Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 226 cofnodion | Tudalen 20 o 23

Prif-leisydd Candelas yn ennill Tlws ...

05/08/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Cafodd Osian Huw Williams o Lanuwchllyn sy’n brif leisydd y band Candelas ei anrhydeddu yn enillydd Tlws y Cerddor eleni ar lwyfan y Pafiliwn heno.
 
Yn gerddor amryddawn ac adnabyddus, mae Osian yn astudio gradd Meistr mewn cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd, a gellid dadlau bod cerddoriaeth a chyfansoddi yn ei waed.  Mae’n adnabyddus i genhedlaeth ifanc o Gymry fel prif leisydd y band Candelas, y band a fydd yn cloi Maes B nos Sadwrn olaf yr Eisteddfod eleni. 
 
Yn wreiddiol o Lanuwchllyn ac yn fab i Derec Williams, un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Maldwyn, dysgodd Osian y gitâr a’r drymiau’n gynnar iawn.  Fe’i magwyd ...

darllenwch mwy

Toriadau pellach i S4C am beryglu'r d...

04/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Rhybuddiodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, y byddai unrhyw doriadau pellach i gyllideb S4C yn tanseilio diwydiannau creadigol a darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. 
 
Wrth siarad yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC,  “Os bydd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol  yn parhau gyda thoriadau i gyllideb S4C, yna fe fydd yn amhosib i’r sianel adlewyrchu cynnwrf a bywiogrwydd y diwylliant Cymraeg a welwn o’n hamgylch yma, neu yn wir, bywyd Cymreig yn gyffredinol. Mae pobl ar hyd Cymru’n gwerthfawrogi ansawdd yr arlwy a gaiff ei ddarparu gan S4C ar hyn o bryd – mae’r nifer o wobrau ...

darllenwch mwy

Mari Lisa yn ennill Gwobr Daniel Owen

04/08/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Enillodd Mari Lisa, sy’n wreiddiol o Lanwrin ger Machynlleth, Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni.
 
Tasg y rheiny a ymgeisiodd oedd creu nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a’r beirniaid oedd Robat Arwyn, Angharad Price a Dewi Prysor, gyda Robat Arwyn yn traddodi’r feirniadaeth ar ran ei gyd-feirniaid yn ystod y seremoni.  
 
Nofel antur
 
Wrth draddodi’r feirniadaeth, dywedodd Robat Arwyn, “Dim ond canmoliaeth sydd gan y tri ohona ni i’r gwaith sy’n nofel ddirgelwch, sy’n atgoffa rhywun o’r ‘Da Vinci Code’ gan Dan Brown. Mae’n nofel sy&rsq ...

darllenwch mwy

Manon Rhys yn cipio'r Goron yn Eisted...

03/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni oedd Manon Rhys o Gaerdydd. 
 
‘Breuddwyd’ oedd thema’r gystadleuaeth eleni, a’r dasg oedd creu casgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau, ac ymgeisiodd dau ar hugain o feirdd yn y gystadleuaeth. 
 
Y beirniaid oedd Cyril Jones, Nesta Wyn Jones a Gerwyn Wiliams, a dengys y beirniadaethau ei bod yn gystadleuaeth glos eleni.  Ond, roedd y tri yn gytun yn y pendraw mai gwaith Jac oedd flaenaf yn y gystadleuaeth eleni, ac wrth draddodi’r feirniadaeth o’r llwyfan ar ran ei gyd-feirniaid, dywedodd Cyril Jones, “Casgliad sy&rsquo ...

darllenwch mwy

Galw am degwch i S4C

03/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, wedi galw am degwch wrth i ddyfodol ariannu S4C gael ei ystyried, yn ystod trafodaeth banel am Ddyfodol y Cyfryngau yng Nghymru ar Faes yr Eisteddfod ym Meifod. 
 
Yn y sgwrs banel ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau heddiw, mae Ian Jones wedi pwysleisio swyddogaeth unigryw S4C fel yr unig sianel deledu Cymraeg yn y byd, a'r unig ddarparwr gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg ar deledu.
 
Yn ystod y drafodaeth, mi alwodd Ian Jones am degwch i bawb wrth wneud arbedion, yng nghyd-destun toriadau aruthrol o 36% i gyllid S4C mewn termau real ers 2010. 
 
Cystadleuaeth
 
Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C; "Mae ...

darllenwch mwy

Te bach i ddathlu'r Wladfa ar stondin...

