Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1080 cofnodion | Tudalen 92 o 108

Ffilm Gruff Rhys wedi'i henwebu am wobr

04/02/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Ffilm Gruff Rhys wedi'i henwebu am wobr


ffilm American Interior

Mae’r ffilm American Interior sydd wedi’i chynhyrchu gan ganwr y Super Furry Animals, Gruff Rhys, wedi cael ei henwebu yn y categori rhaglen ddogfen orau ar gyfer y Gwobrau Ffilm Cenedlaethol.  Derbyniodd y ffilm ganmoliaeth uchel yn y wasg ym Mhrydain pan ddaeth allan fis Mai y llynedd.
 
Nid yn unig y gwnaethpwyd ffilm, ond cynhyrchwyd albwm gysyniadol ac Ap i gydfynd, lle cawn hanes Gruff Rhys yn olrhain taith John Evans i’r Unol Daleithau yn 1792 i chwilio am lwyth y Mandaniaid.
 
Gadawodd John Evans Gymru am America gyda dim ond $1.75 yn ei boced er mwyn chwilio am lwyth coll o Indiaid brodorol oedd yn siarad Cymraeg. Ar ei ben ei hun a heb geffyl, c ...

darllenwch mwy

Cyfres arall o 35 diwrnod

03/02/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cyfres arall o 35 diwrnod


35 diwrnod yn dychwelyd i'r sgrin

Mae S4C wedi cadarnhau y bydd y gyfres 35 Diwrnod yn dychwelyd i’r sgrin,  gyda’r ffilmio i ddechrau ym mis Mehefin.  
 
Yn yr un ffordd a'r gyfres gyntaf bydd yn llawn dirgelwch wrth i gorff marw gael ei ganfod. Ond y cwestiwn mawr sy’n mynd trwy feddyliau’r gwylwyr ydi pwy fydd ar ôl? 
 
Mae'r awduron arobryn, Siwan Jones a William Owen Roberts yn ôl i sgriptio'r ail gyfres fydd yn llawn dirgelwch, dau o awduron mwyaf blaenllaw Cymru. Gyda Siwan wedi ennill gwobr Rose d’or, a William wedi gwerthu nofelau mewn sawl iaith ac wedi mwynhau llwyddiant rhyngwladol.
 
Y cwmni cynhyrchu Apollo (rhan o Boom Pictures Cymru ...

darllenwch mwy

Gwobr arall i Defaid a Dringo

30/01/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden

Gwobr arall i Defaid a Dringo


Defaid a Dringo

Mae Ioan Doyle yn hen law wrth ddringo rhai o glogwyni anoddaf Eryri a thu hwnt, ond mae'r hogyn o Fethesda wedi dringo i'r brig mewn sawl gŵyl ffilm hefyd.
 
Yn ddiweddar enillodd y ffilm ddogfen, Defaid a Dringo sy'n dilyn Ioan yn bugeilio a dringo wobr am y ffilm ddringo orau yng Ngŵyliau Ffilm Mendi, Bilbao, Sbaen.
 
Yn ystod y deunaw mis diwethaf mae'r rhaglen wedi ennill gwobrau mewn gŵyliau antur, dringo a mynydda mewn gwyliau ffilm yn Slofacia, Y Weriniaeth Tsiec, Canada, Awstria, Cumbria, Ffrainc, Sbaen, Swistir, Yr Alban.
 
Mae'r ffilm ddogfen Defaid a Dringo, sydd wedi ei chynhyrchu gan Cwmni Da, yn dilyn Ioan Doyle yn ystod blwyddyn o'i fywyd - sy'n cynnwys e ...

darllenwch mwy

Canolfan y Mileniwm yn chwilio am dal...

23/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Canolfan y Mileniwm yn chwilio am dalent ifanc


Only Kids Aloud yn perfformio

Mae Canolfan Milenium Cymru yn chwilio am dalent ifanc newydd, i gymryd rhan mewn dau brosiect mawr yn 2015 a 2016, fel rhan o ddathliadau’r Ganolfan yn 10 oed. 
 
Oes gennych chi dalent i berfformio sioeau cerdd y West end neu ysfa i serennu ar y llwyfan? Mae’r Ganolfan ym Mae Caerdydd yn chwilio am gantorion a pherfformwyr ifanc sy'n perthyn i ddau grŵp oedran penodol: plant 9 - 13 oed ar gyfer Corws Only Kids Aloud, gyda chyfle unigryw i bobl ifanc 14 - 19 oed gymryd rhan mewn cynhyrchiad Cymraeg i Ysgolion o Les Misérables.
 
Croesawodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru y cyfle hwn i gydweithio, Meddai, "Rydym yn falch iawn ...

darllenwch mwy

Elin Fflur yn Monte Carlo

22/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Elin Fflur yn Monte Carlo


Elin Fflur yn Monte Carlo

Mae Monte Carlo yn enwog am ei chasinos, ei chysylltiad gyda ffilmiau James Bond ac arfordir anhygoel sy’n gyrchfan i’r cyfoethog a’r adnabyddus, ond bydd y gantores Elin Fflur yn perfformio o flaen rhai miloedd o bobl ym Monte Carlo heddiw yn seremoni agoriadol pencampwriaeth FIA rali’r byd 2015.
 
Bydd Elin sydd hefyd yn cyflwyno rhaglen heno ar S4C yn rhannu llwyfan gyda’r actor Idris Elba, pencampwr olympaidd neidio polyn Renaud Lavillenie, ac enillydd ras Le Mans Jacky Ickx, a’r actor Ffrengig, François Cluzet.
 
