Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 484 cofnodion | Tudalen 1 o 49

Hybu Cig Cymru yn pryderu am gytundeb...

21/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Yn dilyn y cyhoeddiad fod cytundeb masnach amlinellol wedi cael ei gytuno rhwng Prydain a Seland Newydd, mae Hybu Cig Cymru wedi mynegi pryder ynghylch yr angen i sicrhau chwarae teg i ffermwyr ac argaeledd cig oen ac eidion cynaliadwy i ddefnyddwyr.

darllenwch mwy

Llwyddiant SMART i dref yn Sir Y Fflint

18/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae tref yr Wyddgrug gyda chymorth Menter Môn wedi bod yn rhan o gynllun Trefi SMART er mwyn hybu'r defnydd o dechnoleg yn y dref.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio rhwyd...

08/10/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio rhwydwaith ar gyfer busnesau newydd a mentrau gwledig sy'n ceisio rhannu gwybodaeth.

darllenwch mwy

Newyddion da posib o'r Unol Daleithau...

22/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu’r posibilrwydd y bydd y gwaharddiad ar allforion cig oen o Brydain i UDA yn cael ei godi’n fuan, fel y trafodwyd heddiw gan Brif Weinidog Prydain.

darllenwch mwy

Fforwm i drafod cyfraniad y cyfryngau...

21/09/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn tynnu ynghyd cynghorwyr etholedig a swyddogion Cyngor Sir Gâr, prif swyddogion canolfan Yr Egin a'r rhai sy'n datblygu cynnwys Cymraeg ar gyfer y we er mwyn trafod sut all y cyfryngau digidol fod o fudd i'n cymunedau.

darllenwch mwy

Bargen Twf Canolbarth Cymru’n cyrraed...

17/09/2021
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyflwyno ei hachos busnes ddiwedd y mis er mwyn iddo gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Ceredigion yn estyn croeso i daith se...

08/09/2021
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Roedd yr haul yn gwenu yng Ngheredigion heddiw wrth i’r sir estyn croeso i’r Tour of Britain ar ddechrau pedwerydd cymal y ras.

darllenwch mwy

Profiad realiti estynedig rhyngwladol...

20/08/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Bu tîm o bobl greadigol o Gymru yn rhan o lansiad heddiw i brofiad realiti estynedig dinesig cyntaf erioed yn seiliedig ar y ddeuawd eiconig Wallace a Gromit, yng Nghaerdydd, San Francisco a Bryste.

darllenwch mwy

Lansio cronfa gymunedol Eryri

17/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae cronfa ariannol wedi cael ei lansio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer cynlluniau datgarboneiddio, Twristiaeth neu Adfer Covid yn Eryri.

darllenwch mwy

Canolfan Technoleg Bwyd Môn yn creu c...

12/08/2021
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bu'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths yn ymweld â’r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni yn ddiweddar i glywed sut mae eu gwaith wedi helpu i greu cannoedd o swyddi newydd yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

darllenwch mwy