Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 386 cofnodion | Tudalen 2 o 39

Cyhoeddi cyllid gwerth £1.4 miliwn i ...

12/02/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Fe gyhoeddodd Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, y bydd £1.4 miliwn yn cael ei gyfrannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru i weddnewid neuadd y farchnad yn Llandeilo.

darllenwch mwy

Cig Coch o Gymru ar Fwydlen Olympaidd...

11/02/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd y cig coch gorau o Gymru yn cael ei fwynhau mewn dau ddigwyddiad allweddol yn yr Almaen yn ystod y dyddiau nesaf. ac yn dechrau ddydd Gwener, bydd Stuttgart yn croesawu Pencampwriaethau Coginio Olympaidd IKA.

darllenwch mwy

Golwg gyntaf ar gynlluniau newydd can...

06/02/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae'r olwg gyntaf ar gynlluniau newydd ar gyfer safle datblygu allweddol yng nghanol tref Llanelli wedi cael eu datgelu.

darllenwch mwy

Triniwr gwallt o Geredigion yn ennill...

05/02/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae triniwr gwallt Bayley Harris o Geredigion a fu'n cystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills Uk y llynedd wedi'i dewis i garfan Prydain i gystadlu yn Shanghai, Tseina.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen gwerth £90 miliwn i ...

27/01/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd trefi yng Nghymru yn cael gwerth £90 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol fel rhan o ddull gweithredu newydd ar ran Llywodraeth Cymru er mwyn trawsnewid canol trefi ledled y wlad, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, heddiw.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ailddatblygu Can...

21/01/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae'r gwaith i ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn nhref Llambed yng Ngheredigion ar gychwyn a chyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Targedu Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru ,gyda buddsoddiad gwerth £3.2 miliwn yn dod i'r dref.

darllenwch mwy

Gwobrwyo dros £400,000 o grant i Fent...

17/01/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn llwyddo i sicrhau grant o £477,147 dros gyfnod o 5 mlynedd gan Gronfa Gymunedol y Loteri.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn chwilio am geisiada...

08/01/2020
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae rhaglen gyllid i gefnogi twf busnes mewn ardaloedd â chyfran uchel o siaradwyr Cymraeg ar agor ar gyfer ceisiadau newydd. Mae Cronfa Arloesi Arfor Llywodraeth Cymru yn helpu i hyrwyddo menter mewn cymunedau gwledig, gyda Sir Gâr yn un o'r siroedd ble mae posib gwneud cais.

darllenwch mwy

Cynghorau yn colli allan ar filiynau ...

23/12/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynghorau yn colli allan ar filiynau am beidio rhoi treth cyngor uwch ar ail gartrefi


Cyngor Gwynedd yn trethu'n uwch ar ail gartrefi

Mae rhai o’r cynghorau mwyaf yng Nghymru - gan gynnwys Caerdydd, Bro Morgannwg a Sir Gaerfyrddin - yn colli allan ar filiynau o bunnau'r flwyddyn drwy beidio â defnyddio pwerau i godi treth cyngor uwch ar ail gartrefi.

darllenwch mwy

Chwilio am farn y cyhoedd ynghylch y ...

19/12/2019
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal arolwg o’r arbrawf Bwyd a Diod a gyflwynwyd ar Bromenâd Aberystwyth yn ystod haf 2019.

darllenwch mwy