Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1100 cofnodion | Tudalen 92 o 110

Rhaglen yn cipio gwobr John Hefin

18/05/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae rhaglen o gyfres S4C Sinema'r Byd wedi ennill gwobr arbennig yng Ngŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin. Cafodd Dad, yr rhaglen gyntaf yn y gyfres, wobr John Hefin am greu ragoriaeth greadigol a gwthio ffiniau ffilmiau naratif.
 
Roedd John Hefin yn bennaeth drama BBC Cymru, yn gyfarwyddwr artistig gyntaf Ffilm Cymru ac fe'i anrhydeddwyd yn 2009 ar MBE am ei wasanaeth i ffilm a drama Cymraeg. Mae John hefyd yn cael ei gofio fel un o sefydlwyr Pobol y Cwm yn 1974.
 
Pwrpas gwobr John Hefin yw i annog mwy o ffilmiau byr Cymraeg a chynnig llwyfan i arddangos y gwaith i gynulleidfa rhyngwladol.
 
Braint
 
Meddai Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant S4C, "Rydym ni&r ...

darllenwch mwy

Canwr opera i gyflwyno Cariad@Iaith

15/05/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd y seren opera Wynne Evans yn cyflwyno'r rhaglen realaeth Cariad@Iaith am y tro cyntaf erioed pan fydd yn dychwelyd am gyfres arall yng nghanol mis Mehefin.
 
Fe fydd wyth o enwogion Cymreig yn mynd ati i ddysgu Cymraeg mewn wythnos yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen ger Machynlleth. Bydd enwau'r wyth seleb yn cael eu datgelu yn yr wythnosau nesaf.
 
Mae'r canwr opera a'r cyflwynydd Wynne Evans yn un o gyn-gystadleuwyr y gyfres, ond y tro hwn, bydd yn cyflwyno'r rhaglen gyda Nia Parry, gan ei fod wedi meistroli'r iaith cystal. Bydd y gyfres newydd yn dechrau nos Sul 14 Mehefin gyda chyflwyniad i'r enwogion gyda rhaglenni nosweithiol i ddilyn o ddydd Llun gyda'r ffeinal i'w ...

darllenwch mwy

Straeon difyr gan Gymry o bob cwr

14/05/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Straeon difyr gan Gymry o bob cwr


Cadw Cwmni gyda John Hardy

Mae'r gyfres newydd o Cadw Cwmni gyda John Hardy yn parhau gyda mwy o straeon difyr gan Gymry o bob cwr o'r wlad nos Iau yma ar S4C.
 
Teithio'r byd oedd breuddwyd Jim Griffiths o Frynaman ers ei blentyndod, a gyda chaniatâd arbennig ei wraig, fe gafodd wireddu'r freuddwyd honno ar gefn ei feic modur ac ymweld â gwledydd megis Tsieina a Thwrcmenistan. Bydd Jim yn sôn am ei anturiaethau, ei 'restr fwced' ac am ei hiraeth am Gymru pan oedd yn teithio.
 
"Rhaid taro'r hoelen ar ei phen - oni bai fy mod i wedi cael caniatâd gan y wraig, fyddwn i byth wedi cael mynd!" meddai Jim.
 
Hefyd yn y stiwdio bydd y cyn-blismon o'r Rhyl, Gwynfor Griffiths, a fy ...

darllenwch mwy

Diwrnod Dylan Thomas

12/05/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas yn cael ei gynnal ddydd Iau yma ar hyd a lled y byd. Wedi’i ariannu gan Llywodraeth Cymru, dyma ddiwrnod newydd i ddathlu bywyd a gwaith Dylan Thomas a fydd yn cael ei gynnal ar yr un dyddiad bob blwyddyn.
 
Led-led Prydain ac yn Efrog Newydd, Brwsel, Seland Newydd a’r Eidal, bydd pobl yn dathlu barddoniaeth hudolus Dylan Thomas.  Mae cyfres o deithiau, sgyrsiau, arddangosfeydd a darlleniadau wedi eu rhaglennu ar gyfer yr wythnosau nesaf.
 
Bydd y 92Y Poetry Center yn Efrog Newydd, a lwyfannodd Under Milk Woodam y tro cyntaf ar 14 Mai 1953, yn ailddarlledu darlleniad o’r ddrama enwog dan arweiniad yr actor o Gymru, Mi ...

darllenwch mwy

Gŵyl yn cofio'r dramodydd Wil Sam

30/04/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Gŵyl Ddrama Wil Sam yn dychwelyd unwaith eto i bentref llenyddol Llanystumdwy ddydd Sadwrn hwn, gyda pherfformiadau gan ddwy gymdeithas ddrama leol.
 
Eleni, bydd Cymdeithas Ddrama Llanystumdwy a Chymdeithas Ddrama Gymraeg Prifysgol Bangor yn perfformio gwaith Wil Sam ar lwyfan Neuadd Pentref Llanystumdwy.
 
Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Ein bwriad o’r dechrau un gyda’r ŵyl hon oedd cydweithio’n agos â thrigolion yr ardal sy’n gartref i’n Canolfan Ysgrifennu, Tŷ Newydd. Mae Wil Sam yn gymeriad a gaiff ei gofio’n annwyl yma’n lleol, ac mae’n fraint gennym sefydlu gŵyl yn ei enw a&rsq ...

darllenwch mwy

Pobl Caerdydd yn cyflwyno 'Potter yn ...

