Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1003 cofnodion | Tudalen 90 o 101

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaetho...

07/07/2014
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Sut i gyrraedd y Maes

Bydd meysydd parcio dros dro yr Eisteddfod yn cael eu lleoli i'r Dwyrain a'r Gorllewin o Lanelli gyda system bws gwennol yn weithredol.
 
Bydd y meysydd parcio yn cael eu nodi'n glir gydag arwyddion melyn ar bob prif gyffordd yn yr ardal.  Mae parcio a'r bws wennol i'r Maes yn rhad ac am ddim.
 
Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn gweithredu ar bob adeg y mae'r Eisteddfod yn agored i’r cyhoedd ac yn eich cludo chi o'r meysydd parcio i Ganolfan Ymwelwyr yr Eisteddfod. Os gwelwch yn dda, cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer y rhan hon o'ch taith a allai fod hyd at hanner awr.
 
Bydd y bysiau yn dychwelyd yn rheolaidd i'r meysydd parcio drwy gydol y dydd ...

darllenwch mwy

Matthew Rhys yn llysgennad Sioe Gerdd...

02/07/2014
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Matthew Rhys yn llysgennad Sioe Gerdd Theatrig yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr


Llysgennad Sioe Gerdd Theatrig yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc

Mae’r actor Matthew Rhys heddiw wedi ei gyhoeddi fel llysgennad cynllun cyffroes rhwng Urdd Gobaith Cymru â Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc.
 
Yn 2015 i ddathlu 150 o flynyddoedd ers i’r Cymry cyntaf ymfudo o Lerpwl i Batagonia bydd yr Urdd yn cydweithio mewn partneriaeth â Clwyd Theatr Cymru ar gynhyrchiad arbennig a fydd yn portreadu’r siwrne i Batagonia ar y Mimosa yn 1865.
 
Fe fydd y cynhyrchiad yn rhoi cyfle i 15 o bobl ifanc o Gymru a 5 o Batagonia i berfformio yn y cynhyrchiad arbennig hwn.
 
Dywed Matthew Rhys “Mae’n fraint i fod yn llysgennad y cynllun yma sy’n cynnig cyfleodd amhrisiadwy i bobl ifan ...

darllenwch mwy

Eisteddfod yr Urdd yn croesawu'r Bato...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Eisteddfod yr Urdd yn croesawu'r Baton i'r Brifwyl yn y Bala


Baton i'r Brifwyl yn y Bala

Dydd Llun 26 Mai 2014 bydd baton Gemau’r Gymanwlad yn cyrraedd maes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 yn y Bala am ddiwrnod llawn o hwyl ar faes y brifwyl. Bydd y baton, ynghyd â Clyde (masgot y Gemau), Mistar Urdd, y rhedwr Iwan Thomas a'r 18 sy’n cludo’r baton yn rhan o Seremoni Agoriadol yr Eisteddfod am 1030 ym mhafiliwn yr Eisteddfod. Bydd y seremoni agoriadol fawreddog, a ddarlledir yn fyw ar S4C a BBC Radio Cymru yn cyflwyno’r tîm cyfan o gludwyr i'r gynulleidfa yn y pafiliwn ac i’r miloedd fydd yn gwylio ar y teledu a gwrando ar y radio.
 
Dyma gyfle i blant a phobl ifanc y maes ynghyd a chefnogwyr ac ymwelwyr i'r Maes d ...

darllenwch mwy

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr U...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201


Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/2014
Cystadleuaeth: 165 Unawd Bl 2 ac iau1 Cadi Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin2 Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin3 Harriett Wells Ysgol Gynradd Sant Curig, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro
Cystadleuaeth: 166 Unawd Bl 3 a 41 Alys Thomas Ysgol G. Gymraeg Llantrisant, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol2 Osian Trefor Hughes Adran Deiniolen, Cylch Arfon, Eryri3 Mared Morris Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Cylch Dinbych, Dinbych
Cystadleuaeth: 171 Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50)1 Ysgol Gynradd Llanelltyd, Cylch Idris, Meirionnydd2 Ysgol Gynradd Y ...

darllenwch mwy

Y Fedal Gyfansoddi 2014

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Y Fedal Gyfansoddi 2014


Dim teilyngdod yn seremoni’r Fedal Gyfansoddi

Nid oedd teilyngdod yn seremoni’r Fedal Gyfansoddi ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd heddiw. Beirniad y gystadleuaeth oedd Guto Puw a’r dasg oedd cyfansoddi darn o gerddoriaeth mewn unrhyw gyfrwng gyda gwaith celf John Meirion Morris yn sbardun i’r gwaith.
 
Meddai’r beirniad, Guto Puw: “Mae’n siom nad oes teilyngdod eleni yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd, 2014. Er y siom, cymeraf gysur yn y ffaith bod safon y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal a hyderaf y bydd ein cyfansoddwyr ifanc yn ystyried y gwerth a’r fantais o gystadlu mewn Eisteddfodau i’r dyfodol.
  ...

darllenwch mwy

Ysgoloriaeth Gelf yn agor y drws i wa...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ysgoloriaeth Gelf yn agor y drws i waith celf yn Kenya?


Enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Mirain Fflur o Nefyn yn Llŷn, ond sydd bellach yn astudio Celf Gain ym Mhrifysgol Caeredin, yw enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014. Mae’r Ysgoloriaeth yn cael ei gwobrwyo i unigolyn, rhwng 18 a 25 oed, sy’n dangos y casgliad o waith mwyaf addawol.
 
Mae Mirain yn nesáu at ei blwyddyn olaf yng Nghaeredin ac ar ôl iddi gyflwyno’i gwaith arddangosfa ar gyfer ei gradd y flwyddyn nesaf, ei gobaith yw astudio gradd MA mewn pwnc arbenigol. Un o’i diddordebau mawr yn y maes yw therapi celf a’r ffordd y mae’n helpu amrywiaeth o bobl mewn sefyllfaoedd gwahanol. Ei gobaith yn y tymor hir yw  cyfrannu’n ô ...

darllenwch mwy

Luned Bedwyr, Pwllheli’n cipio’r Feda...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Luned Bedwyr, Pwllheli’n cipio’r Fedal Gelf ym Meirionnydd


Enillydd Enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd.Y Fedal Gelf eleni yn Eistedd

Luned Bedwyr, 17, o Bwllheli, Gwynedd yw enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd. Mae Luned yn astudio Lefel AS yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli, ac er iddi ei hanrhydeddu â gwobr gelf yn yr Eisteddfod heddiw, dwed mai ei phrif ddiddordeb yw cerddoriaeth!
 
Derbyniodd Luned y wobr am ei gwaith yn canolbwyntio ar y thema ‘teulu’. Fe’i hysgogwyd i feddwl am y cyfansoddiad o waith wedi colli ei Nain llynedd. Mae’r gwaith yn ddarnau o fywyd llonydd, gyda chlustog, ffrog, cloc wedi ei greu o gardfwrdd a phedwar darn wedi eu fframio. Mae’r cyfan yn golygu rhywbeth arbennig i aelodau o’i theulu. Mae dau o’r darluniau me ...

darllenwch mwy

Meirionnydd yn agor y drws i Gymry be...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd

Meirionnydd yn agor y drws i Gymry benbaladr ymweld â’r Eisteddfod yn Y Bala


Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Capsiwn: Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014
 
Heddiw, dydd Llun 26 Mai bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy’n denu tua 100,000 o ymwelwyr, yn agor ei drysau ar gaeau stad Rhiwlas, Y Bala, Gwynedd.
 
Bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod yr wythnos mewn cystadlaethau megis canu, llefaru, actio a dawnsio. Rhain yw’r gorau o oddeutu 48,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn y genedlaethol yn dilyn Eisteddfodau Cylch a Sir.
 
Neithiwr yn y pafiliwn cynhaliwyd cyngerdd mawreddog, gydag Ifan Jones Evans a Ni ...

darllenwch mwy

Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am d...

23/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am ddim!


Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am ddim!

Da ni’n gobeithio bydd yr haul yn gwneud ymddangosiad dros yr wythnos nesa oherwydd cynhelir gŵyl cerddoriaeth gyntaf Mermaid Quay o’r 24ain o Fai – 1af o Fehefin.
 
Mae’r ŵyl yn gymysgedd o gerddoriaeth (popeth o deyrnged Lady Gaga i opera i fandiau roc), gweithdai i blant (e.e drymiau Affricanaidd a chelf a chrefft) a bydd hyd yn oed robot yn bresennol!
 
Mae’r trefnwyr yn Halogen UK yn gobeithio rhoi “blas o haf” i bawb sy’n teithio i’r Bae, trwy arddangos a dathlu faint o dalent sydd ar gael yng Nghaerdydd.
 
Yn ogystal â phopeth arall, fydd yna helfa drysor i ennill gwobr gwerth £25 o Cadwalader&rsquo ...

darllenwch mwy

Mae llyfryn Tafwyl nawr ar-lein! Cyme...

22/05/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Am wythnos gyfan bydd rhaglen o weithgareddau amrywiol yn digwydd ar draws y ddinas. Mae rhywbeth i bawb gyda digwyddiadau yn amrwyio o noson gomedi i gerddoriaeth byw, o deithiau hanes i weithgareddau i blant meithrin.
 
Mi fydd prif ddigwyddiad Tafwyl, Ffair Tafwyl, yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar y 12fed o Orffennaf, ac wythnos Tafwyl yn rhedeg o’r 11eg-18fed o Orffennaf mewn lleoliadau amrywiol o amgylch Caerdydd.
 
 
Cymerwch olwg ar llyfryn Tafwyl 2014!
 
 

 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net