Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1046 cofnodion | Tudalen 95 o 105

Meirionnydd yn agor y drws i Gymry be...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd

Meirionnydd yn agor y drws i Gymry benbaladr ymweld â’r Eisteddfod yn Y Bala


Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Capsiwn: Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014
 
Heddiw, dydd Llun 26 Mai bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy’n denu tua 100,000 o ymwelwyr, yn agor ei drysau ar gaeau stad Rhiwlas, Y Bala, Gwynedd.
 
Bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod yr wythnos mewn cystadlaethau megis canu, llefaru, actio a dawnsio. Rhain yw’r gorau o oddeutu 48,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn y genedlaethol yn dilyn Eisteddfodau Cylch a Sir.
 
Neithiwr yn y pafiliwn cynhaliwyd cyngerdd mawreddog, gydag Ifan Jones Evans a Ni ...

darllenwch mwy

Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am d...

23/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am ddim!


Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am ddim!

Da ni’n gobeithio bydd yr haul yn gwneud ymddangosiad dros yr wythnos nesa oherwydd cynhelir gŵyl cerddoriaeth gyntaf Mermaid Quay o’r 24ain o Fai – 1af o Fehefin.
 
Mae’r ŵyl yn gymysgedd o gerddoriaeth (popeth o deyrnged Lady Gaga i opera i fandiau roc), gweithdai i blant (e.e drymiau Affricanaidd a chelf a chrefft) a bydd hyd yn oed robot yn bresennol!
 
Mae’r trefnwyr yn Halogen UK yn gobeithio rhoi “blas o haf” i bawb sy’n teithio i’r Bae, trwy arddangos a dathlu faint o dalent sydd ar gael yng Nghaerdydd.
 
Yn ogystal â phopeth arall, fydd yna helfa drysor i ennill gwobr gwerth £25 o Cadwalader&rsquo ...

darllenwch mwy

Mae llyfryn Tafwyl nawr ar-lein! Cyme...

22/05/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Am wythnos gyfan bydd rhaglen o weithgareddau amrywiol yn digwydd ar draws y ddinas. Mae rhywbeth i bawb gyda digwyddiadau yn amrwyio o noson gomedi i gerddoriaeth byw, o deithiau hanes i weithgareddau i blant meithrin.
 
Mi fydd prif ddigwyddiad Tafwyl, Ffair Tafwyl, yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar y 12fed o Orffennaf, ac wythnos Tafwyl yn rhedeg o’r 11eg-18fed o Orffennaf mewn lleoliadau amrywiol o amgylch Caerdydd.
 
 
Cymerwch olwg ar llyfryn Tafwyl 2014!
 
 

 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net

Gerallt Nash yn ymddeol o’i swydd fel...

22/05/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gerallt Nash yn ymddeol o’i swydd fel Uwch Guradur adeiladau


Gerallt Nash o flaen Ysgol Maestir a symudwyd o ardal Llambed ym 1984

Wedi 34 mlynedd wrth yr awenau, eleni bydd Gerallt Nash yn ymddeol o’i swydd fel Uwch Guradur adeiladau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
 
Mae ymwelwyr i Sain Ffagan yn aml yn pendroni sut mae’r adeiladwyr arbenigol yn gwybod pa garreg i’w rhoi ym mha le ac yn wir pa adeiladau mae’r Amgueddfa wedi dewis eu hachub yn y lle cyntaf.  Dros y tri degawd diwethaf y gŵr sydd wedi arwain ar hyn yw’r Curadur Gerallt Nash.
 
Yn enedigol o Dŷ Ddewi, graddiodd Gerallt o Brifysgol Caerdydd fel pensaer; arweiniodd ei ddiddordeb brwd mewn pensaernïaeth werinol at gyfle yn y 1970au i astudio pensaernïaeth y Cymry ym Mhatagonia.  Wedi cyfnod y ...

darllenwch mwy

Y Gwyll ar draws y byd - cyhoeddi'r g...

21/05/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Y Gwyll ar draws y byd - cyhoeddi'r gwerthiannau diweddaraf


Teithio yn fyd eang

Mae'r gyfres dditectif Gymreig Y Gwyll/Hinterland sydd wedi ei chynhyrchu gan gwmni cynhyrchu Fiction Factory a'i chomisiynu yn wreiddiol gan S4C ar fin teithio yn fyd eang wrth i'r dosbarthwyr All3media International gyhoeddi'r gwerthiannau diweddaraf.
 
Mae ARD Degeto, is-gwmni trwyddedu a chynhyrchu'r darlledwr Almaenaidd blaenllaw ARD, wedi prynu'r hawliau i ddarlledu'r gyfres yn yr Almaen.
 
Mae'r gyfres, a gafodd ei ffilmio ar leoliad yng Ngheredigion, gorllewin Cymru, hefyd wedi ei gwerthu i Awstralia (BBC Global), Gwlad yr Iâ (RUV), Yr Iseldiroedd (KRO), Gwlad Belg, Ffrainc (DIZALE), Y Ffindir, Norwy (NRK) a Seland Newydd. Ac fel y cyhoeddwyd yn y papurau cenedlae ...

darllenwch mwy

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

09/05/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014


Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

Mae dewisiadau’r beirniaid wedi dod i law, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.
 
