Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1003 cofnodion | Tudalen 92 o 101

Newidiadau i amserlen Radio Cymru

10/03/2014
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Newidiadau i amserlen Radio Cymru


Mae Tommo, Shân Cothi a Dylan Jones yn ganolog i'r amserlen newydd

Mae newidiadau i raglenni Radio Cymru wedi dod i rym ddydd Llun.
 
Roedd rhaglen newyddion y Post Cynta yn dechrau am 6am ac yn gorffen am 8am, gyda rhaglen newydd Dylan Jones yn dilyn rhwng 8am a 10am.
 
Tommo neu Andrew Thomas - fydd un o brif leisiau'r orsaf, yn darlledu rhwng 2pm a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau.
 
Yn ôl rheolwyr yr orsaf, daeth y newidiadau ar ôl cyfnod o ymgynghori gyda'r cyhoedd.
 
Dywedodd Tommo, troellwr oedd yn llais cyfarwydd i wrandawyr Radio Sir Gâr a Radio Ceredigion, ei fod yn edrych ymlaen yn fawr.
 
"Beth bynnag mae pobol eisiau siarad amboutu, dwi'n fodlon gwrando. Fi'n hoffi creu llun ar gyfer pobol fel 'u ...

darllenwch mwy

Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain

27/02/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain


Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain

Mae’r gymdeithas Gymraeg yn Llundain wedi cynnal cinio blynyddol yn Llundain ers 1904.
 
Cynhelir y dathliad eleni ar nos Lun 3ydd o Fawrth, yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon, Caeau Lincoln’s Inn, Llundain WC2.
 
Dewch, mwynhewch! Lledaenwch wybodaeth ymysg eich cyfeillion sydd yn lleol i Lundain!
 
Cinio Gŵyl Dewi, Llundain, 2014
 
Derbyniad 6.30pm at ginio am 7.30pm
 
Siaradwyr: Yr Athro Dai Smith, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Hanesydd a Nofelydd, a Gwyneth Lewis, Bardd
 
Unawdwyr:  Joshua Owen Mills a Charlotte Skidmore
 
Cyfeilydd: Meirion Wynn Jones
 
Nodir: Mae trwydded ddiod hwyr wedi’i threfnu ...

darllenwch mwy

Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am ...

07/02/2014
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am Ysgolhaig Ifanc


Gwyddonydd yn Ennill Gwobr er Cof am Ysgolhaig Ifanc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu gwobr newydd er cof am Dr Eilir Hedd Morgan, darlithydd ym Mhrifysgol Bangor o dan nawdd y Coleg, a laddwyd mewn damwain y llynedd.
 
Bydd y wobr flynyddol yn cael ei chyflwyno i unigolyn o dan ddeugain mlwydd oed sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol ym maes gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Dr Huw Morgan, darlithydd mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth fydd yn derbyn y wobr eleni, a hynny yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yng Nghaerfyrddin nos Fawrth 18 Chwefror 2014.
 
Seryddiaeth a chysawd yr haul yw prif arbenigedd yr academydd o Lanbrynmair. Cafodd ei benodi i swydd ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth o dan ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi enwau Gŵyl Lenyddiaeth Dinef...

04/02/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Dydd Gwener 20 – Dydd Sul 22 Mehefin 2014 
 
Parc a Chastell Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

www.gwyllenyddiaethdinefwr.co.uk
 
“Gweld y nefoedd yw Gŵyl Dinefwr!” - Ceri Wyn Jones
 
Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn dychwelyd yr haf hwn i safle trawiadol Parc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr, yn un dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol.
 
Mae’r ŵyl dridiau ddwyieithog hon yn dychwelyd gyda rhaglen amrywiol o awduron cenedlaethol a rhyngwladol, beirdd arobryn a thalentau newydd o’r byd llenyddol Cymraeg a Saesneg. Bydd yno hefyd gomedi, cerddoriaet ...

darllenwch mwy

S4C wedi glanio ar wasanaeth YouView

31/01/2014
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C nawr ar gael ar YouView; gwasanaeth teledu ar alw.
 
O heddiw ymlaen (30/01/2014), bydd holl gynnwys Sianel genedlaethol Cymru ar gael ar YouView, gan ganiatáu i gwsmeriaid ar draws y DU wylio rhaglenni S4C ar-alw am hyd at 35 diwrnod ar ôl y darllediad gwreiddiol.
 
Mae YouView yn wasanaeth teledu ar-alw gyda dros 70 o sianeli teledu a radio digidol byw sydd ar gael am ddim. Mae'n cyfuno gwasanaethau gwylio nôl fel BBC iPlayer, ITV Player, 4oD a Demand 5 yn ogystal â llyfrgell o raglenni teledu, ffilmiau a radio sydd ar gael i'w gwylio ar-alw.
 
