Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 283 cofnodion | Tudalen 1 o 29

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau D...

16/01/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r gwaith o ddod o hyd i'r rhai sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth bellach yn Sir Gâr wedi dechrau.

darllenwch mwy

Tîm merched Cymru yn chwarae ei gêm g...

09/01/2020
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd tîm merched Cymru yn chwarae ei gêm gyntaf yn Wrecsam ers 2012 pan fydden nhw’n wynebu Estonia ar Ddydd Gwener, 6 Mawrth.

darllenwch mwy

Edrych ymlaen at 2020 gyda chriw Mwy ...

06/01/2020
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda 2020 yn argoeli i fod yn flwyddyn fawr arall i fyd pêl-droed Cymru, bydd y gyfres Mwy o Sgorio yn dychwelyd i’r sgrin yn dechrau nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Holi'r sylwebydd pêl-droed a'r barnwr...

24/12/2019
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Wrth i dîm pêl-droed Cymru edrych ymlaen at gystadlu yn rowndiau terfynol Ewro 2020, mae Lleol.cymru wedi holi'r sylwebydd pêl-droed a'r barnwr, Nic Parry am y flwyddyn gofiadwy a fu ynghyd a'r disgwyliadau i'r flwyddyn sydd i ddod.

darllenwch mwy

Noson fythgofiadwy wrth i Gymru gyrra...

20/11/2019
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Sgoriodd Aaron Ramsey ddwy gôl wrth i Gymru guro Hwngari yn gyffyrddus i hawlio'i lle yn rowndiau terfynol y bencampwriaeth. Unwaith eto Gymru annwyl.

darllenwch mwy

Tîm cenedlaethol Cymru yn ymuno i sia...

19/11/2019
Categori: Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Ar drothwy gêm enfawr Cymru yn erbyn Hwngari yn rownd ragbrofol UEFA Euro 2020, mae’r tîm cenedlaethol a Movember wedi gweithio gyda’i gilydd er mwyn annog dynion i siarad am iechyd meddwl a lefelau hunanladdiad ymysg dynion.

darllenwch mwy

Arddangosfa crysau pêl-droed Cymru yn...

30/10/2019
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi y bydd yr arddangosfa gyntaf erioed o grysau pêl-droed yn agor yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ar Dachwedd 11eg tan yr 24ain.

darllenwch mwy

Sefydlu gweledigaeth i dreftadaeth ch...

24/10/2019
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Yn ystod Uwchgynhadledd Treftadaeth Chwaraeon Gwledydd Prydain a gynhaliwyd yn Amgueddfa Criced Cymru CC4, Caerdydd ddoe, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, y byddai panel o arbenigwyr yn cael ei benodi ar gyfer Cymru i sefydlu gweledigaeth genedlaethol ar gyfer treftadaeth chwaraeon – y cyntaf yng Ngwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Cwmni cyfathrebu BT yn arwyddo cytund...

08/10/2019
Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Mae BT wedi arwyddo cytundeb i ddod yn brif bartner pêl-droed Cymru gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru tan 2024.

darllenwch mwy

Dathlu buddugoliaeth tîm rygbi Cymru ...

30/09/2019
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dros y Sul fe lwyddodd tim rygbi Cymru i guro Awstralia mewn gêm glos yn Nghwpan y Byd gyda’r crysau cochion yn dod i'r brig o drwch blewyn yn Siapan.