Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 393 cofnodion | Tudalen 1 o 40

Undeb amaeth yn chwilio am berson rha...

25/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn awyddus i gydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn pryderu am gytundeb...

21/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Yn dilyn y cyhoeddiad fod cytundeb masnach amlinellol wedi cael ei gytuno rhwng Prydain a Seland Newydd, mae Hybu Cig Cymru wedi mynegi pryder ynghylch yr angen i sicrhau chwarae teg i ffermwyr ac argaeledd cig oen ac eidion cynaliadwy i ddefnyddwyr.

darllenwch mwy

Lansio cyfres o ddigwyddiadau i drafo...

13/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol ledled y wlad i ymgysylltu â ffermwyr a thrafod dyfodol y sector cig coch.

darllenwch mwy

Lansio adnoddau newydd ar amaeth a bwyd

04/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Cafodd pecyn addysgiadol Hybu Cig Cymru groeso mawr gan mwy na chant o gogyddion brwd yn y dyfodol mewn digwyddiad lansio llwyddiannus mewn ysgol gynradd yng Ngwent.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn mynychu ffair fasna...

24/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cyrff hybu cig coch Hybu Cig Cymru, y Bwrdd Datblygu Amaeth a Garddwriaeth a Quality Meat Scotland yn ymuno yn Sirha yn Lyon er mwyn arddangos eu brandiau yn un o ffeiriau masnach mwyaf Ewrop ar gyfer bwyd a diodydd sy'n cael ei gynnal yn Ffrainc ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Newyddion da posib o'r Unol Daleithau...

22/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu’r posibilrwydd y bydd y gwaharddiad ar allforion cig oen o Brydain i UDA yn cael ei godi’n fuan, fel y trafodwyd heddiw gan Brif Weinidog Prydain.

darllenwch mwy

Anrhydeddu Gwyn Howells am ei gyfrani...

14/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru, Gwyn Howells, wedi derbyn un o brif anrhydeddau’r diwydiant i gydnabod ei gyfraniad at ddatblygiad y sectorau cig oen, eidion a phorc yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cig oen Cymru yn serennu mewn cystadl...

09/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Chwaraeon, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi partneru gyda threfnwyr un o'r cystadlaethau golff mwyaf yn y byd, Twrnamaint Golff Mercedes ar gyfer yr amaturiaid gorau, i godi proffil Cig Oen Cymru ym marchnad Gwlad Belg.

darllenwch mwy

Ymgyrch i leihau marwolaethau o adwei...

08/09/2021
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Safonau Masnach Cymru yn cefnogi ymgyrch gan Grŵp Bwyd Gwent Fwyaf i leihau marwolaethau o adweithiau alergaidd.

darllenwch mwy

Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn lansio adno...

06/09/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd platfform a phecyn newydd sbon o adnoddau addysgol ar gyfer athrawon a gweithwyr iechyd yng Nghymru ei lansio heddiw.

darllenwch mwy