Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1140 cofnodion | Tudalen 92 o 114

Galw am gyllid ychwanegol i BBC Cymru

18/08/2015
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi pwysleisio fod yn rhaid i BBC Cymru dderbyn cyllid ychwanegol, gyda’r BBC yng Nghaerdydd "ar y lefel dderbyniol isaf bosibl o ddarpariaeth ar gyfer rhaglenni Saesneg". 
 
Mewn llythyr at yr Arglwydd Tony Hall, sef Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, tynnodd y Prif Weinidog sylw at y bwlch cynyddol o ran cyllid rhwng Cymru a gweddill y DU a nododd fod angen £30m ychwanegol er mwyn sicrhau bod y rhaglenni a gaiff eu cynhyrchu yn adlewyrchu bywydau pobl Cymru.
 
Dywedodd Prif Weinidog Cymru, "Oni fydd y BBC yn rhoi rhagor o gyllid i Gymru mae’n bosibl mai cynulleidfaoedd Cymru fydd yn cael y fargen waethaf o blith holl ...

darllenwch mwy

Arddangosfa gelf yn dod â Dementia a’...

17/08/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Arddangosfa gelf yn dod â Dementia a’r Dychymyg i Fangor


Sunflowers Mats Fastrup

Bydd gwaith celf sy'n rhan o brosiect ymchwil i'r clefyd dementia yn cael ei arddangos mewn siop ym Mangor am y tro cyntaf. 
 
Mae’r gwaith hwn yn ffrwyth cydweithio rhwng y prosiect Dementia a’r Dychymyg Prifysgol Bangor ac Age Cymru, gyda’r elusen i bobl hŷn wedi agor eu siop ym Mangor i'r astudiaeth, gan ddarparu defnydd o'u ffenestr siop a gofod wal i arddangos gwaith a wnaed gan gyfranogwyr yn yr astudiaeth yn ardal Gogledd Cymru. 
 
Dywedodd Ruth Jones, Swyddog Datblygu Manwerthu Age Cymru, “Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o arddangosfa mor arloesol a chyffrous”. 
 
Yn ôl Ruth Jones, “Fel yr elusen gened ...

darllenwch mwy

Canolfan y Mileniwm yn cyflwyno siwrn...

11/08/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Ar ôl blwyddyn o gynllunio ac 8 mis o baratoadau, bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno Siwrnai Hudolus o Chwedlau Cymru - uchafbwynt gwefreiddiol o’i rhaglen dengmlwyddiant wedi’i greu gan gwmni celfyddydau’r awyr agored Walk the Plank. 
 
Yn ddigwyddiad mawreddog ym Mhlas Roald Dahl sy’n cael ei gynnal ar 12 Medi 2015, bydd Ar Waith Ar Daith yn cyflwyno sioe odidog o orymdeithiau, dawns, artistwaith yn yr awyr, tafluniadau, chwedleua, cerddoriaeth a phyrotechneg. Bydd posib dilyn y siwrnai ar #Awen2015 
 
Cynhyrchiad yn yr awyr agored
 
Bydd y digwyddiad yn rhad ac ddim ac yn addas i’r holl deulu, bydd y digwyddiad bythg ...

darllenwch mwy

Bws Canolfan Mileniwm Cymru yn mynd a...

10/08/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd Bws Canolfan Mileniwm Cymru'n mynd ar daith o amgylch Cymru ac yn holi artistiaid Cymru 'Beth sy'n eich ysbrydoli'?
 
Bydd Canolfan Mileniwm Cymru'n mynd ar daith yr haf hwn ac yn holi artistiaid Cymru "Beth sy'n eich ysbrydoli?"
 
Fel rhan o Ar Waith Ar Daith, chwedl Gymreig o hud a lledrith, bydd bws Awen yn cychwyn ar daith bedair wythnos o amgylch Cymru cyn cyrraedd ei hanterth gyda diweddglo mawreddog y tu allan i'r Ganolfan ar ddydd Sadwrn 12 Medi 2015.
 
Dechreuodd y daith ar 7 Awst yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Bydd tîm Bws Awen - sy'n cynnwys offer recordio a llwyfan - yn ffilmio amrywiaeth eang o ymatebion creadigol, gan weld beth sy'n ysb ...

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau Eisteddfod Meifod

07/08/2015
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Uchafbwyntiau Eisteddfod Meifod


Llun @ANGHARADWRIGHT

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yn tynnu at y terfyn ac mae’r haul yn tywynnu ar Meifod wrth i'r penwythnos ddechrau.
 
Mae’r wythnos wedi bod yn llawn o ddigwyddiadau, gyda’r cystadlu wedi bod o safon uchel, gyda’r gadair a’r goron wedi ennill teilyngdod. I goroni’r wythnos daeth y bardd Hywel Griffiths i’r brig ac ennill y gadair.  Cafodd y cyflwynydd y One Show Alex Jones eu hurddo i’r orsedd ymhlith sawl un arall o hoelion wyth y genedl. 
 
Ond mae’r Brifwyl eleni wedi dangos y gorau o lenyddiaeth, cerddoriaeth a’r celfyddydau yng Nghymru ac mae’r torfeydd wedi tyrru i Meifod ac i Fwyn ...

darllenwch mwy

Araith Rhodri Talfan Davies ar ddyfod...