28/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Pobl Caerdydd yn cyflwyno 'Potter yn y Parc'


'Potter yn y Parc'

Cyfweliad Gareth Potter ar ran Pobl Caerdydd gyda Geraint Jarman.
 
Mae'r cerddor a'r bardd yn sôn am dyfu i fyny yn y brifddinas, y capel, dyddiau ysgol a'r dylanwadau cerddorol gan gynnwys y bandiau oedd yn chwarae mewn clybie'r ddinas- a chyfansoddi'r recordiau arloesol cynnar.
 

 
Cynhyrchiad gan Pobl Caerdydd

Dim byd yn cipio'r brif wobr

27/04/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae hiwmor swreal y gyfres deledu boblogaidd Dim Byd wedi llwyddo i lorio'r beirniaid yng Ngwobrau'r Cyfryngau Celtaidd 2015 drwy ennill y brif wobr yn y categori adloniant.
 
Fe gurodd Dim Byd dri enwebiad arall ar y rhestr fer yn yr ŵyl a gynhaliwyd yn Inverness yn Ucheldiroedd yr Alban yr wythnos diwethaf.
Mae'r gyfres sgetsys comedi wedi ennill ei phlwyf fel un o brif gyfresi comedi S4C ers iddo ymddangos gyntaf yn 2011.
 
Cwmni cynhyrchu Cwmni Da o Gaernarfon sy'n gyfrifol am greu'r gyfres, sydd wedi cyflwyno cymeriadau fel 'Y Tad Maximillian', 'Lle Goblin' a'r Reservoir Gogs' i ddiwylliant poblogaidd Cymru. Drwy'r dechneg syml o ddilyn gwyliwr teledu anhysbys sy'n neidio ...

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn olrhain hanes Cymry ...

24/04/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn cyfres newydd ar S4C bob nos Sul, Huw Edwards fydd yn olrhain hanes y Cymry yn Llundain. Dros y tair wythnos nesaf, cawn ddysgu mwy am hanes a dylanwad y Cymry ar un o ddinasoedd mawr y byd - a dylanwad Llundain ar Gymru.
 
Ganed Huw Edwards ym Mhen-y-bont ar Ogwr a'i fagu yn Llangennech ond mae wedi ymgartrefu yn Llundain ers tro bellach gyda'i wraig a'u pump o blant. Yn aelod gweithgar o'r gymuned Gymreig yn Llundain, mae Huw yn ymddiddori'n fawr yn hanes y Cymry yn Llundain.
 
"Mae stori Cymry Llundain yn stori o bwys i bawb sy'n cymryd diddordeb yn hanes Cymru. Un o'r elfennau mwyaf pwysig yw crefydd y Cymry yn Llundain. Fe dreuliais i bum mlynedd yn twrio ac yn ymchwi ...

darllenwch mwy

Gŵyl o gerddoriaeth arbrofol a meddyl...

24/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gŵyl o gerddoriaeth arbrofol a meddyliau amgen yn y bae


Datblygu yn dychwelyd

Cynhelir Gŵyl CAM '15 dros y penwythnos yng Nghanolfan y Milennium ym Mae Caerdydd, a fydd yn lwyfan i ‘gerddoriaeth arbrofol ac artistiaid arloesol a meddyliau amgen o Gymru a thu hwnt’, tra y bydd y band eiconig Datblygu yn perfformio’n fyw am y tro cyntaf ers ugain mlynedd. 
 
Mae'r ŵyl undydd sy'n cael ei chynnal ddydd Sadwrn yn dod â rhai o artistiaid amgen mwyaf dylanwadol Cymru gyda rhaglen gyffrous o drafodaethau, gosodiadau sain, sinema a pherfformiadau byw gyda'r nos yn cynnwys y Pencadlys. 
 
Uun o uchafbwyntiau’r penwythnos yw fod arloeswyr ôl-pync chwedlonol, Datblygu, yn perfformio yng ngŵyl gyntaf CAM eleni ac yn ymd ...

darllenwch mwy

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd

22/04/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd


Nei Karadog: Bardd Plant Cymru

Mae Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn galw holl feirdd bychain Cymru i godi pensil â chyfansoddi cerdd er mwyn cyfrannu at Gerdd Fawr Plant Cymru. 
 
Dylai'r cerddi fod yn bedair llinell sy'n odli A-B-A-B ar y thema 'pethau bychain'. Bydd y cerddi bychain unigol yn cael eu casglu ynghyd a'u golygu gan Aneirin i greu cerdd fwya'r byd. 
 
Caiff y gerdd fawr ei darllen brynhawn dydd Mawrth y 26ain o Fai yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili, lle bydd enw’r Bardd Plant Cymru nesaf hefyd yn cael ei ddatgelu. Bydd enw pob ysgol sy’n cymryd rhan yn y gerdd fawr yn cael ei roi mewn het, a byddwn yn dewis un ysgol ar hap i ennill ymweliad gan Fardd Plant C ...

darllenwch mwy