Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 880 cofnodion | Tudalen 2 o 88

Tocynnau perfformiadau nos y Brifwyl ...

07/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda llai na deufis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae trefnwyr wedi cyhoeddi manylion sioeau a pherfformiadau hwyrol ar y Maes.

darllenwch mwy

Lansio Her Gyfieithu o'r Bwyleg i'r G...

06/06/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru wedi lansio cystadleuaeth Her Gyfieithu 2019. Yr her eleni fydd cyfieithu dwy gerdd o’r Bwyleg i’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Y canwr adnabyddus Lloyd Macey yn dod...

04/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd y canwr enwog Lloyd Macey, sy’n adnabyddus ar ôl ymddangos ar y sioe deledu ‘X Factor’ yn perfformio yn Theatr Felinfach nos Wener yma.

darllenwch mwy

Hwlffordd yn croesawu Trysorau’r genedl

04/06/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa Trysorau, sy'n cynnwys rhai o eitemau mwyaf hanesyddol ac unigryw Cymru yng Nglan-yr-afon, Hwlffordd, yn cael ei lansio'n swyddogol nos Iau yma.

darllenwch mwy

Prif Weithredwr yr Urdd yn diolch i a...

03/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ddiwrnod olaf Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 fe ddiolchodd Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, i athrawon a hyfforddwyr Cymru am sicrhau bod safon a nifer y cystadlu yn yr Eisteddfod eleni yn uwch nag erioed. Nhw, meddai, yw ‘asgwrn cefn y mudiad’.

darllenwch mwy

Brennig Davies o Fro Morgannwg yn cip...

31/05/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron Eisteddfod Caerdydd a’r Fro 2019 yw Brennig Davies, myfyfyriwr blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Rhydychen lle mae’n astudio Saesneg.

darllenwch mwy

Awdur yn cyhoeddi ei nofel gyntaf 'ar...

31/05/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Disgrifiodd Manon Steffan Ros, awdures Llyfr Glas Nebo, nofel gyntaf Cynan Llwyd a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Wasg y Lolfa, fel un “rymus, ddinesig a wnaeth i mi ddal f’anadl o’r dechrau i’r diwedd.”

darllenwch mwy

Chwip o Barti 19 oed a bandiau gwefre...

30/05/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Parti 19eg Gŵyl Cefni Llangefni eleni, yn digwydd ar brynhawn a nos Sadwrn 8fed o Fehefin ble bydd arlwy wych o fandiau’r Sin Roc Gymraeg - o’r hen i’r newydd.

darllenwch mwy

Mared Roberts o Gei Newydd yn ennill ...

29/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cyfieithydd sy’n wreiddiol o Gei Newydd yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2019.

darllenwch mwy

Lansio cynllun ymbarelau amryliw yng ...

29/05/2019
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mae prosiect cyffrous wedi bod ar y gweill ers rhai misoedd yng Nghaernarfon wrth i ymbarelau amryliw ymddangos ar Stryd y Plas yng Nghaernarfon.

darllenwch mwy