03/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Te bach i ddathlu'r Wladfa ar stondin Prifysgol Bangor ym Meifod


Carwyn Jones ym Mhatagonia

Bydd Prifysgol Bangor yn dathlu 150 o flynyddoedd y Wladfa gyda the bach ar faes yr Eisteddfod yn Meifod i gydfynd gyda chynnal arddangosfa yn dangos casgliad amhrisiadwy yn ymwneud â Phatagonia.
 
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones,  yn dod i’r ‘Te bach’ ar stondin Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol, am 2.30 prynhawn Llun.
 
Dywedodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog: "Rwyf newydd ddychwelyd o Batagonia, lle cefais gyfle i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu'r Wladfa, ac rwy’n edrych ymlaen at ymweld â stondin Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod.
 
"Mae gan ddisgynyddion yr ymfudwyr a aeth o Gymru i’r Ariannin le ...

darllenwch mwy

'Trysor o gyfrol' yn rhoi darlun o fy...

28/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa yn cael ei lansio ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, yn rhoi darlun o fywyd y Wladfa o safbwynt tair gwraig ar ffurf ysgrifau a dyddiaduron. 
 
Disgrifiodd Elvey Macdonald y gyfrol sy’n dwyn y teitl Yr Etifeddiaeth Deg: O Gymru i Batagonia 1865 – 2015, fel “Trysor o Gyfrol y bu’n werth aros amdani” 
 
Cyflwynir y gwaith yn gyntaf ar ffurf ddyddiadur o eiddo Blodwen Camwy (1914–15, 1920) pan oedd yn ferch ifanc. Yn ei dyddiaduron mae’n disgrifio yn fyw iawn ei thaith fythgofiadwy ar draws y Paith o Ddyffryn Camwy i fferm Parc Unig, ger mynyddoedd yr Andes. Cyhoeddir hefyd ddethol ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi amserlen y Pentref Drama yn ...

23/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Cafodd amserlen Pentref Drama Eisteddfod Genedlaethol Meifod eleni ei chyhoeddi, a fydd yn cynnwys Caffi’r Theatrau, y Cwt Drama a Theatr y Maes sy’n cynnwys dramâu, sgyrsiau, cystadlaethau, darlithoedd, dangosiadau, gweithgareddau i blant ac i’r teulu.
 
Bydd Caffi’r Theatrau yn dychwelyd eleni yn dilyn llwyddiant y llynedd. Mae’r Caffi yn fenter ar y cyd rhwng y cwmnïau cynhyrchu theatr Cymraeg a chanolfannau cyflwyno yng Nghymru dan faner Cymdeithas Cymru ar gyfer y Celfyddydau Perfformio. Bydd paned ar gael trwy gydol y dydd yn y caffi, ynghyd â bwrdd crefftau i’r plant a sgyrsiau amrywiol. Bydd modd prynu tocynnau yn y Caffi he ...

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoedd...

23/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth

I gyd-fynd gyda dathlu canmlwyddiant geni T Llew Jones, mae trefnwyr yr Eisteddfod Gendlaethol wedi penderfynnu enwi diwrnod y cadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod a'r Gororau eleni yn ‘Ddiwrnod T Llew Jones’. 
 
Er ei fod yn fwyaf adnabyddus am ei lyfrau plant, roedd T Llew hefyd yn fardd o fri ac enilliodd y gadair yn Eisteddfod Glyn Ebwy ym 1958 a Chaernarfon ym 1959. 
 
“Mae’r ymateb i’r canmlwyddiant wedi bod yn gyffrous gyda digwyddiadau o bob math yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad.", meddai Heulwen Davies, Cydlynydd Canmlwyddiant T Llew Jones. "Mae’n wych i feddwl bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cydnabod cyfrania ...

darllenwch mwy

Archdderwydd newydd yn cael ei gyhoeddi

15/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Gorsedd y Beirdd mai Geraint Lloyd Owen fydd yn cymryd yr awenau fel yr Archdderwydd nesaf yn Eisteddfod 2016.
 
Yn wreiddiol o Sarnau, Penllyn, dechreuodd Geraint Lloyd Owen ei yrfa fel athro ym Machynlleth ac yna bu’n dysgu mewn amryw o ysgolion cyn ymddeol yn gynnar i redeg Siop y Pentan yng Nghaernarfon.  Bellach, mae’n Bennaeth Cyhoeddi yng Ngwasg y Bwthyn.
 
Yn frawd i’r diweddar Gerallt Lloyd Owen a fu farw union flwyddyn yn ol, enillodd Geraint y Goron yn Eisteddfod Wrecsam a’r Fro, 2011 am ddilyniant o gerddi, Gwythiennau, a dywedodd y beirniad, Gwyn Thomas, wrth draddodi’r feirniadaeth bod y cerddi hyn “... yn rymus ...

darllenwch mwy