Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 376 cofnodion | Tudalen 1 o 38

Anrhydeddu gwneuthurwyr selsig o Gymru

23/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd dau gystadleuydd o Gymru eu dewis yn ail orau mewn cystadleuaeth i ddod o hyd i'r selsig gorau y gall arian eu prynu ym Mhrydain ac Iwerddon.

darllenwch mwy

Mae angen gwarchod ein safonau ffermi...

20/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Ansawdd yw arwyddair ffermio Cymru a rhaid i ni warchod rhag mewnforio safonau ffermio is wrth i Brydain agor ei masnach i weddill y byd, yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru wrth gynulleidfa rhithwir Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru yn...

19/07/2021
Categori: Ar-lein, Bwyd, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Digidol Amgueddfa Cymru yn dychwelyd am yr ail waith rhwng 6 a 12 Medi 2021.

darllenwch mwy

Cwmni wisgi Penderyn yn cefnogi cais ...

06/07/2021
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cwmni wisgi Cymreig byd-enwog Penderyn yn ymuno â Sir Conwy, yn ei chais i ddod yn Ddinas Ddiwylliant 2025.

darllenwch mwy

Y Sioe Fawr Rithiol 2021

18/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd y Sioe Fawr yn Llanelwedd yn cael ei gynnal eleni yn rhithiol ac mae Cymdeithas Amaethyddol yn edrych ymlaen at gynnal y Sioe ar y We fis nesaf fel arfer.

darllenwch mwy

Cytundeb masnach yn achosi braw i'r d...

16/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae'r diwydiant amaeth wedi datgan pryder yn dilyn y newyddion fod Llywodraeth Prydain ag Awstralia wedi arwyddo cytundeb masnach.

darllenwch mwy

Menter Môn yn sefydlu adran fwyd newydd

14/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae Menter Môn wedi sefydlu adran Bwyd Amaeth newydd er mwyn ychwanegu gwerth, datblygu cynnyrch newydd a meithrin cadwyni cyflenwi trwy Gymru. Bydd pedwar cynllun yn rhan o’r adran newydd hon; Tech Tyfu, Gwlad y Gwlan, Neges@home a Môn Larder.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn dangos eu doniau cr...

04/06/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd rhai o ffermwyr ifanc Cymru yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio a fydd yn amlygu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy.

darllenwch mwy

Prisiau gwartheg ar y lefel uchaf ers...

30/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae prisiau gwartheg eidion yng Nghymru wedi cyrraedd y garreg filltir o £4 y cilo, sef y cyfartaledd uchaf ers nifer o flynyddoedd.

darllenwch mwy

Menter Moch Cymru yn chwilio am fferm...

29/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ydych chi yn aelod o Glwb ffermwyr Ifanc, yn angerddol am fagu moch, ac yn chwilio am y cyfle i arallgyfeirio? Os felly beth am edrych ar y cynllun Pesgi Moch blynyddol, cynllun ar y cyd rhwng Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy