Canlyniadau Chwilio yn categori Cystadlaethau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 46 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Cigydd o'r gogledd ddwyrain yn herio'...

02/11/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Mae cigydd o'r Gogledd Ddwyrain, Ben Roberts, ar fin wynebu her fwyaf ei yrfa wrth iddo gystadlu â chwech o gigyddion gorau Prydain ac Iwerddon yn rownd derfynol cystadleuaeth Gigydda WorldSkills UK 2021.

darllenwch mwy

Artist yn ennill gwobr brynu Artes Mu...

26/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Newyddion

Mae un o artistiaid Artes Mundi 9, Prabhakar Pachpute, wedi ennill Gwobr Brynu Artes Mundi gan Ymddiriedolaeth Derek Williams.

darllenwch mwy

Buddugwyr Eisteddfod T i ffurfio Côr ...

07/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd 16 o fuddugwyr gŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni yn cael y cyfle euraidd i ymuno â chôr newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio allan i Alabama yn 2022.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth farddoniaeth i b...

15/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Cystadlaethau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

I ddathlu fod ein tîm pêl-droed cenedlaethol wedi cyrraedd rowndiau terfynol Ewro 2020, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru wedi dod ynghyd i lansio Cystadleuaeth Farddoniaeth ecsgliwsif Cymru Ewro 2020.

darllenwch mwy

Eisteddfod T yn cyhoeddi cystadlaetha...

04/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Eisteddfod yr Urdd yn falch o gyhoeddi fod dwy gystadleuaeth newydd yn ymddangos yn y Rhestr Testunau eleni er cof am y diweddar Cen Williams, y cartwnydd, gyda’r gobaith o annog y genhedlaeth nesaf i roi pensel ar bapur, neu frwsh ar gynfas.

darllenwch mwy

Beic pedair olwyn newydd i ffermwr if...

24/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Cystadlaethau, Newyddion

Fe enillodd Dewi Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol qwad beic newydd yn wobr yn ystod y Ffair Aaeaf y llynedd ac mae bellach wedi derbyn y beic ac fe fydd yn gwneud yn fawr ohono yn ystod y tymor wyna eleni.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eistedd...

11/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.

darllenwch mwy

Cystadlu brwd ymhlith ffermwyr ifanc ...

21/12/2020
Categori: Addysg, Cystadlaethau, Hamdden, Newyddion

Daeth dros 150 o aelodau ynghyd i gystadlu yn Ffair Aeaf Rithiol 2020 gan arddangos nid yn unig sgiliau a thalent yn eu meysydd cystadleuol ond eu gallu technolegol.

darllenwch mwy

Danteithion o Gymru i enillydd hampyr...

17/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Daeth y Nadolig yn gynnar i un ffan o fwyd Cymreig, wrth iddi gael hamper yn llawn danteithion Cymreig cyn y gwyliau.

darllenwch mwy

Gwobrwyo ffermwr o'r Canolbarth am gy...

15/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Cystadlaethau, Newyddion

Mae un o’r gwobrau mwyaf clodfawr yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig i ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr Steve Smith o Pen-y-Bryn, Castell Caereinion, Y Trallwng, Powys.

darllenwch mwy