Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 194 cofnodion | Tudalen 4 o 20

Cadw yn rhyddhau mwy am Ddrysau Agore...

01/09/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae’r cynllun Drysau Agored, sy’n cynnig mynediad am ddim i ymwelwyr i gannoedd o henebion hanesyddol, amgueddfeydd a thirweddau anarferol yn ystod mis Medi, wedi cael ei ganslo eleni, gyda'r cynllun yn symud ar-lein ac mae Cadw wedi rhyddhau mwy o wybodaeth am natur y digwyddiadau rhithiol.

darllenwch mwy

Cadw am gynnig profiad rhithiol trwy ...

28/08/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Cadw yn lansio casgliad epig o brofiadau trochi digidol, teithiau rhithiol cyflawn a gwibdeithiau 3D o gwmpas safleoedd — gan ganiatáu i ymweld â rhai o'ch hoff henebion a thirnodau hanesyddol yn rhithwir, o gysur eich soffa.

darllenwch mwy

Cymorth i gymunedau gwledig i gael gw...

18/08/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae cymorth ariannol ar gael i breswylwyr sy'n cael trafferth â chysylltiad rhyngrwyd yng nghymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

darllenwch mwy

Recordio’r presennol ar gyfer diogelu...

13/08/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fel rhan o’r ymdrech gynyddol i gofnodi enwau lleoedd Cymraeg ar y Wicipedia, mae Menter Iaith Môn yn cychwyn prosiect cyffrous i ddiogelu enwau traethau ag afonydd yr Ynys er mwyn iddynt gael eu cadw ar gof, am byth, yn ogystal â’u croesawu i ddefnydd newydd, digidol.

darllenwch mwy

Cyfle i fusnesau a sefydliadau ddilyn...

07/08/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda'r pwyslais ar ddarparu'n ddigidol yn dod mor gyffredin dros y misoedd diwethaf ac yn debygol o barhau i'r dyfodol agos, bydd cyfle i fusnesau, sefydliadau a'r hunangyflogedig ddiddordeb i ddilyn cyrsiau ar-lein newydd gan Brifysgol Aberystwyth sy'n cynnig cyfle i weithwyr wella eu sgiliau digidol a chyfryngau.

darllenwch mwy

Angen i fenter Ddigidol Gymraeg fod y...

03/08/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dylai sefydlu corff newydd i greu cynnwys Cymraeg ar-lein fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth nesaf Cymru er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr.

darllenwch mwy

Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn gwneud s...

16/07/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd Mudiad y Ffermwyr Ifanc yn cyflwyno arlwy gwahanol ond adnabyddus o’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd eleni.

darllenwch mwy

Cynllun yng Ngwynedd a Môn yn creu 14...

16/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda misoedd diwethaf wedi bod yn anodd i bobl ifanc sy'n dechrau gyrfa, mae cynllun sy’n cael ei arwain gan Fenter Môn, yn rhoi cyfle amhrisiadwy i 14 unigolyn ddatblygu busnes, menter, prosiect, neu yrfa yn lleol i Wynedd neu Ynys Môn.

darllenwch mwy

Dros 150,000 wedi gwylio arlwy ar-lei...

15/07/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Ddeufis yn unig ers ei lansio, mae cynnwys prosiect Eisteddfod AmGen wedi’i wylio dros 150,000 o weithiau yn ddigidol ar draws amrywiaeth o blatfformau.

darllenwch mwy

Cynhadledd addysg Llygaid Pawb ar Gym...

14/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cynhaliwyd cynhadledd ryngwladol addysg yn ddiweddar dan y teitl Llygaid Pawb ar Gymru', gyda Gwasanaeth ysgolion GwE yn rhan o drefnu'r gweithdai rhithiol.

darllenwch mwy