Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1084 cofnodion | Tudalen 1 o 109

Lansio partneriaeth newydd i gyplysu’...

24/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Cafodd cytundeb newydd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru ei lansio heddiw sy'n mynd ati i feithrin y berthynas rhwng y celfyddydau a'r amgylchedd naturiol, fel rhan o ymrwymiad y ddau gorff i wella lles amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

darllenwch mwy

Theatrau Sir Gâr yn datgelu llu o sio...

24/09/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Theatrau Sir Gâr wedi datgelu rhaglen rithwir o sioeau a digwyddiadau yn ystod y gaeaf i ddiddanu pobl gartref.

darllenwch mwy

Lansio adnodd digidol Cysur mewn Casglu

24/09/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Celf mewn Cartrefi Gofal, mae Amgueddfa Cymru yn lansio tudalen we yn llawn adnoddau digidol newydd am y gwrthrychau, yn benodol i’w defnyddio mewn cartrefi neu grwpiau gofal.

darllenwch mwy

Ffilmio wedi cychwyn ar gyfer gyfres ...

22/09/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae ffilmio eisoes wedi cychwyn ar gyfer cyfres newydd sy'n dilyn seren Love Island, Connagh Howard a'i dad, Wayne, ar daith unigryw drwy ynysoedd Cymru.

darllenwch mwy

Aberystwyth yw prifysgol orau gwledyd...

21/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng ngwledydd Prydain am ansawdd ei dysgu a phrofiad myfyrwyr, yn ôl The Times / The Sunday Times Good University Guide, wrth iddi barhau i godi yn nhablau’r cynghrair.

darllenwch mwy

Cynlluniau ar gyfer Carnifal Nadolig ...

18/09/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

NI fydd Carnifal Nadolig Llanelli yn cael ei gynnal eleni, a hynny am y tro cyntaf ers 42 mlynedd, ond mae cynlluniau ar y gweill i ddathlu Nadolig y gorffennol a'r presennol yng ngharnifal rhithwir cyntaf y dref erioed.

darllenwch mwy

Paentiadau pwysig o'r Gogledd wedi eu...

16/09/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae grŵp arbennig o baentiadau dyfrlliw o ogledd Cymru o’r 1770au, a helpodd i sefydlu Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr, wedi’i brynu gan Amgueddfa Cymru diolch i gefnogaeth gan y Gronfa Gelf, Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, a rhoddwr preifat.

darllenwch mwy

Covid-19 – cyfle i droi’r cloc nôl ar...

09/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Yn y rhaglen Newid Hinsawdd, Newid Byd: Covid-19 ar nos Wener yma, bydd Steffan Griffiths a Daf Wyn yn edrych ar effaith y Pandemig ar hinsawdd y byd ac yn gofyn ai dyma ein cyfle euraidd i droi’r cloc yn ôl ar y difrod i’n hamgylchedd?

darllenwch mwy

Gŵyl fwyd ddigidol gyntaf Amgueddfa C...

08/09/2020
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Sain Ffagan, sydd fel arfer yn denu dros 25,000 o ymwelwyr yn cael ei chynnal ar-lein dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Ydych chi’n gymwys i gymorth gan Gron...

02/09/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd sefydliadau sy'n rhan o'r sector diwylliant a threftadaeth yn gallu gweld a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, sy’n werth cyfanswm o £53 miliwn.

darllenwch mwy