Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1180 cofnodion | Tudalen 92 o 118

Pafiliwn newydd ar Faes Eisteddfod 2016

30/11/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau’n edrych yn dra gwahanol i’r blynyddoedd diwethaf, wrth i bafiliwn newydd sbon gymryd lle y Pafiliwn Pinc y flwyddyn nesaf.
 
Bydd y profiad a geir yn y pafiliwn ‘Evolution’, a ddarperir gan gwmni Neptunus, yn gwbl wahanol i’r hyn a gafwyd yn y babell fawr binc dros y blynyddoedd diwethaf, a dywed Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Mae hwn yn gychwyn ar gyfnod newydd ar ôl deng mlynedd o gynnal ein cystadlaethau a’n seremonïau yn y Pafiliwn Pinc. 
 
“Fe fyddwn ni, fel pawb arall yn gweld eisiau’r Pafiliwn Pinc.  Roedd yn adeilad ...

darllenwch mwy

Enwogion yn galw am ddiogelu cyllideb...

23/11/2015
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae'r bardd Benjamin Zephaniah a'r dyfarnwr rygbi rhyngwladol Nigel Owens ymysg nifer o enwogion sydd wedi anfon llythyr agored at David Cameron yn galw ar y Ceidwadwyr i gadw at eu haddewid i 'ddiogelu' cyllideb S4C. 
 
Daw'r newyddion wrth i ymgyrchwyr ddisgwyl clywed am gyfraniad y Llywodraeth i gyllideb S4C yn y cyhoeddiad am yr adolygiad gwariant ddydd Mercher. Erbyn eleni mae llai na £7 miliwm yn mynd o goffrau'r Llywodraeth i'r unig ddarlledwr Cymraeg ei iaith, o gymharu â chan miliwn o bunnau bum mlynedd yn ôl. Ym maniffesto'r Ceidwadwyr yn yr etholia ...

darllenwch mwy

Cylchgrawn llenyddol newydd ar y gweill

20/11/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cylchgrawn llenyddol newydd ar y gweill


Owen Martell: cyd olygydd

Fe gyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru mai cwmni O’r Pedwar Gwynt a sicrhaodd y tendr i gyhoeddi cylchgrawn llenyddol fel rhan o’r portffolio o gylchgronau Cymraeg a fydd yn derbyn cefnogaeth rhwng 2016 a 2019.
 
Bydd y cylchgrawn newydd a fydd yn cymryd lle Taliesin yn cael ei olygu gan Sioned Puw Rowlands ac Owen Martell gyda Mari Siôn yn Rheolwr Golygyddol a Chynhyrchydd. Mae’r fenter newydd wedi ei sefydlu mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor. Cadeirir y Bwrdd gan yr Athro Angharad Price. Yr aelodau eraill fydd Jon Gower, Llŷr Gwyn Lewis, Eirian James, Carl Morris a Lefi Gruffudd. Sicrhawyd cefnogaeth Gwyneth Lewis, Gwyn Thomas a Ned Thomas; cwmni cysyll ...

darllenwch mwy

Llwyfannu perfformiadau ychwanegol o'...

16/11/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Bydd perfformiad ychwanegol o sioe Mimosa, fu ar daith yng Nghymru a Phatagonia dros yr haf, yn cael ei llwyfannu yn Theatr Clwyd nos Sul, 20 Rhagfyr yn dilyn adolygiadau gwych y ddwy ochr i’r Iwerydd.
 
Mae’r sioe wedi ei disgrifio fel ‘ocsigen i’r diwylliant Cymreig’ ym Mhatagonia ac roedd pob sedd yn llawn yn y tri perfformiad yng Nghymru.  Mae’n gynhyrchiad ar y cyd rhwng yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc, ac roedd pedwar actor proffesiynol, 16 o Gymry ifanc a 2 Archentwr yn rhan o’r perfformiad.
 
Mae’r sioe yn dilyn hanes mordaith gyntaf y Cymry i Batagonia ar long y Mimosa.  Tim Baker sydd we ...

darllenwch mwy

Brigyn yn rhyddhau cynnyrch newydd

12/11/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae band Brigyn yn dathlu carreg filltir ac i goffau’r achlysur, mae’r band sy’n cynnwys y ddau frawd Ynyr ac Eurig Roberts ar fin rhyddhau cynnyrch newydd. 
 
Mae gwaith newydd ei gwblhau ar recordio albym-fer newydd sbon Dulog fydd yn cael ei ryddhau ddechrau mis Rhagfyr. 
 
Diwedd mis Hydref, roedd hi'n 10 mlynedd ers i Brigyn2 gael ei ryddhau. Dyma'r albym a oedd yn cynnwys Diwrnod marchnad; y gân deyrnged i'r bocsiwr Johnny Owen – Y Sgwâr; yn ogystal â'r ddeuawd efo'r awdures a'r gantores/gyfansoddwraig Fflur Dafydd – Hwyl fawr, ffarwel.
 
