Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 450 cofnodion | Tudalen 1 o 45

Cyngor Ceredigion yn annog ei thrigol...

09/04/2021
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i holl wasanaethau manwerthu nad yw'n hanfodol ailagor o ddydd Llun yma, mae Cyngor Ceredigion yn annog ei thrigolion i siopa'n lleol a siopa'n ddiogel.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn penodi cyfarwyddwr...

31/03/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi penodiad Nia Elias yn Gyfarwyddwr Datblygu Busnes newydd y sefydliad.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i brosiect twristiaeth L...

10/03/2021
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddwyd bod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael buddsoddiad gwerth £1.5 miliwn ar gyfer ail gam prosiect twristiaeth Llwybrau Celtaidd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith i gynnal rali ‘Nid yw Cy...

10/03/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi, yn amodol ar reolau Cofid-19, y bydd dros 300 o gefnogwyr yn ffurfio rhes ar hyd Argae Tryweryn yn symbol o'u hymrwymiad i sefyll yn erbyn grymoedd y farchnad dai sy'n tanseilio cymunedau Cymru.

darllenwch mwy

Partneriaeth y Carneddau yn lansio rh...

01/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Heddiw lansiodd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau rownd gyntaf rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau.

darllenwch mwy

Cynllun Llwyddo'n Lleol 2050 yn croes...

23/02/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cyllun Llwyddo’n Lleol 2050 yn y gogledd orllewin yn croesawu 7 o entrepreneuriaid ifanc newydd sydd ar hyn o bryd wedi dechrau ar ei mentrau newydd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi gweledigaeth ar gyfer y diwy...

15/02/2021
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gweledigaeth strategol ar gyfer y diwydiant bwyd a diod yn y dyfodol wrth iddi osod ei golygon, dros y blynyddoedd nesaf, i fod yn arweinydd byd-eang ym maes cynaliadwyedd.

darllenwch mwy

Sesiwn i archwilio ymchwil newydd i g...

11/02/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd gweminar wedi’i threfnu gan Hybu Cig Cymru yn archwilio’r ymchwil ddiweddaraf i gynaliadwyedd ffermio cig eidion a defaid yng Nghymru a sut gall y diwydiant wella o ran cynhyrchedd a’r amgylchedd.

darllenwch mwy

Busnesau yng Ngwynedd a Môn yn elwa o...

01/02/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ers dechrau'r cyfnod clo 2020, mae llawer o bobl wedi troi at siopau lleol fel y cigydd a’r becws lleol, gyda llu o fusnesau yn addasu’r ffordd y maent yn cynnig eu cynnyrch a'u gwasanaeth, ac fe ddatblygodd Arloesi Gwynedd blatfform newydd Siop.io i gynorthwyo busnesau yn yr ardal ac erbyn hyn mae'r platfform wedi profi'n fuddiol i sawl busnesau.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn codi pryderon ynghylc...

29/01/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd aelodau Undeb Amaethwyr Cymru Sir Drefaldwyn yn cwrdd yn rhithwir â'r Aelod Seneddol Craig Williams i godi pryderon am y bygythiad y mae rhwystrau di-dariff yn eu cynrychioli i ladd-dy mawr yn yr etholaeth a'r diwydiant yn ei gyfanrwydd.

darllenwch mwy