07/08/2015
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Araith Rhodri Talfan Davies ar ddyfodol y BBC yng Nghymru


Rhodri Talfan Davies

CYFLWYNIAD
Rai misoedd yn ôl, ro’dd yr araith yma bron iawn yn barod.
O’dd hi’n gwneud rhyw fath o synnwyr hefyd. O’dd ‘na ddechrau, canol a diwedd. Ddim o reidrwydd yn y drefn yna. Ond ro’dd bron iawn yno. Ro’n ni am fwrw golwg ar y byd newydd lle mae’r cyfryngau interactif a dyfeisiau symudol yn cynnig ffyrdd newydd di-ben-draw o gysylltu â defnyddwyr. Ac ro’n ni am drafod beth allai hynny olygu i ddarlledu Cymraeg.
Ond, fe wnaeth digwyddiadau eraill dorri ar draws pethe. Cafwyd etholiad yn un peth. Ac yna setliad ffi’r drwydded mewn ychydig llai na wythnos. Ac yna cyhoeddodd Llywodraeth newydd y Deyrnas Unedig Bapu ...

darllenwch mwy

Prif-leisydd Candelas yn ennill Tlws ...

05/08/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Cafodd Osian Huw Williams o Lanuwchllyn sy’n brif leisydd y band Candelas ei anrhydeddu yn enillydd Tlws y Cerddor eleni ar lwyfan y Pafiliwn heno.
 
Yn gerddor amryddawn ac adnabyddus, mae Osian yn astudio gradd Meistr mewn cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd, a gellid dadlau bod cerddoriaeth a chyfansoddi yn ei waed.  Mae’n adnabyddus i genhedlaeth ifanc o Gymry fel prif leisydd y band Candelas, y band a fydd yn cloi Maes B nos Sadwrn olaf yr Eisteddfod eleni. 
 
Yn wreiddiol o Lanuwchllyn ac yn fab i Derec Williams, un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Maldwyn, dysgodd Osian y gitâr a’r drymiau’n gynnar iawn.  Fe’i magwyd ...

darllenwch mwy

Mari Lisa yn ennill Gwobr Daniel Owen

04/08/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Enillodd Mari Lisa, sy’n wreiddiol o Lanwrin ger Machynlleth, Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni.
 
Tasg y rheiny a ymgeisiodd oedd creu nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a’r beirniaid oedd Robat Arwyn, Angharad Price a Dewi Prysor, gyda Robat Arwyn yn traddodi’r feirniadaeth ar ran ei gyd-feirniaid yn ystod y seremoni.  
 
Nofel antur
 
Wrth draddodi’r feirniadaeth, dywedodd Robat Arwyn, “Dim ond canmoliaeth sydd gan y tri ohona ni i’r gwaith sy’n nofel ddirgelwch, sy’n atgoffa rhywun o’r ‘Da Vinci Code’ gan Dan Brown. Mae’n nofel sy&rsq ...

darllenwch mwy

Pobol y Cwm yn dychwelyd i bum gwaith...

03/08/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd gwylwyr selog y gyfres sebon Pobol y Cwm yn falch o glywed fod cynhyrchwyr y ddrama BBC Cymru wedi cynnig cynhyrchu pumed bennod wythnosol, ac mae S4C wedi cadarnhau’r comisiwn a chytuno i’w hariannu.
 
Roedd y ddrama nosweithiol wedi gostwng i bedair pennod yr wythnos ddechrau’r flwyddyn ar ôl i S4C ddod a’u gwariant ar Omnibws y gyfres i ben.  Wrth i wariant ar yr Omnibws gael ei dorri yn ôl, doedd dim modd i’r tîm cynhyrchu ddarparu pum pennod wreiddiol yn ystod yr wythnos.
 
Mae’r cyhoeddiad bod y bumed bennod yn dychwelyd yn dod ar adeg gyffrous i’r gyfres wrth i stori Garry Monk gyrraedd uchafbwynt yr w ...

darllenwch mwy

Y Gwyll yn dychwelyd

03/08/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae ail gyfres Y Gwyll yn parhau gyda phedwar achos cwbl newydd dros gyfnod o wyth pennod awr o hyd.
 
Mae’r ail gyfres fel y gyfres gyntaf wedi ei ffilmio ar leoliad gyda thirlun trawiadol, prydferth ac anial Ceredigion yn gefndir iddi hi.
 
Mae'n uno Richard Harrington â thîm cynhyrchu sy'n cynnwys Ed Talfan ac Ed Thomas, a'r cynhyrchydd Gethin Scourfield.
 
Mae'r cast amryddawn hefyd yn cynnwys Mali Harries fel DI Mared Rhys, Aneirin Hughes fel Prif Uwch-arolygydd Brian Prosser, Hannah Daniel fel DS Siân Owens ac Alex Harries fel DC Lloyd Elis.
 
Bydd yr actor Mark Lewis Jones hefyd yn ymuno â phawb ar gyfer pennod gyntaf y gyfres. ...

darllenwch mwy