Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 265 cofnodion | Tudalen 3 o 27

Canolfan newydd i hybu’r Gymraeg yn a...

23/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd canolfan wib newydd sy’n hyrwyddo cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn cael ei hagor yn swyddogol am 10.30am fore Sadwrn 26 Ionawr.

darllenwch mwy

Chwilio am enwebiadau ar gyfer ail Wo...

18/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd unigolion sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth yn cael eu cydnabod eto am yr ail flwyddyn yn olynol yng Ngwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Mentrau Iaith Cymru yn derbyn cydnaby...

21/12/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi llwyddo i sicrhau dyfarniad nod ansawdd yn ddiweddar gan PQASSO gan gydnabod y gwaith rhagorol y me’n wneud fel mudiad trydydd sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

SC2 yn Rhyl yn barod i greu egni yn 2019

20/12/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bu’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis Thomas, yn gweld sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen ar atyniad dwr newydd sbon yn Rhyl - pan fydd SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019.

darllenwch mwy

Tîm pêl-droed Cymru yn dychwelyd i'r ...

18/12/2018
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Bydd tîm pêl-droed Cymru yn dychwelyd i’r Cae Ras yn Wrecsam am y tro cyntaf mewn deng mlynedd ar gyfer gêm gyfeillgar yn erbyn Trinidad a Tobago ar yr 20fed o Fawrth 2019.

darllenwch mwy

Cyhoeddi'r llyfr Cymraeg cyntaf am y ...

06/12/2018
Categori: Chwaraeon, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir y llyfr Cymraeg cyntaf am y Tour de France gan yr awdur Llion Iwan – Geraint Y Cymro a’r Tour de France sy'n cael ei gyhoeddi gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn werth £25.5 mil...

15/11/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe amcangyfrifiwyd mai £25.5m oedd effaith economaidd Urdd Gobaith Cymru ar Gymru yn 2017-18, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd mewn digwyddiad yn y Senedd heddiw.

darllenwch mwy

Grav yn dal i ysbrydoli ddegawd ers e...

14/11/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Dros ddegawd ers colli Grav, mae’r cof a’r parch iddo mor amlwg ag erioed, gyda llyfr newydd yn cael ei gyhoeddi o’r enw Storis Grav.

darllenwch mwy

Amgueddfa Criced Cymru yn derbyn achr...

01/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru yr wythnos hon aeth y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis Thomas ar ymweliad ag Amgueddfa Criced Cymru CC4, ym mhencadlys Clwb Criced Morgannwg yng Ngerddi Soffia, Caerdydd i gyflwyno tystysgrif.

darllenwch mwy

£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu ...

11/10/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iaith

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fuddsoddiad o £2.75 miliwn tuag at weledigaeth Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, i ddatblygu ac adnewyddu Gwersylloedd Llangrannog a Glan-llyn.

darllenwch mwy