Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 448 cofnodion | Tudalen 1 o 45

DJ yn gwneud ailgymysgiad o Dwylo Dro...

13/01/2021
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae’r DJ amryddawn Endaf wedi gwneud ail-gymysgiad arbennig fel ffordd o ddenu sylw i gân elusennol ‘Dwylo dros y Môr 2020’.

darllenwch mwy

Panto Theatr Felinfach yn dychwelyd -...

16/12/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd criw Panto Theatr Felinfach yng Ngheredigion yn dod at ei gilydd yn rhithiol i greu panto bach i’n harwain tuag at y Nadolig.

darllenwch mwy

Cynnal y Blygain Rithiol Cyntaf Erioed

11/12/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda Nadolig dra wahanol yn ein wynebu eleni, mae un o draddodiadau hynafol y Cymry hefyd yn addasu – y Blygain Rithiol. Mae’r Mentrau Iaith a Trac yn cynnal dwy noson o garolau Plygain ar-lein ar nosweithiau Sul Ragfyr 20fed a Ionawr 3ydd.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar wella cyfleuster...

10/12/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith uwchraddio sylweddol gwerth £850,000 wedi cychwyn yn Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli a fydd yn gwella’r cyfleusterau yn y theatr a’r llyfrgell.

darllenwch mwy

Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinby...

01/12/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi penderfynu gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan fis Mai 2022, a hynny er mwyn gwarchod iechyd a lles aelodau, gwirfoddolwyr a swyddogion yr Urdd yn ogystal â’r cyhoedd.

darllenwch mwy

Lansio prosiect Cenedl Mewn Cân

26/11/2020
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae prosiect ‘Cenedl Mewn Cân’ wedi cael ei lansio sy'n chwilio am greu rhestr o 10 cân sydd yn cynrychioli iaith a diwylliant Cymreig ar ei orau; a fydd yn y pen draw yn cael ei ddefnyddio fel cynnwys i godi ymwybyddiaeth o gynnyrch twristiaeth Cymru yn rhyngwladol.

darllenwch mwy

Datblygu prosiect cerddorol i gyd-fyn...

19/11/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Wrth iddi guradu’r rhifyn diweddaraf o ‘zine Merched yn Gwneud Miwsig, penderfynodd Heledd Watkins y byddai’n hoffi datblygu’r prosiect ymhellach a chreu cerddoriaeth i gyd-fynd gyda’r cylchgrawn.

darllenwch mwy

Cyfle i fwynhau cerddoriaeth fyw o bell

18/11/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Er fod eleni wedi bod yn flwyddyn rhyfedd iawn heb berfformiadau byw, ond dyma gyfle i fwynhau tair gig byw mewn lleoliadau ar draws Cymru, o’ch Stafell Fyw chi eich hun.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn gofyn am far...

03/11/2020
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gofyn cyhoedd am farn y cyhoedd o'i darpariaeth gerdd, wrth iddi edrych i ledaenu’r buddion i’r gymuned leol.

darllenwch mwy

Ymgyrch Yes Cymru yn annog pobl i bry...

16/10/2020
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r ymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru - Yes Cymru yn annog y cyhoedd i gefnogi’r ymgyrch i gael cân Dewi ‘Pws’ Morris Yes, Yes, Yes (Cymru) i siartiau iTunes.

darllenwch mwy