Cyflwynwyd dros hanner cant o lyfrau Cymraeg cymwys i’r beirniaid, ac ohonynt mae’r naw teitl canlynol wedi ennill eu lle ar Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014:
 
 

 
 
 
 
 
Rhestr Fer Barddoniaeth


 
Rhwng y Llinellau, Christine James (Cyhoeddiadau Barddas) Trwy Ddyddiau Gwydr, Sian Northey (Gwasg Carreg Gwalch) Lôn Fain, Dafydd John Pritchard (Cyhoeddiadau Barddas)
 
Rhestr Fer Ffuglen


 
Dewis, Ioan Kidd (Gwasg Gomer) Paris, Wiliam Owen Roberts (Cyhoeddia ...

darllenwch mwy

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Gene...

08/05/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Cyflwyniad byr i un o wyliau mawr y byd - yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae 'na amser hwyr yn haf,
lle dderbynnir pawb y gwadd.
Y Cymry'r hen a’r ifanc, yn dathlu bod yn braf.
Mae 'na wythnos cyfa i ddod o Eisteddfod, yn yr Eisteddfod.
 
Mae’r amser wedi dod, i Eisteddfod
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!

 
 
 
 


 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net

Pryder am ymosodiad y BBC ar S4C

07/05/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Pryder am ymosodiad y BBC ar S4C


Ymosodiad arall gan y BBC ar S4C - ymateb y Gymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i sylwadau pennaeth BBC Cymru Rhodri Talfan Davies am S4C.
 
Dywedodd Greg Bevan, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Dyma'r enghraifft ddiweddaraf mewn cyfres o sylwadau sy’n ymddangos fel eu bod rhan o batrwm o ymosodiadau sinigaidd gan reolwyr BBC ar S4C a'r iaith Gymraeg. Pryderwn nad trwy gyd-ddigwyddiad na damwain y daeth cofnodion y cyfarfod yma i’r sylw cyhoeddus. Ein pryder yw bod y BBC yn trio tanseilio S4C er mwyn cyfiawnhau toriadau pellach i'r sianel yn y dyfodol agos. Wrth reswm, mae rhyddhau’r un ystadegyn hwn am gynulleidfa S4C, nad sy'n adlewyrchu'r twf arlein, yn mynd i godi pryderon. On ...

darllenwch mwy

Her Calan Mai i Radio Cymru

01/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Her Calan Mai i Radio Cymru


Her Calan Mai i Radio Cymru


Mae Dyfodol i’r Iaith wedi gosod her i Radio Cymru ar Galan Mai i wella’r gwasanaeth Cymraeg.
 
Mewn llythyr at Bennaeth Rhaglenni Cymraeg a Golygydd Radio Cymru, Sian Gwynedd a Betsan Powys, mae’r mudiad wedi cyflwyno cyfres o gwestiynau am y gwasanaeth presennol a sut y gellir darparu ar gyfer y dyfodol.
 
Derbyniodd y mudiad nifer o gwynion a phryderon gan ei haelodau am safon iaith y cyflwynwyr a’r gormodedd o ganeuon Saesneg sydd ar Radio Cymru. Mae Dyfodol, felly, yn holi pryd y bydd ail wasanaeth Cymraeg ar unrhyw gyfrwng i geisio goresgyn y problemau presennol.
 
Heb enwi unrhyw gyflwynydd unigol, mae Dyfodol i’r Iaith yn holi fel ...

darllenwch mwy

Paratoi'r maes ar gyfer Eisteddfod yr...

01/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Paratoi'r maes ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yn Bala


Mae cadeirydd y pwyllgor gwaith yn dweud ei bod nhw bron a chyrraedd y targed ariannol

Mae gwaith paratoi'r safle ar gyfer eisteddfod yr urdd Meirionnydd wedi dechrau a'r dywarchen gyntaf wedi ei thorri ar stad y Rhiwlas, Y Bala.
 
Dyma fydd lleoliad y brifwyl ieuenctid rhwng Mai 26 a Mai 31 ac mae'r caeau yn y broses o gael eu trawsnewid gyda tracfyrddau, ffensys a swyddfeydd wrthi'n cael eu gosod.
 
Mi fydd yna ambell i newid ar y maes y tro yma gyda'r adeilad ar gyfer gweithgareddau gwyddonol a daearyddiaeth yn dyblu mewn maint. Bydd ardal ar gyfer creu apiau a chodio cyfrifiadurol a llwyfan yn cael ei osod ar gyfer cyflwyniadau.
 
Y tro yma hefyd mi allith pobl argraffu eu tocynnau eu hunain os ydyn nhw wedi talu amdanyn nhw ymlaen llaw. Bydd system ne ...

darllenwch mwy