Mae cwsmeriaid YouView yng Nghymru eisoes yn gallu gwylio rhaglenni S4C yn fyw, ond o heddiw ...

darllenwch mwy

Llond Llwyaid o Serch ar Wyliau’r Saint

23/01/2014
Categori: Celfyddydau

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi comisiynu crefftwr lleol i atgynhyrchu enghreifftiau o lwyau caru o’r casgliad cenedlaethol fydd ar werth yn eu siop ar gyfer Dyddiau Santes Dwynwen a Ffolant.
 
Mae’n debygol i’r llwy garu ddatblygu o’r llwy gawl. Lluniwyd llwyau caru’n fwy gofalus, ac fe’u rhoddwyd yn anrhegion fel arwydd o serch y cerfiwr.  Rhaid bod yn fedrus i wneud llwyau caru – nid yn unig oherwydd y patrymau a’r manylion cymhleth, ond gan fod rhaid eu gwneud o un darn o bren. Mae’n grefftwaith pur gan na ddefnyddir glud na hoelion.
 
Mae casgliad mawr o lwyau caru o bob lliw a llun yn Sain Ffagan. Mae&r ...

darllenwch mwy

Dathlwch y Nadolig ar S4C

23/12/2013
Categori: Celfyddydau

Nadolig ar S4C
 
Dathlwch y Nadolig gyda rhaglenni adloniant, cerddoriaeth, drama a dogfen i bawb eu mwynhau. Manylion llawn yma.
 
 
 
 
 

 
 

Arian S4C wedi ei ddiogelu tan 2016

10/12/2013
Categori: Celfyddydau, Iaith

Arian S4C wedi ei ddiogelu tan 2016


Mae S4C yn dweud fod eu cyllideb wedi cael ei dorri 36% mewn termau real ers 2010

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi fod S4C wedi cael ei harbed rhag unrhyw doriadau pellach i'w chyllideb.
 
Golygai hyn na fydd y sianel yn cael ei heffeithio gan gyhoeddiad y Canghellor George Osborne yr wythnos ddiwethaf bod yr Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn wynebu toriad pellach o 1.1% ar gyfer 2015-16.
 
Mae'r adran yn dweud eu bod nhw'n falch o allu amddiffyn yr iaith mewn cyfnod o galedi economaidd.
 
Er fod S4C wedi croesawu'r cyhoeddiad maen nhw hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod cyllideb y sianel wedi cael ei thorri mewn termau real ers 2010.
 
'Sicrwydd ariannol'
 
Yn ei chyhoeddiad mae'r Gweinidog Diwylliant Maria Mille ...

darllenwch mwy

Ffilm newydd S4C i'w gweld yn lleol y...

10/12/2013
Categori: Celfyddydau, Iaith

Bydd pobl Ceredigion ymhlith y cyntaf i weld ffilm newydd Y Syrcas ar y sgrin fawr, cyn iddi gael ei darlledu ar S4C ar Ŵyl San Steffan.
 
Cafodd Y Syrcas ei ffilmio yn ardal Tregaron, Pontrhydfendigaid a Llangeitho. Yn ysbrydoliaeth i'r stori mae'r hanes lleol bod syrcas wedi ymweld â Thregaron yn 1848, a bod yr eliffant wedi marw, a'i gladdu yng ngardd gefn tafarn Y Talbot.
 
Gan ddechrau ar brynhawn Sadwrn 14 Rhagfyr, bydd y ffilm yn cael ei dangos yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth am gyfnod byr. Bydd hi'n cael ei darlledu ar deledu am y tro cyntaf fel un o uchafbwyntiau amserlen Nadolig S4C ar Ŵyl San Steffan, 26 Rhagfyr, am 7.00.
 
Yn serennu yn y ffil ...

darllenwch mwy

Cynllun i greu swyddi celfyddydau yn ...

05/12/2013
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cynllun i greu swyddi celfyddydau yn cael ei lansio


Bydd y trefnwyr yn ceisio annog cwmniau i gyflogi prentisiaid yn y lansiad yng Nghanolfan y Mileniwm

Mae cynllun i geisio creu swyddi ym myd y celfyddydau dros y 1,000 diwrnod nesaf yn cael ei lansio.
 
Nod cynllun 'Building a Creative Nation' yw creu miloedd o swyddi ar draws y DU, ym meysydd y cyfryngau, cerddoriaeth a theatr erbyn 2016.
 
Bydd digwyddiad yng nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd ddydd Iau, Rhagfyr 5ed, yn ceisio annog cwmnïau i gyflogi prentisiaid.
 
Mae prentisiaid llawn amser yn derbyn £3,600 tuag at eu cyflog fel rhan o'r cynllun, gyda'r arian yn dod gan Llywodraeth Cymru.
 
Un fydd yn siarad yng Nghanolfan y Mileniwm yw Sammi Pepper, sydd wedi cael prentisiaeth gydag Opera Genedlaethol Cymru.
 
Dywedodd wrth BBC Radio Wa ...

darllenwch mwy