Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 434 cofnodion | Tudalen 41 o 44

£570,000 i ailddatblygu’r Bandstand a...

23/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Hamdden, Newyddion

£570,000 i ailddatblygu’r Bandstand ar y Promenâd


Bandstand Aberystwyth


Promenâd Aberystwyth yn “sbardun ar gyfer twf lleol”

Roedd y Gweinidog Tai ac Adfywio Carl Sargeant yn Aberystwyth heddiw i weld sut mae gwaith adfywio yno yn helpu’r Promenâd i fod yn llwyddiant.
Yn ddiweddar, ariannodd Llywodraeth Cymru waith i adfywio’r ardal yn dilyn stormydd, yn ogystal â buddsoddi yng ngwedd a gwneuthuriad yr adeiladau. Yn ystod ei ymweliad, cyhoeddodd y Gweinidog gyllid pellach o £570,000 i ailddatblygu’r Bandstand ar y Promenâd.

 
Dywedodd y Gweinidog:
 
“Mae’n amlwg bod Bandstand eiconig Aberystwyth yn gyfleuster sy’n annwyl i’r trigolion lleol, ac rwy’n ...

darllenwch mwy

Wythnos Gyfan o Weithgareddau Gwych y...

18/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni ac wedi creu wythnos lawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer yr ŵyl.
 
Yr Athro Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor fydd yn traddodi darlith flynyddol y Coleg Cymraeg yn y Babell Lên fore Mawrth 5 Awst am 11 o’r gloch.
 
Testun y ddarlith fydd ‘Cofio a Ffuglenoli’r Rhyfel Byd Cyntaf’ fydd yn dadlennu gwybodaeth newydd ac annisgwyl am Gwaed Gwirion gan Emyr Jones a bydd Yr Athro Gerwyn Williams yn ystyried sut aeth yr awdur ati i gofio am y rhyfel hwnnw a’i droi’n ddarn o ffuglen gofiadwy.
 
Am y tro cyntaf eleni, bydd darlith flynyddol Sefydli ...

darllenwch mwy

Cerddwn Ymlaen - 8 diwrnod, 200 milltir

14/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Ar ddydd Sadwrn y 12fed o Orffennaf yn Ffair Tafwyl, Caerdydd fe wnaeth Rhys Meirion a criw o 15 o gerddwyr gorffen taith fythgofiadwy ar draws Cymru. Yn y trydedd flwyddyn mae Cerddwn Ymlaen yn codi arian gwerthfawr i’r Ambiwlans Awyr Cymru.
 
Eleni cychwynnodd y daith ym Mae Colwyn ar y 5ed o Orffennaf a gorffen 200 o filltiroedd yn hwyrach yng Nghaerdydd. Yn ogystal â 16 o gerddwyr craidd yn cynnwys, Tudur Owen, Sioned Terry, Gerallt Pennant, Lucie Jones, Iolo Williams a Robin Mcbryde fe wnaeth nifer o bobl arall ymuno ar daith bob diwrnod i gefnogi yr achos.
 
Yn sialens a hanner mae’r ymgyrch yn codi arian hanfodol i un o elusennau mwyaf amlwg Cymru.  ...

darllenwch mwy

Dechreuad da i Wythnos Tafwyl

14/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Dechreuad da i Wythnos Tafwyl


Ffair Tafwyl 2014

Yn Gastell Caerdydd ar ddydd Sadwrn croesawodd y brifddinas Tafwyl eleni eto gydag un o’r uchafbwyntiau'r wythnos, Ffair Tafwyl. Gyda cherddoriaeth, chwaraeon, celf, coginio, stondinau, cynnyrch lleol, sesiynau llenyddol a llawer mwy roedd yna rywbeth i’r teulu oll i fwynhau a fe ddaeth dros 16,500 o bobl allan i gefnogi y digwyddiad. 
 
Mae’r wythnos yn parhau gyda gweithgareddau ar draws y ddinas yn cynnwys Clonc yn y Cwtsh gyda Heather Jones, Bore Coffi i ddysgwyr, Noson Gomedi, Helfa Drysor a Chystadleuaeth Golff. Felly manteisiwch ar y cyfle i fwynhau llu o weithgareddau. 
 
Darllenwch ymlaen i weld rhai o luniau, fideos a negeseuon y diwrnod ma ...

darllenwch mwy

Y Fflach o Aberteifi

08/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Beth sy’n gyffredin rhwng y band o Aberteifi, yr Ail Symudiad a’r Buzzcocks?- Yr ateb i hynny yw – mae’r ddau fand ymhlith y detholion prin iawn hynny sydd wedi pontio pum degawd yn perfformio ond y gwahaniaeth yw, mae’r band o Aberteifi yn parhau i berfformio’n gyson ac ar fin rhyddhau cyfrol o’r enw Fflach o Ail Symudiad a chryno ddisg i gofnodi’r hanes. Gyda chlasuron fel Rifieira Cymraeg, Garej Paradwys a Twristiaid yn y Dre, mae’r band dros y blynyddoedd wedi swyn gyfareddu cannoedd o gynulleidfaoedd led-led Cymru.
 