I nodi 10 mlynedd i'r diwrnod ers rhyddhau Brigyn2 - ymddangosod ...

darllenwch mwy

Arddangosfa o weithiau Ifor Davies yn...

12/11/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd arddangosfa fawr newydd gan un o artistiaid cyfoes blaenaf Cymru yn cael ei hagor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddydd Sadwrn yma. 
 
Bydd Ffrwydrad Tawel: Ifor Davies a Dinistr Creadigol ar agor rhwng ddydd Sadwrn 14 Tachwedd ac 20 Mawrth 2016 yn canolbwyntio ar ddiddordeb parhaus Ifor yng ngrym creadigol dinistr ac yn cynnwys paentiadau, cerfluniau, perfformiadau a mwy gan gwmpasu gyrfa’r artist o’r 1940au hyd heddiw.
 
Fel artist, hanesydd celf ac ymgyrchwr mae Ifor Davies yn un o ffigyrau mwyaf blaenllaw byd celf Cymru ac yn dwyn ei ysbrydoliaeth o ddiwylliant a gwleidyddiaeth Cymru. Mae Ifor yn wreiddiol o Dreharris ond mae’r cyn ddarlithydd ...

darllenwch mwy

Enillwyr yr Urdd am recordio'u gwaith...

10/11/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth

Mae’r Urdd wedi lansio partneriaeth newydd gyda Llyfrau Llafar Cymru, ble bydd nifer o enillwyr llenyddol Eisteddfod yr Urdd yn recordio eu gwaith er mwyn eu cynnwys mewn cyhoeddiad misol i’r deillion.
 
Y rhai cyntaf i recordio eu gwaith oedd enillwyr y gadair a’r goron dros y pum mlynedd diwethaf a bydd rhain yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiadau i’r deillion o ddechrau’r flwyddyn.  Ond mi fydd cyfle hefyd i blant a phobl ifanc iau recordio gwaith buddugol – gyda’r gobaith o ymestyn yr ystod i gynnwys dramodwyr a cherddorion.
 
Mae trafodaethau hefyd yn cael eu cynnal o ran creu fersiwn sain o gylchgronau’r Urdd ar gyfer y d ...

darllenwch mwy

Difa yn codi ymwybyddiaeth am salwch ...

09/11/2015
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn teithio'u cynhyrchiad diweddaraf, ‘Difa’  gan Dewi Wyn Williams, o amgylch Cymru.  
 
Mae gwreiddiau Dewi ym Mhensarn, Ynys Môn, ac ef oedd enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.
 
Mae ‘Difa’ yn ddrama ingol, ddoniol a phersonol, sy’n cynnig cyfle i ddagrau a chwerthin dagrau, yn aml ar yr un pryd.  Yn ôl y dramodydd: “Y ffordd orau i galon ddwys yw chwerthin trwy’r bol”, ac mae’r ddrama yn mynd â ni o’r dwys i’r doniol ar helter-sgelter o emosiynau.”
 
Mae’r ddrama’ ...

darllenwch mwy

9bach yn y Stiwdio Gefn

06/11/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Bydd cyfres newydd o'r rhaglen gerddoriaeth Stiwdio Gefn yn dechrau heno gyda rhaglen arbennig 45 munud o hyd yng nghwmni un o brif fandiau gwerin Prydain ar hyn o bryd.
 
Cipiodd 9Bach y wobr am yr albwm gorau yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 ym mis Ebrill eleni a bydd y band yn agor y gyfres newydd drwy berfformio caneuon o'u halbwm llwyddiannus, Tincian, ynghyd â dwy gân newydd sbon.
 
Ffurfiwyd 9Bach yn 2005 gan brif leisydd y band, Lisa Jên Brown, a'i gŵr a gitarydd y band, Martin Hoyland. Yn 2013 arwyddodd y band gyda Real World Records - label recordiau cyn ganwr Genesis, Peter Gabriel.
 
Eleni, mae 9Bach yn dathlu degawd gyda'i gilydd ond pa brof ...

darllenwch mwy

Bardd Plant Cymru yn troi at fyd y th...

04/11/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Bardd Plant Cymru yn troi ei llaw at fyd theatr am y tro cyntaf Tachwedd yma.
 
Mae Anni Llŷn, sydd hefyd yn gyflwynwraig deledu ac awdures adnabyddus, yn rhan o dîm o artistiaid proffesiynol sydd wedi dyfeisio sioe newydd i gyffroi dychymyg plant ifanc.
 
Yn Saer y Sêr, sioe diweddaraf Cwmni’r Frân Wen i blant rhwng 3 a 7 oed, bydd Rhodri Sion a Leisa Mererid yn cyflwyno plant i fywyd ar y dyn sydd yn gyfrifol am warchod y sêr.
 
Bydd Anni yn plethu stori at ei gilydd gyda chefnogaeth gan yr actorion Leisa Mererid a Rhodri Sion, y cerddor Osian Gwynedd, y cynllunydd Gwyn Eiddior, cyfarwyddwr Ffion Haf a chynllunydd goleuadau Elanor Higg ...

darllenwch mwy