Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 948 cofnodion | Tudalen 93 o 95

Baneri lliwgar yn rhoi croeso i'r Urd...

01/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yn ystod Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod yr urdd Sir Benfro 2013 cafwyd cystadleuaeth i ddylunio baner yn cynrychioli gwahanol ysgolion.Roedd dros 800 o blant pobl ifanc, athrawon, rhieni a chefnogwyr wedi gorymdeithio drwy ganol tref Hwlffordd ddydd Sadwrn.Bu'r disgyblion yn cario'r baneri yr oedden nhw wedi eu gwneud yn yr orymdaith.Roedd y safon yn uchel iawn ac o ganlyniad rhannwyd y wobr o £500 rhwng dwy ysgol, Ysgol Brynconin ac Ysgol Clydau.'Ymdrech'Roedd y gystadleuaeth wedi ei noddi gan Western Power Distribution (WPD), ac roedd dau gynrychiolydd o'r cwmni ynni yn bresennol i feirniadu'r gystadleuaeth."Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn croesawu'r Eisteddfod i'r ardal," meddai Ale ...

darllenwch mwy

Blas yr Haf yng Nghanolfan Mileniwm C...

01/05/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae tymor y gwyliau banc hafaidd yn dechrau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru penwythnos yma, gyda’i gŵyl werin am ddim Dathlu Calan Mai ar y dydd Sadwrn ac i ddilyn ar y dydd Sul, hefyd am ddim, Gŵyl Dreftadaeth Butetown Bay Jazz. Mae’r diwrnodau yma’n agored i bob oed ac yn rhoi llwyfan i artistiaid o Gymru a thramor.
 
A thra rydyn ni’n sôn am wyliau’r banc, rydyn ni unwaith eto eleni yn cael ein difetha drwy gael un bach ychwanegol ym mis Mehefin. I ddathlu felly, mae’r Ganolfan wedi trefnu penwythnos yn llawn gweithgareddau i’r teulu cyfan o 3 - 5 Mehefin. Bydd rhaglen lawn o artistiaid yn perfformio ar ei Glanfa o ganol dydd bob dydd, ...

darllenwch mwy

Rapsgaliwn a Mistar Urdd yn ennill yn...

20/04/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae dau o gymeriadau plant poblogaidd wedi derbyn anrhydedd yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd 2012.
 
Daeth y cyfeillion, Rapsgaliwn a Mistar Urdd i’r brig yn y categori Ymgyrch Marchnata gyda’r fideo newydd o’r gân Hei Mistar Urdd.
 
Roedd y fideo wedi ei chreu er mwyn hyrwyddo rhaglenni S4C o Eisteddfod yr Urdd Abertawe 2011, ac yn brosiect ar y cyd rhwng adran farchnata S4C, y cwmni cynhyrchu Boomerang a mudiad yr Urdd.
 
Mae Hei Mistar Urdd wedi bod yn anthem i genedlaethau o blant ers iddo gael ei ryddhau gyntaf yn 1976. Cyfanoddwr y gân wreiddiol oedd Geraint Davies, cyn aelod o’r grŵp gwerin Hergest a cherddor gyda Mynediad am Ddim. ...

darllenwch mwy

Canolfan Mileniwm Cymru ar Grwydr

16/04/2012
Categori: Celfyddydau

Haf yma bydd y Ganolfan yn teithio ledled Cymru gyda’i chynhyrchiad newydd Ma’ Bili’n Bwrw’r Bronco. Mae hi’n ddrama safle-benodol sy’n dilyn pum crwt ifanc un haf wrth iddyn nhw gicio’u sodlau mewn parc ar stad o dai yng Nghwm Tawe. Mae hi’n 1983 ac mae’r gamp o fwrw bronco - sef sefyll ar swing, ei wthio mor galed â phosib cyn cicio’r sedd dros y bar a neidio’i ffwrdd yr un pryd - yn llenwi bob un amser chwarae. Mae ffaelu yn y dasg yn anfaddeuol i’ch cyfoedion, ac oni bai am un digwyddiad ysgytwol byddai’r haf yma wedi bod fel bob un o’i flaen...

 

 

 
Llun gan Farrows Creati ...

darllenwch mwy

Y Lolfa yn trosglwyddo blog i ffurf l...

10/04/2012
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Blog gan Elliw Gwawr - Paned a Chacen

Nawr mae’n rhaid i fi ddechrau drwy ymddiheuro fy mod i wedi bod ychydig yn dawel ar y blog yma yn ddiweddar. Ond mae yna reswm (mae’r cliw yn y teitl!) Ie dwi’n sgwennu llyfr ryseitiau Paned a Chacen. Dwi mor ecseitied!
 
