Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 958 cofnodion | Tudalen 92 o 96

Cyfle i ennill hyd at £1,000

06/12/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae 'Sion a Siân' yn chwilio am gyplau i ymddangos yn y gyfres newydd ar S4C!
 
Cyfle i ennill hyd at £1,000!
 
Does dim rhaid i chi fod yn briod, a gallwch fod yn gwpl o'r un rhyw.
 
Dyddiadau ffilmio - Chwefror 23 a 24 a Mawrth 23 a 24, 2013
 
Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni nawr: events@mrproducer.co.uk 029 2091 6667
 

Tedi bêr Cymraeg cyntaf erioed!

05/12/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae’r tedi bêr Cymraeg cyntaf erioed sy’n siarad gyda llais plentyn wedi cyrraedd y siopau.
 
Cwmni tegannau addysgiadol BabogBaby o Galway yng ngweriniaeth Iwerddon sydd wedi datblygu’r tegan wedi iddyn nhw lunio tedis Gaeleg a Gwyddeleg eu hiaith.
 
Mae’r arth yn costio £25.00 ac ar gael yn siop Inc. Mae’n siarad gyda llasi Mali Thomas o’r Bont-faen ac mae wedi’i dargedu at blant ifanc rhwng chwe mis a phum mlwydd oed.
 
Fel ei gefndryd Gaeleg a Gwyddeleg gall yr arth Gymraeg gyfri i 10 ac enwi siapiau a lliwiau. Mae ganddo eirfa eang - 33 gair i fod yn fanwl gywir!
 
Mae’r tedi Gwyddeleg, a lansiwyd di ...

darllenwch mwy

Ffotomarathon Aberystwyth

21/11/2012
Categori: Celfyddydau

Cynhaliwyd ail ffotomarathon Aberystwyth ar ddydd Sadwrn, 27 Hydref 2012. Nod y diwrnod oedd tynnu chwe llun ar chwe thema mewn chwe awr.
 
Cafwyd cryn ddiddordeb gyda dros 60 o bobl yn cymryd rhan. Rhoddwyd gwobrau ar gyfer y set orau gan gamera a lensys cyfnewidiol a lensys parhaol, set orau ar gyfer 16 oed ac iau a'r set orau o luniau wedi eu cymryd gan ffôn symudol. Gwobrwywyd hefyd y llun unigol gorau ymhob thema.
 
Anna Irving enillodd y wobr am set a chamera gyda lensys cyfnewidiol ac Andrew Currie yn ennill am y set orau gyda chamera a lensys parhaol. Yr enillydd ifanc (16 oed ac iau) oedd Steffan Nicolas ac enillodd Mark Davies am ei gyfres o chwe llun wedi eu t ...

darllenwch mwy

Gwahodd Prifwyl yn swyddogol i Lanell...

09/11/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gwahodd Prifwyl yn swyddogol i Lanelli yn 2014


Y tro diwethaf i'r Eisteddfod ymweld â Llanelli oedd yn 2000

Roedd tua 200 o bobl mewn cyfarfod cyhoeddus yn Ysgol y Strade, Llanelli nos Iau i wahodd yr Eisteddfod Genedlaethol yn swyddogol i'r dref yn 2014.

Dyma fydd y tro cyntaf i'r Eisteddfod ymweld â'r sir ers pedair blynedd ar ddeg.

Bydd Maes yr Eisteddfod yn y Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli, a bydd yr Eisteddfod hefyd yn defnyddio'r theatr newydd yn Y Ffwrnes.

Dywedodd Trefnydd yr Eisteddfod, Hywel Wyn Edwards, eu bod wedi ystyried safleoedd yn Rhydaman, Llandeilo, Caerfyrddin a Phen-bre cyn dewis yr un yn Llanelli yn dilyn misoedd o drafod rhwng y Brifwyl a'r cyngor lleol.

Bydd disgwyl i bobol leol godi £320,000 tuag at gostau cynnal yr Eisteddfod.
...

darllenwch mwy

Dathlu gyda Rhywbeth i Bawb yr hydref...

11/09/2012
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae mis Tachwedd 2012 yn garreg filltir bwysig yn hanes darlledu yn yr iaith Gymraeg wrth i S4C ddathlu ei phen-blwydd yn 30 oed.Yn flaenllaw yn yr amserlen yr hydref hwn mae rhaglenni i ddathlu'r achlysur. Byddwn yn edrych yn ôl ar hanes y Sianel ac yn hel atgofion am hoff raglenni'r degawdau.Un o’r rhaglenni yw drama ddogfen am benderfyniad yr arweinydd gwleidyddol a’r cenedlaetholwr Gwynfor Evans i fygwth ymprydio hyd farwolaeth yn yr ymgyrch dros sianel Gymraeg.Mae Gwynfor, a ysgrifennwyd gan yr Archdderwydd T James Jones, yn ail-greu blwyddyn dyngedfennol ym mywyd Gwynfor Evans, gyda'r actor Aneirin Hughes yn portreadu Gwynfor.Ym mis Medi 1979, fe wnaeth Llywodraeth Ge ...

darllenwch mwy

Gorwelion Graddedigion yng Nghanolfan...