Bydd y gyfrol yn garreg filltir bwysig i’r band sy’n dathlu bron i dri deg pum mlynedd yn perfformi ...

darllenwch mwy

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaetho...

07/07/2014
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Sut i gyrraedd y Maes

Bydd meysydd parcio dros dro yr Eisteddfod yn cael eu lleoli i'r Dwyrain a'r Gorllewin o Lanelli gyda system bws gwennol yn weithredol.
 
Bydd y meysydd parcio yn cael eu nodi'n glir gydag arwyddion melyn ar bob prif gyffordd yn yr ardal.  Mae parcio a'r bws wennol i'r Maes yn rhad ac am ddim.
 
Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn gweithredu ar bob adeg y mae'r Eisteddfod yn agored i’r cyhoedd ac yn eich cludo chi o'r meysydd parcio i Ganolfan Ymwelwyr yr Eisteddfod. Os gwelwch yn dda, cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer y rhan hon o'ch taith a allai fod hyd at hanner awr.
 
Bydd y bysiau yn dychwelyd yn rheolaidd i'r meysydd parcio drwy gydol y dydd ...

darllenwch mwy

Matthew Rhys yn llysgennad Sioe Gerdd...

02/07/2014
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Matthew Rhys yn llysgennad Sioe Gerdd Theatrig yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr


Llysgennad Sioe Gerdd Theatrig yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc

Mae’r actor Matthew Rhys heddiw wedi ei gyhoeddi fel llysgennad cynllun cyffroes rhwng Urdd Gobaith Cymru â Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc.
 
Yn 2015 i ddathlu 150 o flynyddoedd ers i’r Cymry cyntaf ymfudo o Lerpwl i Batagonia bydd yr Urdd yn cydweithio mewn partneriaeth â Clwyd Theatr Cymru ar gynhyrchiad arbennig a fydd yn portreadu’r siwrne i Batagonia ar y Mimosa yn 1865.
 
Fe fydd y cynhyrchiad yn rhoi cyfle i 15 o bobl ifanc o Gymru a 5 o Batagonia i berfformio yn y cynhyrchiad arbennig hwn.
 
Dywed Matthew Rhys “Mae’n fraint i fod yn llysgennad y cynllun yma sy’n cynnig cyfleodd amhrisiadwy i bobl ifan ...

darllenwch mwy

Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) ...

01/07/2014
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith

Mae Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) wedi dod â gweithrediadau’r cwmni i ben. 
 
Dyma ddatganiad gan y sefydliad isod.
 
Gyda thristwch mawr, o heddiw, Dydd Mawrth 1 Gorffennaf 2014 ymlaen, mae Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) yn dod â gweithrediadau’r cwmni i ben.
 
Daeth cytundeb cyllid-craidd tair blynedd cyfredol SCG â Llywodraeth Cymru i ben ddoe, ar 30 Mehefin 2014. Er gwaethaf ein hymdrechion dros y naw mis diwethaf i drafod parhad y cyllid-craidd, ni ystyriai’r Bwrdd bod cynnig Llywodraeth Cymru o estyniad chwe mis, i alluogi’r cwmni i sicrhau ffrwd arall o incwm tra’n parhau i ddarparu’r gwasan ...

darllenwch mwy

Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am d...

23/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am ddim!


Gŵyl gerddorol y Bae- yn rhad ac am ddim!

Da ni’n gobeithio bydd yr haul yn gwneud ymddangosiad dros yr wythnos nesa oherwydd cynhelir gŵyl cerddoriaeth gyntaf Mermaid Quay o’r 24ain o Fai – 1af o Fehefin.
 
Mae’r ŵyl yn gymysgedd o gerddoriaeth (popeth o deyrnged Lady Gaga i opera i fandiau roc), gweithdai i blant (e.e drymiau Affricanaidd a chelf a chrefft) a bydd hyd yn oed robot yn bresennol!
 
Mae’r trefnwyr yn Halogen UK yn gobeithio rhoi “blas o haf” i bawb sy’n teithio i’r Bae, trwy arddangos a dathlu faint o dalent sydd ar gael yng Nghaerdydd.
 
Yn ogystal â phopeth arall, fydd yna helfa drysor i ennill gwobr gwerth £25 o Cadwalader&rsquo ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr bandiau Maes B

22/05/2014
Categori: Cerddoriaeth

Cyhoeddi rhestr bandiau Maes B


Cyhoeddi rhestr bandiau Maes B

Mae Maes B wedi cyhoeddi’r artistiaid fydd yn perfformio yng ngŵyl gerddorol fwyaf Cymru yn Llanelli eleni.
 
Ymysg yr uchafbwyntiau fydd Yws Gwynedd – band newydd cyn-ganwr Frizbee -, Swnami, Yr Eira, Cowbois Rhos Botwnnog ac enillwyr Brwydr y Bandiau ar raglen C2, Y Trwbz.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net