Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 121 cofnodion | Tudalen 4 o 13

Gwirfoddolwr yng Ngwynedd yn dod i'r ...

15/06/2018
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae un o wirfoddolwyr cynllun Gwynedd Ddigidol wedi ennill gwobr yn y categori ‘Gwirfoddolwr Digidol’ yng ngwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Cymru 2018.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enwau siaradwyr Cynhadledd C...

04/06/2018
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd ar y 5ed a 6ed o Orffennaf.

darllenwch mwy

Diddordeb yng Nghynulliad Bwyd Caerfy...

26/04/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

MAE mwy a mwy o bobl yng Nghaerfyrddin yn rhoi'r gorau i'r archfarchnad ac yn prynu bwyd ffres yn uniongyrchol gan gynhyrchwyr lleol wrth i blatfform ar-lein i gynhyrchwyr bwyd lleol fynd o nerth i nerth.

darllenwch mwy

Cyfle i gymunedau yng Ngwynedd gael m...

20/04/2018
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Fe allai hyd at 15 o bentrefi a threfi marchnad yng Ngwynedd elwa o gynllun i sefydlu rhwydweithiau fyddai yn eu galluogi i gynnig mynediad di-wifr am ddim i’r we ar gyfer y cyhoedd.

darllenwch mwy

Ffilm diogelwch ar Snapchat yn ennill...

08/02/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Enillodd ffilm fer a grëwyd gan ddisgyblion drama Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig yr ail wobr mewn cystadleuaeth genedlaethol.

darllenwch mwy

Lansio pecyn cymorth i hybu'r Gymraeg...

03/08/2017
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd pecyn cymorth i hybu’r Gymraeg yn y gymuned yn cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg, Alun Davies fore Iau nesaf ym mhabell Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

darllenwch mwy

O Bydded i'r Bolycs barhau

01/11/2016
Categori: Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol hir ddisgwyliedig yn dethol rhai o uchafbwyntiau Bolycs Cymraeg sy’n mynd ati i dynnu blewyn o drwyn rhai o enwogion y Genedl ar y we.

darllenwch mwy

Llwyfannau digidol newydd yn cynnig c...

05/10/2016
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor yn awyddus i glywed sut mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg ar lwyfannau digidol, gyda'r bwriad o gynnal dau arolwg i'r cyhoedd.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth ar gyfer ffuglen...

30/08/2016
Categori: Ar-lein, Cystadlaethau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth i chwilio am yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd gan brifysgolion Bangor a Sheffield Hallam ei lansio yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Radio Cymru am sefydlu gorsaf dros dr...

17/05/2016
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd BBC Radio Cymru eu bod am sefydlu gorsaf dros dro ar y We yn ystod yr Hydref, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd yr orsaf yn 40.

darllenwch mwy