Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1119 cofnodion | Tudalen 91 o 112

Gwobr Merêd i Trystan ap Owen

27/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Trystan ap Owen o Aberystwyth yw enillydd cyntaf Gwobr Merêd sy’n cael ei wobrwyo gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gofio’r Athronydd Meredudd Evans a fu farw yn gynharach eleni. 
 
Graddiodd Trystan mewn BA Drama a Theatr trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru ac fe fydd yn derbyn y wobr  mewn digwyddiad arbennig yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.
 
Roedd Trystan, sydd newydd raddio â gradd dosbarth cyntaf a derbyn gwobr am gyfraniad eithriadol i’r cwrs, ar ben ei ddigon o dderbyn y newyddion, ‘‘Roedd cadw’r gyfrinach yn anodd ond mi wnes i ffonio Mam yn syth i’w hysbysu! Mae der ...

darllenwch mwy

Wythnos o raglenni i ddathlu'r Glania...

27/07/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden

Wythnos o raglenni i ddathlu'r Glaniad ym Mhatagonia


Ioan Doyle a Eric Jones yn dringo ym Mhatagonia

Bydd wythnos o raglenni arbennig yn cael eu darlledu ar S4C yr wythnos hon fel rhan gyfraniad y Sianel i ddathlu 150 mlynedd sefydlu’r wladfa ym Mhatagonia. 
 
Fe fydd o leiaf saith o raglenni yn Wythnos Patagonia ar gael i'w gwylio'n rhyngwladol, gan gynnwys y ffilm ddogfen newydd, Patagonia Eric Jones ac Ioan Doyle, sy'n dilyn dau ddringwr Cymreig o ddwy genhedlaeth ym mynyddoedd yr Andes ym Mhatagonia.
 
Y rhaglenni eraill ar gael yn rhyngwladol bydd ffilm Patagonia y cyfarwyddwr Marc Evans a'r dogfennau Cof Patagonia, Patagonia Huw Edwards, Patagonia '68 a Patagonia: Yno o Hyd.
 
Pen-blwydd y glaniad
 
Meddai Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys a Darll ...

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe yn anrhydeddu acto...

20/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Cyflwynodd Prifysgol Abertawe radd Anrhydeddus i'r actor byd enwog o Gymru, Rhys Ifans yn ystod seremoni raddio heddiw.
 
Magwyd ef yn Rhuthun, gogledd Cymru, a derbyniodd ei addysg gynradd yn Ysgol Pentrecelyn, cyn mynychu Ysgol Maes Garmon, ysgol uwchradd iaith Gymraeg yn Yr Wyddgrug, Sir Fflint, lle safodd ei arholiadau Lefel O a Safon Uwch.
 
Mynychodd hefyd ysgolion actio Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, a hyfforddodd yn Ysgol Cerdd a Drama Guildhall.
 
Ymddangosodd Ifans mewn nifer o raglenni teledu Cymraeg cyn dechrau gyrfa mewn ffilmiau, yn ogystal â pherfformio yn y Theatr Genedlaethol Frenhinol yn Llundain a Theatr y Royal Exchange ym Manceinion.
 
Twin ...

darllenwch mwy

Actor Hollywood yn rhoi sêl bendith i...

17/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bydd cast sioe gerdd sy’n dilyn hanes siwrne llong y Mimosa deithiodd i Batagonia 150 o flynyddoedd yn ôl yn dechrau ymarfer yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn yr wythnos nesaf.  
 
Bydd y cast o bedwar actor proffesiynol, 16 o Gymry ifanc a dau Archentwr  yn ymarfer am bythefnos yn barod ar gyfer eu perfformiad cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod a’r Gororau dydd Sadwrn, 1 Awst a dydd Llun 3 Awst yn Theatr y Maes.  Byddant wedyn yn perfformio yn y Chapter yng Nghaerdydd ar yr 8fed o Awst cyn teithio i Batagonia i fynd ar sioe ar daith yno am bythefnos.
 
Actor Hollywood
 
Un person sydd yn gefnogol iawn i’r cynllun yw&rsqu ...

darllenwch mwy

Mae Gŵyl Arall yn y Dre'

16/07/2015
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd gŵyl arbennig yn cael ei chynnal mewn amryw o leoliadau yng Nghaernarfon dros y penwythnos, a fydd yn cynnwys gwledd o gerddoriaeth, llenyddiaeth, sgyrsiau a theithiau i ddenu’r sylw. 
 
Bydd Gŵyl Arall ar ei seithfed blwyddyn eleni ac fe aeth Lleol.cymru i holi un o’r trefnwyr, Nici Beech am y gweithgareddau fydd yn digwydd dros y penwythnos prysur. 
 
Meddai, "Mae ‘na ddigon o fiwsig - lot o seisynau trafod amrywiol yn ystod y dydd  - llenyddiaeth yn amlwg - mae Patick Mc Guinness, enillydd llyfr y flwyddyn eleni yn gwneud sesiwn b’nawn Sadwrn a Guto Dafydd yn lansio ei nofel i oedolion, Stad, hefyd bydd ychydig o wleidy ...

darllenwch mwy

Nifer mwyaf erioed wedi tyrru i Ŵyl ...

