Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 428 cofnodion | Tudalen 39 o 43

Gŵyl ffilmiau Barcelona yn gwobrwyo G...

05/11/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae ffilm ddogfen gerddorol ddiweddaraf Gruff Rhys, American Interior, wedi dod i'r brig yng Ngwobrau'r Beefeater In-edit Festival 2014. Comisiynwyd y ffilm gan S4C a Ffilm Cymru Wales.
 
Rhoddwyd y wobr i ffilm ddogfen American Interior am fod y ddogfen gerddorol ryngwladol orau yn y gwobrau a gynhaliwyd am y deuddegfed tro eleni yn Barcelona rhwng 23 Hydref a 2 Tachwedd.
 
Mae'r ffilm ddogfen, gynhyrchwyd gan gwmni ie ie a'i chyfarwyddo gan Dylan Goch, yn dilyn Gruff Rhys wrth iddo fynd ar daith o Waunfawr, bob cam i America ac ar draws y cyfandir er mwyn dilyn ôl troed perthynas bell iddo o’r 18fed Ganrif, yr anturiaethwr John Evans.
 
Meddai llefarydd ar ...

darllenwch mwy

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'

04/11/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'


Nid Pontio fydd yr unig adeilad i Bryn fod yn rhan o'r dathliadau agoriadol - mae eisoes wedi bod yn

Wrth ymateb i'r oedi yn agoriad swyddogol canolfan Pontio, mae Cymru Fyw wedi bod yn holi Bryn Terfel, gan fod theatr y ganolfan gelfyddydau newydd ym Mangor yn cael ei henwi ar ei ôl.
Dywedodd: "Heb os nac oni bai, mi fydd 'na deimlad o siom i lawer ynghylch gohirio agoriad y Theatr ym Mangor.
"Ond ar y llaw arall mae'n rhaid cymryd cam yn ôl a phwyllo er lles y staff, yr artistiaid, y cynulleidfaoedd, a'r ymwelwyr.
"Cael theatr o safon uchel yw'r nôd ac nid rhyw frysio i orffen popeth ar hast i daflu perfformiadau mlaen."
Ym mis Hydref, roedd y bariton o Bantglas i fod i berfformio mewn cyngerdd i ddathlu agoriad y ganolfan gelfyddydol sy'n debygol o gostio £49 ...

darllenwch mwy

Ymgyrch i achub y Parrot yng Nghaerfy...

03/11/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae 'na ymgyrch ar droed i achub bar cerddoriaeth y Parrot yng Nghaerfyddin.
Fe gaeodd y dafarn ym mis Awst wedi i'r perchnogion gyhoeddi nad oedden nhw'n gallu fforddio ei gadw ar agor.
Nawr, mae grŵp West Wales Music Collective - criw o bobol sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth, bandiau, unawdwyr, hyrwyddwyr cerddoriaeth neu rhai sydd wedi ymwneud a'r Parrot dros y blynyddoedd - am achub y bar a'i ailwampio.
Mae'r grŵp yn ceisio codi £10,000 drwy wefan noddi Crowdfunding.
I'r gymuned
Fe ddywedodd Steffan Storch o Ymgyrch Achub y Parrot mai nid dim ond ail-agor y dafarn yw'r nod, ond "gwneud gwelliant i'r 'stafell, prynu system air-con, system sain, a gwella'r lle yn gyffred ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi sengl gyntaf Estrons

28/10/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd y grŵp cyffrous o Gaerdydd, Estrons, yn rhyddhau eu sengl cyntaf, ‘C-C-CARIAD!’ ar ddydd Llun 3 Tachwedd.
 
Hon fydd y sengl gyntaf i’w rhyddhau fel rhan o gynllun newydd Clwb Senglau’r Selar, ble bydd cylchgrawn cerddoriaeth Y Selar yn cydweithio â label Rasal i ryddhau sengl gyntaf artist addawol bob mis.
 
Bydd y sengl yn cael ei lansio’n swyddogol fel rhan o gig dathlu deng mlynedd o gyhoeddi Y Selar yn Aberystwyth ar nos Wener 31 Hydref.
 
Mae thema y gân yn eironig iawn o ystyried datblygiadau diweddar ym mywyd prif ganwr y grŵp, Tali Källström, sydd wedi rhoi genedigaeth i’w phlentyn cyntaf ychydig wyt ...

darllenwch mwy

Gwaddol 'Steddfod Sir Gâr: Gŵyl flyny...

22/10/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Mae Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Gaerfyrddin eleni wedi galw am sefydlu gŵyl Gymraeg barhaol ar gyfer tref Llanelli.
 
Mi gafodd yr awgrym ei wneud mewn cyfarfod i drafod gwaddol y Brifwyl yn Ysgol Dewi Sant yn y dre' nos Fawrth.
 
Mae arbenigwr iaith blaenllaw wedi galw hefyd am sefydlu ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y dref.
 
Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Gethin Thomas, mae'n rhaid cynnal y Cymreictod gafodd ei sbarduno gan y 'steddfod eleni.
 
