Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1045 cofnodion | Tudalen 3 o 105

Gwefan newydd yn dathlu busnesau lleo...

21/05/2020
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Mae rhwydwaith o fusnesau yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth yn cydweithio i arddangos eu cynnyrch a'u diwylliant i'r byd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen gyntaf Prifwyl AmGen

18/05/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol raglen wythnos gyntaf eu prosiect newydd, AmGen. Bwriad y prosiect yw rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Astudiaeth yn cynnig ffyrdd o wella c...

15/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yn archwilio'r ffyrdd o greu cyfleuster storio eco gyfeillgar i holl gasgliadau Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

S4C yn gwahodd cynhyrchwyr drama i dr...

14/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn cynnal fforwm ar lein i drafod yr heriau sy'n wynebu'r sector ddrama yng Nghymru yn sgil effaith coronafeirws a'r ansicrwydd mae'r diwydiant teledu yn ei wynebu ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Arddangosfa ar-lein yn ymateb i gyfyn...

13/05/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae myfyrwyr Celfyddydau Creadigol Prifysgol Aberystwyth ar ganol cynhyrchu arddangosfa ar-lein arloesol o waith a grëwyd mewn ymateb i gyfyngiadau symud Covid-19.

darllenwch mwy

Prosiect AmGen y Brifwyl yn cael ei l...

13/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi lansio prosiect newydd, sy’n rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Theatr Felinfach yn creu enfys trawiadol

12/05/2020
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae Theatr Felinfach wedi creu enfys mawr trawiadol fel diolch i'r gweithwyr rheng-flaen sy'n rhoi eu bywydau yn y fantol yn ddyddiol.

darllenwch mwy

Rhaglen arbennig yn olrhain y tân a d...

12/05/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Hanner canrif yn ôl yn 1970, dinistriwyd un o eiconau pensaernïol Cymru – Pont Britannia - athorrwyd y cysylltiad rhwng Llundain a Dulyn am y tro cyntaf mewn canrif a mwy. ac mewn rhaglen arbennig nos Iau, cawn glywed am y digwyddiad ym 1970 wrth i lygad dystion olrhain hanes y tân a ddinistriodd Pont Britannia rhwng Arfon a Môn.

darllenwch mwy

Perfformiad digidol o Calon Lân yn de...

11/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Mae perfformiad o'r emyn enwog Calon Lân gan gôr digidol wedi ei ffurfio gan y tenor Rhys Meirion wedi denu dros 180,000 o sesiynau gwylio ar Facebook.

darllenwch mwy

Cyfleoedd i bobl Gwynedd fwynhau a ch...

05/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae sefydliadau celfyddydol yng Ngwynedd wedi ymateb i'r argyfwng hwn yn adeiladol trwy gynnig gweithgareddau i bobl ifanc ar y We.

darllenwch mwy