Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 211 cofnodion | Tudalen 2 o 22

Sesiynau blas ar gelf yn nhalgylch Ei...

10/06/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghonwy yn cynnal cyfres o sesiynau blasu celf hynod amrywiol yn nalgylch yr Eisteddfod eleni sy’n amrywio o sgrinargraffu i wehyddu tecstiliau.

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe yn noddi'r Babell ...

07/06/2019
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar drothwy blwyddyn ei chanmlwyddiant, mae Prifysgol Abertawe wedi cyhoeddi y bydd yn noddi’r Babell Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

darllenwch mwy

Tocynnau perfformiadau nos y Brifwyl ...

07/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda llai na deufis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae trefnwyr wedi cyhoeddi manylion sioeau a pherfformiadau hwyrol ar y Maes.

darllenwch mwy

Gwledd o weithgareddau i gyhoeddi Eis...

06/06/2019
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae’r bwrlwm ynghlwm â’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2020 yn amlwg ers misoedd ar hyd a lled Ceredigion, ac fe fydd amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnal dros gyfnod o bythefnos gan gynwys gŵyl gerdd newydd, cymanfa swyddogol y cyhoeddi, ocsiwn arbennig a chinio dydd Sul Cymdeithasol.

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod yn cyhoeddi manylion sa...

14/05/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion safle diwygiedig y Brifwyl yn 2019 - gan gadarnhau y bydd hi'n cael ei chynnal yn Llanrwst.

darllenwch mwy

Pedwar yn dod i'r brig yng nghystadle...

13/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y penwythnos cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Oriel Mostyn, Llandudno, gyda phedwar ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Cydweithio i rannu hanes cymeriadau C...

09/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Bydd Menter Iaith Conwy a chwmni Mewn Cymeriad yn cyflwyno sioe hwyliog yn dod a stori hanesyddol o oes Llywelyn Fawr yn fyw i deuluoedd ddydd Sadwrn nesaf.

darllenwch mwy

Cyhoeddi anrhydeddau'r Orsedd am eleni

09/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd heddiw anrhydeddau blynyddol yr Orsedd fel rhan o Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.

darllenwch mwy

Cyrsiau celf yn cefnogi'r Eisteddfod ...

29/04/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd cyfres o weithdai celfyddydau gweledol yn cael eu cynnal ym mis Mai yn cychwyn yn ardal Sir Conwy i godi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen gyda'r nos pafiliwn ...

24/04/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yna gomisiynau newydd, sioeau uchelgeisiol, a digon o gyfle i fwynhau hen ffefrynnau gyda’r nos ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, ond peidiwch anghofio i archebu tocynnau yn fuan.

darllenwch mwy