Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 931 cofnodion | Tudalen 91 o 94

Clasur a’r cyfoes yng Nghanolfan Mile...

20/05/2012
Categori: Celfyddydau

Cyfunwch y clasur o ffilm gan Universal Pictures o 1931 gyda Béla Lugosi a pherfformiad byw o’i sgôr i’r ffilm ac fe gewch brofiad newydd o Dracula ar brif lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar 27 Mai. Yn ogystal â gweld y ffilm fawreddog ar y llwyfan bydd y Kronos Quartet ac un o gyfansoddwyr mwyaf dylanwadol ein hoes, Philip Glass yn perfformio. Am ragor o fanylion cliciwch yma.
 
Ar 28 Mehefin bydd rhai o gwmnïau mwyaf blaengar y DU yn perfformio yn y Ganolfan, gyda darnau dawns wedi’u hysbrydoli gan Gemau Olympaidd Llundain 2012. Gyda dawnswyr sy’n rhagori yn eu maes, bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, English National Ballet a Scottis ...

darllenwch mwy

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2012

11/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

"Naw cyfrol … yn tystio'n groyw i amrywiaeth iach o leisiau, dulliau, safbwyntiau a gweledigaethau llenyddol." (Jason Walford Davies)
Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru pha naw llyfr Cymraeg a naw llyfr Saesneg sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012 mewn digwyddiad arbennig yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu nos Iau 10 Mai 2012.
 
Barddoniaeth
 
Yn dilyn y drefn newydd o Restr Fer mewn categorïau, mae tair cyfrol o farddoniaeth, tair cyfrol ffuglen a thair cyfrol Ffeithiol Greadigol wedi dod i’r brig eleni (Rhestr Saesneg isod). Y tair cyfrol farddoniaeth yw Siarad Trwy’i Het gan Karen Owen (Cyhoeddiadau Barddas), casgliad o gerddi a ffoto ...

darllenwch mwy

Yn galw holl animeiddwyr ifanc!

10/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Ydych chi’n animeiddiwr talentog sy’n gallu creu animeiddiad trawiadol?  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn edrych am animeiddwyr talentog i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ar-lein i gynhyrchu animeiddiad byr (unrhyw dechneg, unrhyw arddull) i farchnata arddangosfa fawr nesaf y Llyfrgell ar hanes cyfathrebu.  
 
Dylai’r animeiddiad amlygu crynodeb o hanes cyfathrebu o’r dulliau cynharaf hyd at yr oes ddigidol gan gofio cerrig milltir allweddol, megis chwyldro’r iaith lafar, hieroglyffau, signalau mwg, darganfyddiad y telegraff, y ffôn, y radio a’r teledu trwodd i dechnoleg gyfrifiadurol, y We Fyd-eang a’r cyfryngau cymdeithas ...

darllenwch mwy

Baneri lliwgar yn rhoi croeso i'r Urd...

01/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yn ystod Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod yr urdd Sir Benfro 2013 cafwyd cystadleuaeth i ddylunio baner yn cynrychioli gwahanol ysgolion.Roedd dros 800 o blant pobl ifanc, athrawon, rhieni a chefnogwyr wedi gorymdeithio drwy ganol tref Hwlffordd ddydd Sadwrn.Bu'r disgyblion yn cario'r baneri yr oedden nhw wedi eu gwneud yn yr orymdaith.Roedd y safon yn uchel iawn ac o ganlyniad rhannwyd y wobr o £500 rhwng dwy ysgol, Ysgol Brynconin ac Ysgol Clydau.'Ymdrech'Roedd y gystadleuaeth wedi ei noddi gan Western Power Distribution (WPD), ac roedd dau gynrychiolydd o'r cwmni ynni yn bresennol i feirniadu'r gystadleuaeth."Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn croesawu'r Eisteddfod i'r ardal," meddai Ale ...

darllenwch mwy

Blas yr Haf yng Nghanolfan Mileniwm C...

01/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae tymor y gwyliau banc hafaidd yn dechrau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru penwythnos yma, gyda’i gŵyl werin am ddim Dathlu Calan Mai ar y dydd Sadwrn ac i ddilyn ar y dydd Sul, hefyd am ddim, Gŵyl Dreftadaeth Butetown Bay Jazz. Mae’r diwrnodau yma’n agored i bob oed ac yn rhoi llwyfan i artistiaid o Gymru a thramor.
 
A thra rydyn ni’n sôn am wyliau’r banc, rydyn ni unwaith eto eleni yn cael ein difetha drwy gael un bach ychwanegol ym mis Mehefin. I ddathlu felly, mae’r Ganolfan wedi trefnu penwythnos yn llawn gweithgareddau i’r teulu cyfan o 3 - 5 Mehefin. Bydd rhaglen lawn o artistiaid yn perfformio ar ei Glanfa o ganol dydd bob dydd, ...

darllenwch mwy

Rapsgaliwn a Mistar Urdd yn ennill yn...