05/09/2012
Categori: Celfyddydau

Bwriad y Ganolfan yw cynnig rhywbeth i’w hymwelwyr ei fwynhau bob tro maen nhw’n dod trwy’r drysau, ac mae ei harddangosfeydd yn rhan hanfodol bwysig o’r dyhead hwnnw. Y penwythnos yma mae arddangosfa newydd yn agor sy’n rhoi llwyfan i artistiaid addawol byd y celfyddydau gweledol. Mae Graddedig yn gasgliad o waith gan raddedigion y celfyddydau gweledol o brifysgolion ledled Cymru. Comisiynodd y Ganolfan yr artist, curadur a darlithydd profiadol, Peter Finnemore, i ddewis gwaith gan fyfyrwyr graddedig yng Nghymru i’w arddangos ar waliau ac yng nghyntedd y Ganolfan.
 
Aeth Peter ati i ymweld â sioeau gwaith gradd ledled Cymru a dewis y gwaith g ...

darllenwch mwy

Cyfle i fod yn rhan o brosiect arloes...

22/08/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn cynnig cyfle arbennig i gwmnïau neu unigolion sy'n gweithio yn y cyfryngau digidol i fod yn rhan o brosiect arloesol.

Pobol y Cwm yw un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C, ac yn ystod hydref 2012 bydd BBC Cymru yn cynhyrchu prosiect traws-blatfform er mwyn denu cynulleidfa ifanc a thalent newydd sbon i'r brand.

Er mwyn cefnogi uchelgais Digidol S4C ac i lansio’r Gronfa Ddigidol, Awst 2012, hoffai S4C gynnig cyfle i gwmnïau neu unigolion fod yn rhan o'r prosiect.

Mae'n gyfle i arloeswyr digidol gydweithio â chriw drama profiadol Pobol y Cwm ar brosiect newydd traws gyfrwng 'PYC'. Bydd 'PYC' yn cynnwys: Webisodes, Digwyddiad Byw, Cymuned ar y We, Gemau Dig ...

darllenwch mwy

Tymor yr Hydref yng Nghanolfan Mileni...

22/08/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Wrth i haf prysur ddod i ben yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, maen nhw nawr yn paratoi am arlwy’r hydref. Gyda sioeau cerdd mawr fel Dirty Dancing a The Phantom of the Opera ar y gweill, bydd y Ganolfan hefyd yn ail agor drysau ei Stiwdio Weston, sydd, fel ei harfer yn cynnig gwledd o berfformiadau o sbectrwm eang y celfyddydau.
 
Dyma rai o uchafbwyntiau hanner cyntaf y tymor, ond am y rhaglen lawn gallwch un ai godi copi o’r Ganolfan neu ewch i wmc.org.uk/stiwdioweston i’w lawrlwytho.
 
Mae Dafydd Iwan yn dod i’r Ganolfan gyda dau berfformiad arbennig o’i sioe, Dathlu Hanner Canrif o Berfformio. Ar 19 Hydref, am ganol dydd, bydd Dafydd yn cael cwmn ...

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Stori Fer Taliesin a BB...

16/08/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Eleni bydd BBC Radio Cymru mewn cydweithrediad â'r cylchgrawn llenyddol Taliesin yn cynnal cystadleuaeth sgwennu stori fer i ddathlu penblwydd y cylchgrawn yn 50 oed.Gwobr o £1000 i'r enillydd + Cyfle posib i glywed darllediad o'r gwaith buddugol ynghyd â gweld ei gyhoeddiDyddiad Cau: 5pm ddydd Llun 12 Tachwedd 2012Gwobr: £1000Nifer Geiriau: Hyd at 5,000 o eiriauDylid anfon ceisiadau at: storifer@bbc.co.ukWrth anfon cais mae ymgeiswyr yn derbyn Telerau ac Amodau'r gystadleuaeth sydd i'w gweld ar wefan BBC Radio Cymru.
 
Panel BeirniaduMihangel Morgan - Cadeirydd y panelLowri Davies - (Golygydd Rhaglenni Cyffredinol BBC Radio Cymru)Siân Melangell Dafydd (G ...

darllenwch mwy

Canolfan Mileniwm Cymru Benbaladr

08/08/2012
Categori: Celfyddydau

Er gwaethaf y tywydd garw’r wythnos diwethaf, aeth cynhyrchiad awyr agored Canolfan Mileniwm Cymru Ma’ Bili’n Bwrw Bronco yn ei flaen ac, yn ôl rhai o’r adolygiadau a’r sylw a gafodd y sioe, mae’r ddrama newydd yma wedi cael dechrau llwyddiannus. Wythnos yma, mae perfformiadau o’r ddrama wedi bod ar Faes yr Eisteddfod, yn rhedeg tan y dydd Sadwrn olaf. Dyma gyfle i Eisteddfodwyr ei mwynhau cyn iddi fynd ar daith ledled Cymru. Am ragor o fanylion am y sioe, ac am leoliadau’r daith ewch i bwrwbronco.co.uk.
 
 


 
Yn ogystal â chroesawu Eisteddfod Genedlaethol i Fro Morgannwg haf yma, mae’r Gemau Olympaidd w ...

darllenwch mwy