Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1060 cofnodion | Tudalen 92 o 106

Joshua Ferris yn cipio Gwobr Ryngwlad...

07/11/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Joshua Ferris yw enillydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014, a noddir gan Brifysgol Abertawe, a hynny am ei nofel, To Rise Again at a Decent Hour (Viking).
 
Bellach yn ei nawfed flwyddyn, mae’r Wobr yn dathlu etifeddiaeth y bardd a'r awdur o Abertawe, Dylan Thomas, a ysgrifennodd y rhan fwyaf o'i waith yn ei ugeiniau.
 
Dyfernir y Wobr, sy’n cynnwys gwobr ariannol o £30,000, am y gwaith llenyddol gorau a gyhoeddwyd neu a gynhyrchwyd yn yr iaith Saesneg gan awdur sy’n 39 oed neu’n iau. Mae’r Wobr yn dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol, ac mae’r gystadleuaeth yn agored i bob genre - barddoniaeth, rhyddiaith a drama.
& ...

darllenwch mwy

Dan y Wenallt i ymddangos mewn sinemâ...

05/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd addasiad newydd o glasur Dylan Thomas, y ddrama radio Dan y Wenallt yn ymddangos mewn sinemâu ar draws Cymru o 11 Rhagfyr ymlaen.
 
Mae'r ffilm swrrealaidd, radicalaidd ac erotig Gymraeg yn dod a Kevin Allen a Rhys Ifans ynghyd unwaith eto, dros bymtheg mlynedd ers iddyn nhw ffilmio'r enwog Twin Town. Mae'r cast yn cynnwys nifer o wynebau cyfarwydd Cymreig, dan arweiniad Rhys Ifans fel y Llais Cyntaf a Capten Cat, ochr yn ochr â'r gantores a'r actores Charlotte Church fel Polly Garter.
 
Caiff y ffilm ei dangos ar S4C am 21:00 ar nos Sadwrn 27 Rhagfyr. Fe wnaeth y Sianel gyd-gyllido'r prosiect mewn cydweithrediad â Ffilm Cymru Wales a Goldfinch Pictures, ...

darllenwch mwy

Clebran Da … Gareth Pierce

05/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yr actor Gareth Pierce fu’n Clebran ‘Da Pobl Caerdydd. Mae Gareth yn chwarae un o brif gymeriadau cyfres gomedi newydd S4C, Cara Fi, sy’n dechrau nos Sul yma, sef Tachwedd 9fed.
 
Disgrifia ‘r gyfres newydd Cara Fi i ni ?
 
Mae Nancy (Christine Pritchard), lletywraig ‘Yr Angor’ a matriarch pentre Tretarw, wedi sylwi bod y cymuned mewn argyfwng – efo llawer gormod o ddynion ifanc sengl, a dim ddigon o ferched ifanc sengl. Yn gweld diwedd y pentre mae’n garu ar y gorwel, mae Nancy’n cael syniad o rhoi ‘dating profiles’ y dynion i gyd ar y cartons llefrith sydd yn cael ei werthu dros Gymru. Heb nhw ei wbod. A dyma c ...

darllenwch mwy

Gŵyl ffilmiau Barcelona yn gwobrwyo G...

05/11/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae ffilm ddogfen gerddorol ddiweddaraf Gruff Rhys, American Interior, wedi dod i'r brig yng Ngwobrau'r Beefeater In-edit Festival 2014. Comisiynwyd y ffilm gan S4C a Ffilm Cymru Wales.
 
Rhoddwyd y wobr i ffilm ddogfen American Interior am fod y ddogfen gerddorol ryngwladol orau yn y gwobrau a gynhaliwyd am y deuddegfed tro eleni yn Barcelona rhwng 23 Hydref a 2 Tachwedd.
 
Mae'r ffilm ddogfen, gynhyrchwyd gan gwmni ie ie a'i chyfarwyddo gan Dylan Goch, yn dilyn Gruff Rhys wrth iddo fynd ar daith o Waunfawr, bob cam i America ac ar draws y cyfandir er mwyn dilyn ôl troed perthynas bell iddo o’r 18fed Ganrif, yr anturiaethwr John Evans.
 
Meddai llefarydd ar ...

darllenwch mwy

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'

04/11/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'


Nid Pontio fydd yr unig adeilad i Bryn fod yn rhan o'r dathliadau agoriadol - mae eisoes wedi bod yn

Wrth ymateb i'r oedi yn agoriad swyddogol canolfan Pontio, mae Cymru Fyw wedi bod yn holi Bryn Terfel, gan fod theatr y ganolfan gelfyddydau newydd ym Mangor yn cael ei henwi ar ei ôl.
Dywedodd: "Heb os nac oni bai, mi fydd 'na deimlad o siom i lawer ynghylch gohirio agoriad y Theatr ym Mangor.
"Ond ar y llaw arall mae'n rhaid cymryd cam yn ôl a phwyllo er lles y staff, yr artistiaid, y cynulleidfaoedd, a'r ymwelwyr.
"Cael theatr o safon uchel yw'r nôd ac nid rhyw frysio i orffen popeth ar hast i daflu perfformiadau mlaen."
Ym mis Hydref, roedd y bariton o Bantglas i fod i berfformio mewn cyngerdd i ddathlu agoriad y ganolfan gelfyddydol sy'n debygol o gostio £49 ...

darllenwch mwy

Pontio wedi cael rhybudd chwe mis cyn...