20/04/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae dau o gymeriadau plant poblogaidd wedi derbyn anrhydedd yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd 2012.
 
Daeth y cyfeillion, Rapsgaliwn a Mistar Urdd i’r brig yn y categori Ymgyrch Marchnata gyda’r fideo newydd o’r gân Hei Mistar Urdd.
 
Roedd y fideo wedi ei chreu er mwyn hyrwyddo rhaglenni S4C o Eisteddfod yr Urdd Abertawe 2011, ac yn brosiect ar y cyd rhwng adran farchnata S4C, y cwmni cynhyrchu Boomerang a mudiad yr Urdd.
 
Mae Hei Mistar Urdd wedi bod yn anthem i genedlaethau o blant ers iddo gael ei ryddhau gyntaf yn 1976. Cyfanoddwr y gân wreiddiol oedd Geraint Davies, cyn aelod o’r grŵp gwerin Hergest a cherddor gyda Mynediad am Ddim. ...

darllenwch mwy

Canolfan Mileniwm Cymru ar Grwydr

16/04/2012
Categori: Celfyddydau

Haf yma bydd y Ganolfan yn teithio ledled Cymru gyda’i chynhyrchiad newydd Ma’ Bili’n Bwrw’r Bronco. Mae hi’n ddrama safle-benodol sy’n dilyn pum crwt ifanc un haf wrth iddyn nhw gicio’u sodlau mewn parc ar stad o dai yng Nghwm Tawe. Mae hi’n 1983 ac mae’r gamp o fwrw bronco - sef sefyll ar swing, ei wthio mor galed â phosib cyn cicio’r sedd dros y bar a neidio’i ffwrdd yr un pryd - yn llenwi bob un amser chwarae. Mae ffaelu yn y dasg yn anfaddeuol i’ch cyfoedion, ac oni bai am un digwyddiad ysgytwol byddai’r haf yma wedi bod fel bob un o’i flaen...

 

 

 
Llun gan Farrows Creati ...

darllenwch mwy

Y Lolfa yn trosglwyddo blog i ffurf l...

10/04/2012
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Blog gan Elliw Gwawr - Paned a Chacen

Nawr mae’n rhaid i fi ddechrau drwy ymddiheuro fy mod i wedi bod ychydig yn dawel ar y blog yma yn ddiweddar. Ond mae yna reswm (mae’r cliw yn y teitl!) Ie dwi’n sgwennu llyfr ryseitiau Paned a Chacen. Dwi mor ecseitied!
 
Dwi methu coelio’r peth a dweud y gwir, ond roedd y criw hyfryd yn y Lolfa yn licio’r blog cymaint fel eu bod nhw eisiau ei drosglwyddo i ffurf llyfr. Wrth gwrs fydd y llyfr ddim yn cymryd lle’r blog, ond dwi’n gobeithio y bydd o’n estyniad ohono, fydd yn cynnig nifer o ryseitiau newydd, yn ogystal â rhai o’r ffefrynnau o’r blog yn barod.
 
Fel y ...

darllenwch mwy

Lansiad cyfrol newydd tu chwith!

03/04/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Lansiad cyfrol newydd tu chwith!
08.04.12
Tafarn Penlan Fawr, Pwllheli
i ddechrau oddeutu 3:00yh yn ystod gig Bob Delyn a’r Ebillion
Gyda diolch yn fawr iawn i Bob Delyn am adael i ni rannu llwyfan gydag o a’i Ebillion ac i dafarn Penlan am y croeso.
CROESO CYNNES I BAWB!
 
 
 

 

S4C yn cefnogi ymgyrch ‘.cymru’ a ‘.w...

26/03/2012
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C am gefnogi’r ymgyrch i sicrhau’r hawl i greu a defnyddio'r ddau enw parth - '.cymru' a '.wales' ar y we.

Bydd y Sianel yn ymuno â nifer o gyrff a chwmnïau yng Nghymru a thu hwnt sydd bellach yn cefnogi’r ymgyrch.

Bu galw ers rhai blynyddoedd am sicrhau hunaniaeth benodol i Gymru ar y we a rhoi hawl i bobl ddefnyddio’r ‘.cymru’ neu ‘.wales’, yn ogystal â chael defnyddio’r parth ‘.uk’.

Ond nawr, am y tro cyntaf ers 2008, mae ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - y corff byd-eang sy’n cofrestru ac yn rheoleiddio enwau parth y rhyngrwyd, wedi gwahodd ceisiadau a ...

darllenwch mwy