Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 311 cofnodion | Tudalen 29 o 32

Dros 17,500 yn rhedeg strydoedd Caerdydd

06/10/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe ddaeth miloedd o redwyr a chefnogwyr i'r brif ddinas ddoe i redeg yr ail hanner marathon mwyaf yn Prydain. 
 
Dechreuodd y ras am 9.00yb a enillydd ras y dynion oedd Boniface Kongin o Kenya mewn amser o 62:02 gyda Joan Chelimo hefyd o Kenya yn ennill ras y merched. 
 
Y Cymro cyntaf i groesi'r llinell oedd Ieuan Thomas mewn amser o 65:37. Dywedodd e fod yr awyrgylch yn 'drydanol' o amgylch y cwrs. 
 
Ond yn ogystal ag athletwyr proffesiynol roedd yna filoedd o bobl (2,000 yn fwy na llynedd) yn rhedeg fel gôl bersonol, i wella amser personol neu yn codi arian i elusennau gwahanol.
 
A dyma rhai o'i negeseuon nhw o'r cyfryngau cymdeithasol: ...

darllenwch mwy

Cwpan Ryder bythgofiadwy i'r Cymro

29/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Prynhawn ddoe yn Gleneagles ddaeth Ewrop i'r brig unwaith eto trwy ennill Cwpan Ryder. A'r Cymro Jamie Donaldson o Bontypridd oedd yn flaenllaw yn y fuddugoliaeth yn erbyn yr Unol Daleithiau.
 
O dan bwysau mawr fe wnaeth Donaldson drechu Keegan Bradley - 5-3. 
 
Disgrifiodd Donaldson y foment fawr fel 'Pinacl fy ngyrfa' ac mae stori'r gŵr 38 oed yn rhyfeddol gan nad oedd o'n chwarae ar y brif gylchdaith Ewropeaidd tan 2007. Roedd yn ddiweddglo anhygoel i Gwpan Ryder cyntaf Donaldson. 
 
Fe gyrhaeddodd Ewrop eu targed o 14 pwynt yn ddigon cyfforddus i ennill eu 8fed allan o 10 Cwpan Ryder. 
 
Llongyfarchiadau mawr iddo a dyma rhai o'r cyfarchion i J ...

darllenwch mwy

URC yn cyhoeddi ei bolisi iaith Gymra...

22/09/2014
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Mae Undeb Rygbi Cymru (URC) wedi mabwysiadu Polisi Iaith Gymraeg swyddogol a fydd yn helpu i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio ym maes rygbi - ar y cae ac oddi arno.
 
Bydd y polisi'n sicrhau bod yr iaith yn cael ei hystyried ar draws pob agwedd ar fusnes a rygbi a lle bynnag y caiff y gamp ei chwarae gan dimau URC.
 
Darllenwch y polisi cyfan
 
I gyd-daro â'r ffaith ei fod yn mabwysiadu'r polisi, mae URC wedi cyhoeddi gwefan ddwyieithog newydd a fydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd â newyddion am rygbi yng Nghymru.
 
Gellir gweld ochr Gymraeg y wefan drwy glicio ar y botwm opsiwn Cymraeg (CYM) ar hafan y wefan bresennol.
 
Mae'r polis ...

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiant Tìm Cymru mewn steil

11/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dathlwyd llwyddiant anhygoel Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Glasgow mewn steil ar nos fercher y 10fed o Fedi mewn seremoni i ddathlu’r tîm yn ôl i Gymru ym Mae Caerdydd.
 
Gyda’r Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Llywydd y Fonesig Rosemary Butler yno i’w croesawu, gwelwyd tyrfa fawr o bobl yn heidio i’r Senedd i weld aelodau’r tîm yn derbyn medalau coffa arbennig a gomisiynwyd gan Dîm Cymru a’u cynhyrchu gan y Bathdy Brenhinol.
 
Ymhlith y rhai a gafodd eu hanrhydeddu oedd Aled Sion Davies a enillodd y fedal arian yng nghystadleuaeth y ddisgen F42/F44 ac a fu’n gapten y Tîm a enillodd ...

darllenwch mwy

Ras Taith Prydain yn ymweld â Gogledd...

08/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae ras feicio broffesiynol fwyaf Prydain yn ymweld â Gogledd Cymru heddiw.
 
Dyma'r ail dro mae Taith Prydain wedi ymweld â'r rhanbarth, ar ôl cael cefnogaeth enfawr ar ddiwedd Cam 4 yn Llanberis y llynedd. Bydd llwybr Cam 2 eleni yn mynd drwy Wrecsam, Sir y Fflint a Sir 
Ddinbych cyn gorffen yn Llandudno, Conwy.
 
Disgwylir i Brif Dimau Tour de France; Team Sky, Omega Pharma Quick-Step, Movistar a BMC Racing arwain y ffordd.Bydd ugain tîm yn cystadlu gydag ymhell dros 100 o feicwyr, gan gynnwys y pencampwr presennol, Syr Bradley Wiggins, a Mark Cavendish, ffefryn y dorf, yn barod i roi sioe dda. 
 