Fe ddywedodd fod "pawb wedi mwynhau y 'steddfod a'r gweithgaredde'n arwain at y 'steddfod," a bod angen adeiladu ar hynny gan ddefnyddio'r Gymraeg yn y digwyddiadau mawr yng nghalendr y dre', fel bo ...

darllenwch mwy

Fideo Newydd Elin Fflur - Sgwenna Dy ...

17/10/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Daeth Elin Fflur i sylw’r genedl yn 2002 pan enillodd gystadleuaeth ‘Cȃn i Gymru’, ac ers hynny mae wedi sefydlu ei hun fel un o brif sȇr y byd pop yng Nghymru. Wedi canu gyda nifer o grwpiau, a recordio sawl deuawd enwog, fel cantores unigol mae Elin yn mynd o nerth i nerth. A chafodd gymorth a chyfeiliant nifer o gerddorion, cyfansoddwyr ac offerynwyr gorau Cymru ar y ffordd.
 
Y rhyfeddod mawr yw fod chwe mlynedd wedi mynd heibio ers ei halbym ddiwethaf. Ond bu’n dal i ganu, ac yn dal i gyfansoddi yn y cyfamser, a bellach mae’n bryd inni groesawu albym newydd yn llawn dop o ganeuon newydd syfrdanol.
 
Bydd sengl yn cynnwys dwy gȃn, “Cloria ...

darllenwch mwy

Enlli Parri yn cipio Ysgoloriaeth Yr ...

12/10/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Enlli Parri yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2014


Enlli Parri, Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

Nos Sul, Hydref 12, 2014 fe gipiodd y ddawnswraig Enlli Parri o Gaerdydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Enlli yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau’r Eisteddfod eleni.
 
Daeth Enlli, sydd yn wreiddiol o Gaerdydd ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Plasmawr i’r brig wedi ei pherfformiad gwefreiddiol o flaen y pump beirniad - Cefin Roberts, Eirlys Britton, Eirian Owen, Dafydd Huw a Gwyn L. Jones. Roedd rhaglen Enlli yn cynnwys dawns draddodiadol Gymreig a dawns gyfoes wreiddiol. Fel rhan o weithgareddau ...

darllenwch mwy

Cylchgrawn yn dathlu deg

30/09/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd cylchgrawn cerddoriaeth Cymraeg cyfoes Y Selar yn dathlu 10 mlynedd o gyhoeddi ym mis Tachwedd. Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Y Selar yn Nhachwedd 2004, gyda Sibrydion ar y clawr. 

Mae’r cylchgrawn wedi cyhoeddi nifer o bethau arbennig sydd ar y gweill i nodi’r achlysur, gan gynnwys:
 

Cyfres o gigs ‘Selar 10’ yn ymweld ag Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd
Rhifyn estynedig arbennig, 32 tudalen
Cyhoeddi holl ôl-rifynnau’r cylchgrawn yn ddigidol
Lansio clwb senglau ar gyfer rhyddhau cynnyrch cyntaf artistiaid newydd

 
Mae taith fer ‘Selar 10’ yn dechrau gyda pharti pen-blwydd arbennig yn Neuadd Fawr Aberystwyth ar ...

darllenwch mwy

Gŵyl Gwydir - Dathlu Diwedd yr Haf.

01/09/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Gŵyl Gwydir yng Nghlwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst oedd un ffordd dda o ddathlu penwythnos olaf yr Haf eleni. Digwyddiad annibynnol sy’n cael ei drefnu gan griw o wirfoddolwyr yw Gŵyl Gwydir, ac eleni oedd yn y chweched flwyddyn. 
 
Dros y penwythnos gwnaeth Gruff Rhys, Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas a Swnami diddanu'r dorf yn ogystal â llu o fandiau ac artistiaid arall. 
 
Ar y dydd Sadwrn roedd yna hefyd Ffair Recordiau, stondinau a phabell plant ar gael i fwynhau. 
 
Ac yn ôl y negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol roedd pawb wedi cael penwythnos yw cofio. Dywedodd Robert Bruce (@YDysgwrAraf) - Diolch i @GwylGwydir am benwythnos arbenn ...

darllenwch mwy

Julian Lewis Jones: Saesneg ar S4C er...

19/08/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Julian Lewis Jones: Saesneg ar S4C er mwyn denu'r di-Gymraeg?


Julian Lewis Jones

Dywedodd Julian Lewis Jones y gallai denu pobl ddi-Gymraeg i S4C helpu'r Cymry Cymraeg i greu un sianel gref.
 
Mae'r actor Julian Lewis Jones wedi awgrymu y dylid dangos rhaglenni teledu Saesneg ar S4C er mwyn denu gwylwyr di-Gymraeg.
 
Yn siarad ar Raglen Dylan Jones fel rhan o gynllun golygyddion gwadd y Post Cyntaf, dywedodd Mr Lewis Jones ei fod eisiau gweld Cymry Cymraeg a Chymry di-Gymraeg yn dod at ei gilydd i wylio'r un sianel.
 
Awgrymodd y byddai hynny yn gwneud S4C yn sianel i gynrychioli Cymru gyfan yn well, ac y gallai hynny helpu i sicrhau dyfodol y sianel.
 
Yn siarad fore Mawrth, dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones fod Julian Lewis Jones y ...

darllenwch mwy