07/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Tyrrodd dros 34,000 i Ŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd eleni sy’n golygu mai dyma’r flwyddyn mwyaf llwyddiannus erioed, yn ôl y trefnwyr, gyda dros 12,000 yn rhagor wedi mynychu’r ŵyl boblogaidd o’i gymharu a’r llynedd.    
 
Yr oedd yn benwythnos llawn i’r ymylon o weithgareddau o bob math oedd at ddant pawb a hynny’n rhad ac am ddim. Yr oedd yna bopeth i blesio’r synhwyrau, yn ddanteithion i’w blasu o bizzas artisan, cwrw lleol i fwyd stryd Thai, Cymreig a Groegaidd; yr oedd yna ddiddanwch hefyd i’r glust a’r llygaid, gyda Geraint Jarman a’i Fand yn cloi, y bytholwyrdd Meic Stevens yn chwarae&r ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen ddathliadau Roald Dahl

07/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Lansiwyd rhaglen o ddigwyddiadau ddoe a fydd yn dathlu canmlwyddiant Roald Dahl, yr awdur o Gymru yn 2016.
 
Cafodd  y cyhoeddiad ei wneud yn yr Eglwys Norwyeg, ble y cafodd Roald Dahl ei fedyddio, ac a fu’n agos at galon yr awdur erioed sy’n brosiect ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru a Llenyddiaeth Cymru 
 
Mae dathliadau Roald Dahl 100 yn cyd-fynd â blwyddyn ‘Cymru: Blwyddyn Antur’ yn 2016, ac roedd Roald Dahl ei hun yn hoff o antur – fel plentyn a’i ddrygioni yn y siop losin leol, neu fel peilot ifanc yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae sôn hefyd ei fod yn ysbïwr fel ...

darllenwch mwy

J Elwyn Hughes yn ymddeol ar ôl deng ...

07/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Wedi cyfnod o ddeng mlynedd ar hugain wrth y llyw, eleni fydd y tro olaf i’r awdur nodedig J Elwyn Hughes olygu cyfrol Cyfansoddiadau a Beirniadaethau yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
Ers cychwyn ar y gwaith yn Eisteddfod Rhyl, 1985, mae’r awdur a’r academydd sy’n wreiddiol o Ddyffryn Ogwen ond sy’n byw ym Methel ger Caernarfon, wedi casglu a pharatoi beirniadaethau a gwaith y buddugwyr ar gyfer y gyfrol a gyhoeddir brynhawn Gwener olaf yr Eisteddfod bob blwyddyn.
 
Rhwng 1985 a 1999, gorchwyl bob yn ail flwyddyn oedd golygu’r gyfrol ond aeth yn dasg flynyddol o 2000 ymlaen, ac yn ystod y cyfnod hwn crëwyd hanes gan amryw o enillwyr ac aeth ...

darllenwch mwy

Pryder dros oblygiadau'r Gyllideb i S4C

06/07/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder am oblygiadau'r Gyllideb i S4C yn dilyn adroddiadau y bydd y BBC yn gyfrifol am ariannu trwyddedau teledu yn rhad ac am ddim i bobl dros 75 mlwydd oed. 
 
Yn dilyn sylwadau gan yr Ysgrifennydd Diwylliant John Whittingdale, dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae'r sylwadau prynhawn yma yn achosi llawer o bryder. Dyw cyflwyno mwy o doriadau i S4C ddim yn opsiwn." 
 
Dim ymgynghori
 
Mewn llythyr at yr Ysgrifennydd Diwylliant John Whittingdale a anfonwyd yn gynharach yn y dydd, ysgrifennodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Yn ôl yn 2010, gwnaed penderfyniad yngh ...

darllenwch mwy

Ywain Gwynedd yn ymuno gyda thîm Gwef...

26/06/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bu eleni yn flwyddyn i'w chofio i’r canwr Ywain Gwynedd wrth iddo ddod yn dad am y tro cyntaf, tra'r enillodd wobr Selar am ganwr roc a phop Cymraeg gorau’r flwyddyn, a bellach mae hefyd yn un o banelwyr cyfres banel hwyliog S4C, Gwefreiddiol.
 
Bydd Gwefreiddiol yn dychwelyd i’r sgrin nos Wener, 3 Gorffennaf, gyda’r cyflwynydd Dylan Ebenezer yn ceisio cadw trefn ar y ddau gapten Ywain Gwynedd a Dyl Mei.
 
“Ro’n i’n teimlo’r pwysau pan ‘nes i ddechrau; bod rhaid i mi ddweud rhywbeth doniol. Ond erbyn hyn dwi’n teimlo ‘mod i’n cael hwyl yng nghwmni mêts,” meddai Ywain, sy’n wreiddiol o Lanf ...

darllenwch mwy