Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 164 cofnodion | Tudalen 4 o 17

Actorion yn recordio cân er mwyn codi...

05/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion, Papurau Bro

Mae aelodau cast gwreiddiol y sioe gerdd eiconig ‘Deffro’r Gwanwyn’ wedi ail-greu’r gân hudolus ‘Hâf ein Hiraeth’ er mwyn codi arian i Tarian Cymru.

darllenwch mwy

Cannoedd yn dod at ei gilydd i ganu m...

01/05/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mewn rhaglen arbennig, Côr Digidol Rhys Meirion heno, mae Rhys Meirion am fynd ar bererindod i ffurfio côr newydd sbon, a hynny gan ddibynnu’n gyfan gwbl ar dechnoleg i ddod â phobl at i’gilydd i ganu.

darllenwch mwy

Crwydro arfordir Gwynedd o’ch ystafel...

01/05/2020
Categori: Amgylchedd, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Diolch i dechnoleg fodern – gallwch bellach fwynhau arfordir godidog Gwynedd o foethusrwydd eich cartref.

darllenwch mwy

£3 miliwn o arian i gefnogi dysgwyr s...

30/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi hyd at £3 miliwn i gefnogi dygwyr sydd wedi'u 'hallgáu'n ddigidol' yn ystod pandemig y coronafeirws.

darllenwch mwy

Côr o Gaerdydd yn ennill clod am berf...

24/04/2020
Categori: Ar-lein, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae côr o Gaerdydd wedi’u cydnabod gan gyfansoddwr adnabyddus, ar ôl recordio fersiwn rhithwir o un o’i ddarnau mwyaf poblogaidd.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn agor y drysau i Eisteddfod T

24/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru eu bod am gynnal Eisteddfod arbennig, wahanol eleni, sef Eisteddfod T. Yn dilyn y siom o orfod gohirio Eisteddfod Sir Ddinbych 2020 tan 2021, bydd Eisteddfod T yn ddathliad bywiog a byrlymus o holl ddoniau plant ac ieuenctid Cymru, ar lwyfan ychydig yn wahanol i’r un arferol.

darllenwch mwy

Gweithiwr gofal o Wynedd ‘yn ysbrydol...

23/04/2020
Categori: Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae merch ifanc o Gaernarfon yn dod a chysur i drigolion un cartref preswyl mewn cyfnod pan nad ydynt yn medru cael cwmni teulu a ffrindiau.

darllenwch mwy

Tabledi digidol newydd yn cael eu dar...

23/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae cynllun i ddarparu iPads i breswylwyr cartrefi gofal a chleifion mewn ysbytai er mwyn iddynt allu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu tra bod ymweliadau'n cael eu cyfyngu yn ystod yr achos coronafeirws yn cael ei lansio gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

darllenwch mwy

Sesiynau amser stori ar-lein i blant ...

22/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Bellach gall plant fwynhau amseroedd stori ar-lein gyda Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin tra'n aros gartref.

darllenwch mwy

Cyfle i wella sgiliau digidol trwy gy...

21/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Cafodd prosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch gyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau a sefydliadau Cymru i aros ar flaen y gad o ran datblygiadau yn y diwydiant digidol a chyfryngau ac mae'r cyfnod diweddar yn golygu bod y cynllun bellach yn cael ei redeg ar-lein.

darllenwch mwy