Bydd y ras yn cyrraedd Conwy tua 13. ...

darllenwch mwy

BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru yn ...

02/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Heddiw (dydd Mawrth, Medi 2) mae BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru wedi dechrau chwilio am sêr disgleiriaf y byd chwaraeon yng Nghymru yn ystod 2014.
 
Ar ôl llwyddiant Gwobrau Chwaraeon Cymru a gynhaliwyd am y tro cyntaf yn 2013, mae’r ddau sefydliad wedi cadarnhau y byddant yn dod at ei gilydd eto ar gyfer dathliad blynyddol mwyaf y wlad o’r gorau ym meysydd chwaraeon elite a llawr gwlad.
 
Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun Rhagfyr 8 yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd ac ymhlith y gwobrau a fydd yn cael eu rhannu fydd Hyfforddwr y Flwyddyn a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.


Llun: Enillwyr Gwobrau Chwar ...

darllenwch mwy

Apêl i UEFA dros benderfyniad Sky i d...

01/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cwyno wrth gorff llywodraethu pêl-droed Ewrop (UEFA) wedi i Sky gyhoeddi na fydd sylwebaeth Gymraeg ar gemau rhyngwladol Cymru ar y sianel deledu o hyn ymlaen. 
 
Ddechrau mis Awst, galwodd y mudiad iaith am dreth ar gwmnïau fel Sky er mwyn ariannu darlledu Cymraeg. Bydd swyddogion y mudiad hefyd yn codi'r mater gydag Aelodau Seneddol mewn cyfarfodydd yn Llundain yfory.  
 
Dywedodd Greg Bevan, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:   
 
"Mae'n hollol annerbyniol bod Sky Sports wedi penderfynu peidio â ...

darllenwch mwy

Uwch Gynghrair Cymru a Sgorio yn gano...

14/08/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Tymor newydd a chyfnod newydd yn hanes darlledu chwaraeon yng Nghymru - ac mae darlledu gemau ac uchafbwyntiau Uwch Gynghrair Cymru ar Sgorio yn rhan mor bwysig ag erioed o arlwy chwaraeon S4C.
 
Dyma sylwadau Llion Iwan, Comisiynydd Cynnwys Chwaraeon a Ffeithiol S4C, wrth i Sgorio ddatgelu’r amserlen o gemau byw a fydd yn rhan o raglen chwaraeon newydd S4C, Clwb ar brynhawniau Sul.
 
Fe fydd Sgorio yn dychwelyd ar brynhawn Sul, 7 Medi fel rhan o'r sioe chwaraeon Clwb pan fydd Nicky John yn cyflwyno Y Rhyl v Aberystwyth yn fyw am 1.00. Fe fydd y rhaglen hefyd yn cynnwys uchafbwyntiau o gemau eraill Uwch Gynghrair Cymru.
 
Mae sylwebaeth Saesneg ar gael drwy'r gwasa ...

darllenwch mwy

Medal Efydd i Geraint Thomas

01/08/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dim ond tri diwrnod ar ôl gorffen y Tour de France mae Geraint Thomas wedi ennill medal Efydd yn y ras yn erbyn y cloc yn Gemau’r Gymanwlad. Gorffennwyd y ras mewn 47:55:82 tu ôl Alex Dowsett o Loegr a Rohan Davies o Awstralia. 
 
Gyda 28 medal mae Tîm Cymru nawr yn yr 11eg safle yn y tabl ac wedi curo'r targed o ennill 27 o fedalau gyda sawl diwrnod o’r gemau ar ôl. Mae yna ddigon o gyfleodd ar ôl i ennill fwy ac mae’n debygol i ni guro record Cymru o 31 o fedalau a enillwyd ym Manceinion yn 2012.
 
Pob lwc i’r tîm ar gyfer gweddill y gemau. 
 
Darllenwch mwy i weld rhai o’r cyfarchion i Geraint ...

darllenwch mwy

Cytundeb Pro 12 i BBC Cymru a S4C

30/07/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae BBC Cymru ac S4C wedi cyhoeddi eu bod wedi arwyddo cytundeb i rannu gemau Pro12 dros y pedair blynedd nesaf.

Mi fydd y gemau nos Wener i'w gweld ar Scrum V Live ar BBC 2 a gemau prynhawn Sul ar y Clwb Rygbi ar S4C. Fe gafodd cystadleuaeth Ewropeaidd newydd ei chyhoeddi yn ddiweddar ac mi fydd y brwydro yn chwyrn ar gyfer sicrhau lle yn honno ar gyfer y flwyddyn nesaf.
Saith tîm o'r Pro12 fydd yn cael chwarae yn y Cwpan y Pencampwyr Rygbi Ewropeaidd - y tîm uchaf o bob gwlad a'r tri tim arall sy'n gorffen uchaf yn y tabl.
Yn ôl y cytundeb mi fydd yr hawliau ar gyfer y gemau cynderfynol a'r rownd derfynol yn cael eu rhannu rhwng y darlledwyr os yw un neu fwy o r ...

darllenwch mwy