Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 116 cofnodion | Tudalen 4 o 12

Lansio pecyn cymorth i hybu'r Gymraeg...

03/08/2017
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd pecyn cymorth i hybu’r Gymraeg yn y gymuned yn cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg, Alun Davies fore Iau nesaf ym mhabell Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

darllenwch mwy

O Bydded i'r Bolycs barhau

01/11/2016
Categori: Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol hir ddisgwyliedig yn dethol rhai o uchafbwyntiau Bolycs Cymraeg sy’n mynd ati i dynnu blewyn o drwyn rhai o enwogion y Genedl ar y we.

darllenwch mwy

Llwyfannau digidol newydd yn cynnig c...

05/10/2016
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor yn awyddus i glywed sut mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg ar lwyfannau digidol, gyda'r bwriad o gynnal dau arolwg i'r cyhoedd.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth ar gyfer ffuglen...

30/08/2016
Categori: Ar-lein, Cystadlaethau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth i chwilio am yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd gan brifysgolion Bangor a Sheffield Hallam ei lansio yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Radio Cymru am sefydlu gorsaf dros dr...

17/05/2016
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd BBC Radio Cymru eu bod am sefydlu gorsaf dros dro ar y We yn ystod yr Hydref, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd yr orsaf yn 40.

darllenwch mwy

Lansio sianel YouTube newydd

07/04/2016
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd sianel YouTube newydd PUMP ei lansio heddiw gan S4C.

darllenwch mwy

Anrheg Nadolig cynnar i bobl pentref ...

14/12/2015
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae anrheg Nadolig cynnar wedi dod i bobl Nasareth. Gall y cartref cyntaf yn y pentref yng nghefn gwlad Gwynedd archebu band eang cyflym iawn fydd yn cyrraedd cyflymder o hyd at 330Mbps – gan eu gwneud yn rhai o’r adeiladau sydd wedi’u cysylltu orau ym Mhrydain.
 
Bydd y cyflymder cyflym iawn yn galluogi pobl i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn well.  Er enghraifft, gall pawb yn y cartref wneud eu pethau eu hunain ar-lein, pawb ar yr un pryd, boed yn ffrydio ffilmiau manylder uwch, lawrlwytho cerddoriaeth, chwarae gemau, astudio neu gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.  
 
Gwnaethpwyd hyn yn bosib drwy ddefnyddio technoleg o’r enw cys ...

darllenwch mwy

Rhoi llwyfan i’r Gymraeg yw nod S4C -...

05/11/2015
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi gosod allan nifer o feysydd allweddol lle gallai’r sianel wneud cyfraniad pellach i economi a diwylliant Cymru pe byddai’r gwasanaeth yn cael ei ariannu’n ddigonol i’r dyfodol.
 
Mewn digwyddiad yng Nghaerdydd, cyhoeddodd Prif Weithredwr y Sianel Gymraeg, Ian Jones ei ddymuniad i edrych ar dri maes allweddol yn y dyfodol lle mae’n credu gallai gwaith y sianel greu buddiannau pellach.
 
Y flaenoriaeth yw sicrhau lle’r Gymraeg ar blatfformau digidol newydd y dyfodol er mwyn cynnal perthnasedd yr iaith i genedlaethau newydd, gan dargedu rhagor o gynlluniau cyd-gynhyrchu a chytundebau partneriaeth gyda chwmnïau rhyngwladol, gan ...

darllenwch mwy

"Pwyllwch wrth brynu anrhegion cyn y ...

07/10/2015
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae pobl yn dechrau meddwl am brynu anrhegion Nadolig er mwyn ceisio lledaenu'r gost. Ond mae Gwasanaethau Safonau Masnach Gogledd Cymru yn annog y cyhoedd i wneud yn siwr eich bod yn prynu gan fusnesau ag enw da.
 
Bob blwyddyn mae Safonau Masnach yn derbyn cwynion am nwyddau ffug sy’n cael eu gwerthu mewn llefydd fel marchnadoedd, Facebook, gwerthwyr preifat, eBay a Gumtree.  Mae ymchwiliadau Safonau Masnach wedi arwain at atafaelu nwyddau ar raddfa fawr, ac mae profion a gynhaliwyd ar eitemau wedi canfod bod rhai teganau yn anniogel ac nad ydynt yn bodloni profion diogelwch y DU. 
 
Eitemau brand gan gynnwys teganau Disney, Frozen a Minion yw rhai o'r cynnyrc ...

darllenwch mwy

Araith Rhodri Talfan Davies ar ddyfod...

07/08/2015
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Araith Rhodri Talfan Davies ar ddyfodol y BBC yng Nghymru


Rhodri Talfan Davies

CYFLWYNIAD
Rai misoedd yn ôl, ro’dd yr araith yma bron iawn yn barod.
O’dd hi’n gwneud rhyw fath o synnwyr hefyd. O’dd ‘na ddechrau, canol a diwedd. Ddim o reidrwydd yn y drefn yna. Ond ro’dd bron iawn yno. Ro’n ni am fwrw golwg ar y byd newydd lle mae’r cyfryngau interactif a dyfeisiau symudol yn cynnig ffyrdd newydd di-ben-draw o gysylltu â defnyddwyr. Ac ro’n ni am drafod beth allai hynny olygu i ddarlledu Cymraeg.
Ond, fe wnaeth digwyddiadau eraill dorri ar draws pethe. Cafwyd etholiad yn un peth. Ac yna setliad ffi’r drwydded mewn ychydig llai na wythnos. Ac yna cyhoeddodd Llywodraeth newydd y Deyrnas Unedig Bapu ...

darllenwch mwy