Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1203 cofnodion | Tudalen 1 o 121

Noson wyllt gartref gydag Amgueddfa C...

12/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cafodd 'Amgueddfa dros Nos' newydd ei lansio gan Amgueddfa Cymru heddiw er mwyn ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion.

darllenwch mwy

Joanna Scanlan yn cymryd yr her i ddy...

09/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae gan yr actores a’r sgript wraig adnabyddus Joanna Scanlan sawl rheswm dros ddysgu Cymraeg - ond yr un pwysicaf iddi yw gallu cael sgwrs yn y Gymraeg gyda'i nith a hi fydd yn cymryd yr her i ddysgu Cymraeg gyda Mark Lewis Jones yn y bennod olaf o'r gyfres Iaith ar Daith nos Sul yma.

darllenwch mwy

Galw am gyplau i gystadlu er mwyn enn...

07/04/2021
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cynhyrchwyr cyfres Priodas Pum Mil yn chwilio am gyplau i gystadlu er mwyn ennill y cyfle i briodi ar lan y mor gyda'r cyfan yn cael ei ddarlledu'n fyw ar S4C.

darllenwch mwy

Gwenno Morgan yn rhyddhau EP newydd C...

07/04/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yr artist Gwenno Morgan yn rhyddhau EP offerynnol Cyfnos ddydd Gwener nesaf – ar Label Recordiau I KA CHING, gyda T fel sengl yn cael ei rhyddhau ar yr un diwrnod.

darllenwch mwy

​Holl arlwy etholiadol Senedd Cymru a...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd S4C yn craffu'r pleidiau a'u polisïau gan ddod â holl newyddion Etholiad Senedd Cymru i wylwyr y sianel drwy gydol cyfnod yr Etholiad.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn penodi cyfarwyddwr...

31/03/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi penodiad Nia Elias yn Gyfarwyddwr Datblygu Busnes newydd y sefydliad.

darllenwch mwy

Mared a Gwenno Morgan yn rhyddhau sen...

30/03/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Rhyddheir Llif yr Awr – sengl ar y cyd rhwng Mared Williams a Gwenno Morgan – ar yr 2il o Ebrill, 2021 ar Label Recordiau I KA CHING.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod A...

29/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod wedi’i gohirio yng Ngheredigion eto eleni yn sgil COVID-19, roedd y trefnwyr yn awyddus iawn i greu rhestr testunau ychydig yn wahanol i’r arfer er mwyn i bobl gael cyfle i gystadlu yn dilyn cyfnod o ddwy flynedd.

darllenwch mwy

Penodi cwmni i arwain cynllun datblyg...

26/03/2021
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi'r Rural Office for Architecture i arwain y gwaith o ddatblygu uwchgynllun cysyniadol fydd yn llywio datblygiad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, yn ganolfan diwylliannol a chreadigol i’r genedl.

darllenwch mwy

Cwmni teganau yn dod â’r Gymraeg i ae...

25/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae cwmni teganau Cymraeg cyntaf Cymru, Si-lwli Cymru, yn gobeithio bod yn gymorth i rieni di-Gymraeg ac aelwydydd dwyieithog yn ystod Cyfnodau Clo Covid-19.

darllenwch mwy