Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 440 cofnodion | Tudalen 1 o 44

Ffilm Nadolig am Roald Dahl yn dangos...

23/12/2020
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd ffilm am Roald Dahl a Beatrix Potter sy'n cael ei darlledu ar sianel Sky y Nadolig hwn yn arddangos doniau creadigol Cymru ymhob ffordd.

darllenwch mwy

Ymgynghori ar godi premiwm treth cyng...

23/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnig i gynyddu’r Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor i hyd at 100% ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

darllenwch mwy

Bargen Twf y Canolbarth yn cyrraedd c...

22/12/2020
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cyrhaeddodd Bargen Twf Canolbarth Cymru garreg filltir bwysig heddiw wrth i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y rhanbarth arwyddo'r cytundeb ymrwymo rhyngddynt.

darllenwch mwy

Aflonyddwch masnach yn taro sector ci...

22/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae sector cig oen ac eidion Cymru yn aros yn bryderus am ddatblygiadau i’w helpu i gael mynediad at farchnadoedd hanfodol yn Ewrop, yn sgil cau ffiniau oherwydd ofnau y bydd straen newydd y firws COVID yn lledaenu, ynghyd â dyddiad cau cytundeb masnach Brexit sydd ar ddod.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn awyddus i ddatbl...

21/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn awyddus i ddatblygu harbwr Aberaeron gyda digwyddiad yn y flwyddyn newydd gyda datblygwyr posib yn son am botensial sylweddol sy'n deillio o'r cyfle i gymryd prydles i weithredu Harbwr Aberaeron.

darllenwch mwy

Cant o fusnesau yn cofrestru ar ardda...

10/12/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bellach mae cynnyrch cant o fusnesau ar arddangosfa fusnes annibynnol newydd Sir Gaerfyrddin, sef 100% Sir Gâr.

darllenwch mwy

Rhybuddio y bydd newidiadau anochel i...

09/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Rhaid i’r gadwyn cyflenwi cig coch baratoi ar gyfer newid anochel a pharhaol o 1 Ionawr waeth beth fydd canlyniad unrhyw drafodaethau Brexit a gynhelir cyn hynny, yn ôl Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Prif swyddog iaith newydd yn paratoi ...

09/12/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Môn wedi penodi prif swyddog iaith newydd i gynorthwyo'r ymdrechion i wynebu'r her sylweddol i'r Gymraeg ar yr Ynys.

darllenwch mwy

Cynllun 10 wythnos i bobl ifanc i dda...

08/12/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cynllun Llwyddo’n Lleol 2050 wedi rhoi cyfle arbennig i Gymry ifanc Gwynedd a Môn i fod yn rhan o gynllun 10 wythnos, gyda cymorth ariannol o £1,000.

darllenwch mwy

Cynlluniau wrth gefn i osgoi tagfeydd...

07/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cynlluniau wrth gefn wedi'u cyhoeddi sgan Lywodraeth Cymru 'o darfu cyn lleied â phosibl' ar Borthladd Caergybi pan fydd cyfnod Pontio'r Undeb Ewropeaidd yn dod i ben ar 31 Rhagfyr.

darllenwch mwy