Dwi methu coelio’r peth a dweud y gwir, ond roedd y criw hyfryd yn y Lolfa yn licio’r blog cymaint fel eu bod nhw eisiau ei drosglwyddo i ffurf llyfr. Wrth gwrs fydd y llyfr ddim yn cymryd lle’r blog, ond dwi’n gobeithio y bydd o’n estyniad ohono, fydd yn cynnig nifer o ryseitiau newydd, yn ogystal â rhai o’r ffefrynnau o’r blog yn barod.
 
Fel y ...

darllenwch mwy

Lansiad cyfrol newydd tu chwith!

03/04/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Lansiad cyfrol newydd tu chwith!
08.04.12
Tafarn Penlan Fawr, Pwllheli
i ddechrau oddeutu 3:00yh yn ystod gig Bob Delyn a’r Ebillion
Gyda diolch yn fawr iawn i Bob Delyn am adael i ni rannu llwyfan gydag o a’i Ebillion ac i dafarn Penlan am y croeso.
CROESO CYNNES I BAWB!
 
 
 

 

S4C yn cefnogi ymgyrch ‘.cymru’ a ‘.w...

26/03/2012
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C am gefnogi’r ymgyrch i sicrhau’r hawl i greu a defnyddio'r ddau enw parth - '.cymru' a '.wales' ar y we.

Bydd y Sianel yn ymuno â nifer o gyrff a chwmnïau yng Nghymru a thu hwnt sydd bellach yn cefnogi’r ymgyrch.

Bu galw ers rhai blynyddoedd am sicrhau hunaniaeth benodol i Gymru ar y we a rhoi hawl i bobl ddefnyddio’r ‘.cymru’ neu ‘.wales’, yn ogystal â chael defnyddio’r parth ‘.uk’.

Ond nawr, am y tro cyntaf ers 2008, mae ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - y corff byd-eang sy’n cofrestru ac yn rheoleiddio enwau parth y rhyngrwyd, wedi gwahodd ceisiadau a ...

darllenwch mwy

Plant Cymru ar brif lwyfan Canolfan M...

23/03/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae’r Ganolfan yn gartref i 9 cwmni celfyddydol, yn denu sioeau’r West End ac yn llwyfannu cwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ac mae hyn i gyd yn estyn cyfleoedd i ni weld, cymryd rhan a dod yn nes at ystod eang o’r celfyddydau.
 
Mae’r misoedd nesaf yn dyst i hyn wrth i’r cwmni dawns gyfoes o Brydain, Jasmin Vardimon Company berfformio yno. Mae’n gwmni sy’n adnabyddus am ei frwdfrydedd a safon syfrdanol ei ddawnswyr. Mae Yesterday, cynhyrchiad newydd y cwmni, yn ddathliad o’r gallu yma ac yn edrych yn ôl dros ddegawd o hanes godidog y cwmni. Manteisiwch ar y cyfle i weld y darn egnïol, angerddol yma - am fwy o wy ...

darllenwch mwy

Gwyliau’r gwanwyn Canolfan Mileniwm C...

09/03/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Er bod Dydd Gŵyl Dewi newydd fod, mae dal lle i ddathlu etifeddiaeth a thraddodiadau Cymru.

A dyna’n union sydd wrth wraidd rhaglen Canolfan Mileniwm Cymru y tymor yma. Bydd sain gwerin a jazz yn llenwi’r Ganolfan wrth i wyliau blynyddol Calan Mai a Gŵyl Dreftadaeth Butetown Bay Jazz ddychwelyd.
 
I ddathlu Calan Mai eleni, bydd perfformwyr amlycaf cerddoriaeth werin Cymru yn camu i lwyfan Glanfa'r Ganolfan ar 5 Mai. O ganol dydd bydd rhythm a sain y Cymry yn hollbresennol gan fod bandiau blaengar fel Taran, Al Lewis, Siân James a’i band a Jamie Smith’s Mabon yno’n barod i’n diddanu.  Am ragor o fanylion am berfformwyr y diwrnod cliciw ...

darllenwch mwy

Eich cyfle i gymryd rhan yng Nghanolf...

23/02/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yn ogystal â bod yn gartref i gynyrchiadau lleol a rhyngwladol mae Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn gartref i nifer fawr o weithgareddau am ddim a chyfranogol. Mae ei rhaglen diweddaraf, sy’n amlinellu’r ddigwyddiadau yma, Dy Le Di (Maw– Mai 2012) ar gael i chi ei lawrlwytho neu codwch un y tro nesaf i chi fynd draw i’r Ganolfan. Dyma rai o uchafbwyntiau’r rhaglen i chi cael blas o’r hyn sydd ar y gweill.

Mae Wythnos Ddysgu Celtaidd yn un o gyfres o wythnosau y mae’r Ganolfan yn eu cynnig er mwyn i’w hymwelwyr, grwpiau cymunedol ac ysgolion ddod yn nes at gelfyddyd benodol. I ddathlu cynhyrchiad Michael Flatley o Lord of the Dance, gai ...

darllenwch mwy