Fe fu Lleol.Cymru yn holi’r ferch o Fôn wrth iddi deithio i Monte Carlo yn Ne Ffrainc a bu'n esbonio'r hane ...

darllenwch mwy

Caryl yn ei hôl

21/01/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden

Caryl yn ei hôl


Caryl yn ei hôl

Pa ffordd well o fyrhau'r gaeaf nag yng nghwmni cymeriadau doniol a lliwgar Caryl Parry Jones? Bydd y diddanwr amryddawn yn ei hôl gyda hen ffefrynnau ynghyd â rhai wynebau newydd yn Caryl a'r Lleill sy'n dechrau heno ar S4C.
 
Yn y gyfres, cawn gyfle i ddal i fyny gyda'r fam natur a'r mewnfudwr Val, sy'n teithio o gwmpas Cymru yn ei charafán gyda'i chymar Jojo. Bydd y fythol gyfoethog Veloria yn brolio am ei 'bargeinion' diweddaraf, y chwaraewr rygbi Cameron Jenkins yn hysbysebu ei 'aftershave' newydd a'r ferch ysgol afreolus Ffion Carlton-Lewis yn ôl gyda'i bratiaith liwgar.
 
Mae Caryl Parry Jones wedi bod yn wyneb cyfarwydd ar S4C ers blyn ...

darllenwch mwy

Teyrngedau i'r cyfeilydd a'r cerddor ...

15/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Teyrngedau i'r cyfeilydd a'r cerddor Rhys Jones


Rhys Jones: y cerddor a'r cyfeilydd

Daeth y newyddion trist ddoe fod y cerddor a’r cyfeilydd adnabyddus Rhys Jones wedi marw yn 87 mlwydd oed. Roedd wedi bod yn sal ers peth amser.
 
Cafodd ei fagu yn Nhrelawnyd, Sir y Fflint, gan ddechrau gyrfa lewyrchus fel cerddor, cyfeilydd, arweinydd cymanfaoedd a beirniad uchel ei barch.
 
Roedd hefyd yn ddirprwy brifathro yn Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, gyda chyfnod hefyd fel athro yn Ysgol Uwchradd Treffynnon.
 
Bu’n cyflwyno’r rhaglen boblogaidd Taro Nodyn ar BBC Radio Cymru ac yn wyneb cyfarwydd ar raglen Dechrau Canu Dechrau Canmol ar S4C.
 
Mae'n gadael gweddw, Gwen, a'u plant Dafydd a Caryl. 
 
Dyma rai o'r teyrngedau ...

darllenwch mwy

£3.6 miliwn o hwb i'r Iaith Gymraeg

09/01/2015
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith

£3.6 miliwn o hwb i'r Iaith Gymraeg


Yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn cymorthdal

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y bydd dros £3.6 miliwn o nawdd yn cael ei neilltuo ar gyfer hybu’r Gymraeg yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf gyda’r Mentrau Iaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr ac Urdd Gobaith Cymru i gyd yn elwa o’r cymorthdal. 
 
Ymhlith y sefydliadau fydd yn elwa yw Hunaniaith sy’n hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd, Menter Bro Dinefwr; Menter Caerdydd er mwyn ariannu’n rhannol gost o gynnal ail ddiwrnod Gŵyl Tafwyl gyda Menter Dinbych hefyd yn derbyn arian. Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn grant ychwanegol ar gyfer cyflawni prosiectau cerddoriaeth cyfrwng Cymraeg newydd. 
 
Cyhoeddodd y P ...

darllenwch mwy

Hybu chwyldro drwy’r Sîn Roc Gymraeg?

07/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Hybu chwyldro drwy’r Sîn Roc Gymraeg?


Gwilym Bowen Rhys yng Ngwyl Hanner Cant

Gyda’r cyhoeddiad fis yma gan Gyngor Sir Ddinbych y byddant yn dymchwel Pafiliwn Corwen oedd yn un o leoliadau eiconig y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg yn yr 1980au, bydd sesiwn drafod yn cael ei gynnal yn Aberystwyth i drafod esblygiad y Sîn dros y degawdau.
 
Y Sadwrn yma, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal sesiwn drafod yn dwyn y teitl ‘Hybu Chwyldro drwy’r Sîn Roc Gymraeg’ yn Aberystwyth yng nghwmni rhai o hoelion wyth y Sîn Gerddoriaeth sy’n cynnwys Pat Morgan o fand Datblygu, y cyn-rheolwr bandiau, Rhys Mwyn, Griff Lynch o’r Ods, a Toni Schiavone a fu’n drefnydd gigs i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.
  ...

darllenwch mwy

Pa un yw eich hoff gân Nadolig?

23/12/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Pa un yw eich hoff gân Nadolig?


Ysbryd y Nadolig

I ddathlu'r Nadolig, rydym yn Lleol.Cymru wedi dethol rhai o ganeuon Cymraeg mwyaf cofiadwy'r Nadolig a rhai efallai sydd ddim mor gofiadwy! Mae gan Gymru draddodiad hir o ganeuon Nadoligaidd yn olrhain i'r traddodiad canu Plygain yn y ddeunawfed ganrif. Un o'r caneuon plygain cofiadwy yw Ar gyfer Heddiw'r Bore faban bach, gyda llawer o gymunedau yn parhau i gynnal gwasanaethau Plygain ledled Cymru.
 
Ond bellach, mae gennym hefyd glasuron modern wedi'u creu gan artistiaid blaenllaw yn amrywio o Meic Stevens i Garyl Parri Jones. Pa un yw eich hoff gân chi?  
 

Dyma restr o 10 uchaf Lleol.cymru: 
 
1. Dyma ni yn rhif 1 -  y dewin o Solfach, Meic S ...

darllenwch mwy