTymorHanesyddol yn ystod wythnos olaf mis Hydref, gydag ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein i bawb o bob oed.

darllenwch mwy

Busnesau o Gymru yn arddangos eu cynn...

28/09/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd ugain o fusnesau Cymru yn arddangos eu cynnyrch i gwmnïau o un o'r gwledydd cyfoethocaf yn y byd mewn rhith-ymweliad â marchnad allforio Doha, Qatar.

darllenwch mwy