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Pontio wedi cael rhybudd chwe mis cyn canslo 'Chwalfa'


Y bwriad oedd i'r ganolfan gelfyddydau agor ym mis Medi, ond mae adeiladwyr yn parhau i weithio ar y

Cafodd Prifysgol Bangor rybudd y byddai canolfan newydd Pontio yn agor yn hwyr ac yn mynd dros ei chyllideb, chwe mis cyn canslo eu cynhyrchiad cyntaf.
Roedd rhaid canslo agoriad swyddogol y ganolfan £44m ym mis Hydref, a'r bwriad nawr yw cwblhau'r gwaith adeiladu erbyn Chwefror 2015.
Mae dogfennau mewnol o fis Ebrill, sydd wedi eu gweld gan BBC Cymru, yn rhybuddio bod methiannau rheoli arian yn ogystal â "llithriad wrth adeiladu" yn risgiau i Pontio.
Mae Llywodraeth Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru, sy'n ariannu'r cynllun, wedi datgan eu pryderon ynglŷn â'r ganolfan, ac mae cyn weinidog diwylliant wedi galw am archwiliad annibynnol.
Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb ...

darllenwch mwy

Rhaglen Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Dydd Iau 13 - Dydd Sadwrn 15 Tachwedd 2014
 
Nos Iau, 13 Tachwedd, 7.00 pm Yn Y Whitehall, Pwllheli Lansiad Ni Bia’r Awyr (Cyhoeddiadau Barddas) yng nghwmni Guto Dafydd Am ddim
 
Dydd Gwener, 14 Tachwedd Ysgol Gynradd Llanystumdwy Gweithdy ysgrifennu i blant ysgol y pentref gyda Gwyneth Glyn
 
Nos Wener, 14 Tachwedd, 7.00 pm Gwesty’r Marîn, Cricieth Gornest! 9 bardd yn cystadlu am ffon Pencerdd Tŷ Newydd. Cymysgedd o gerddi digri a dwys a llond noson o hwyl. £5.00
 
Bore Sadwrn, 15 Tachwedd, 10.30 am Cwrdd o flaen Neuadd y Pentref, Llanystumdwy Taith Gerdded yr Ŵyl gyda Guto Dafydd a Llŷr Gwyn Lewis £2.00 y pen
 
Pry ...

darllenwch mwy

Apwyntio Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd ...

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Apwyntio Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru


Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o groesawu pump o Gyfarwyddwyr newydd i’w Fwrdd Rheoli. Gydag arbenigedd mewn meysydd amrywiol, ac ystod eang o ddiddordebau, da yw derbyn yr aelodau newydd hyn i’r Bwrdd sy’n arwain gweithgaredd a strategaethau Llenyddiaeth Cymru.
 
Hannah Ellis - Portffolio Rhyngwladol
 
Mae Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas, yn athrawes gynradd ac yn Llywydd Cymdeithas Dylan Thomas a sylfaenydd Dylan Thomas 100. Mae Hanna’n angerddol dros hyrwyddo talent a diwylliant Cymreig yn rhyngwladol.
 
Siôn Hughes - Portffolio'r Gyfraith
 
Mae Siôn yn arbenigo mewn Cyfraith y Cyfryngau, ac mae’n gynhyrchydd ac yn a ...

darllenwch mwy

Drama gomedi newydd S4C yn adlewyrchu...

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae pentrefi fel hyn yn marw mas ar hyd a lled Cymru bob blwyddyn…"
 
Drama gomedi newydd S4C yn adlewyrchu pryder am ddyfodol cymunedau gwledig Cymru
 
Bydd y bryder am ddyfodol cymunedau gwledig yn cael ei adlewyrchu mewn cyfres newydd ym mis Tachwedd ar S4C.
 
Er mai drama-gomedi yw Cara Fi, mae tinc difrifol tu ôl i'r ysgafnder yn ôl comisiynydd y gyfres.
 
Bydd Cara Fi yn dilyn hynt a helynt trigolion Tretarw, pentref dychmygol yng ngorllewin Cymru, ble mae'r merched yn brin a'r dynion yn ysu am gariad.
 
Mewn ymdrech i achub y pentref, mae landledi'r dafarn leol yn penderfynu hysbysebu dynion sengl Tretarw ar gartonau llaeth, a bob ...

darllenwch mwy

Gwobr nofel Gymraeg orau i Un Nos Ola...

02/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gwobr nofel Gymraeg orau i Un Nos Ola Leuad


Dywed rhai mai Un Nos Ola' Leuad oedd gwir hunangofiant Caradog Prichard

Mae'r nofel Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard wedi ei wobrwyo fel y 'Nofel Gymraeg Orau' gan feirniaid y Wales Arts Review.
Cafodd y nofel ei dewis ar ol i 1,400 o ddarllenwyr y Wales Arts Review bleidleisio ar restr fer gafodd ei dewis gan banel o arbenigwyr llenyddol.

Cafodd y wobr ei chyflwyno i ferch yr awdur, Mari Prichard.

Dywedodd Uwch Olygydd y Wales Arts Review, Gary Raymond: "Mae Un Nos Ola Leuad yn llawn haeddiannol o'r wobr.
 
"Yn arbennig, rydym wedi ein boddhau i'r nofel ddod i frig yr arolwg barn gan ei fod yn dangos bod nifer sylweddol o ymwelwyr i'n gwefan yn ddarllenwyr llenyddiaeth Gymraeg, yn ogystal â'n cynnwys llenyddol Saesneg."

Dywedodd yr a ...

darllenwch mwy