Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 226 cofnodion | Tudalen 23 o 23

Annog Defnydd y Gymraeg Gan y Gweithl...

01/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Cyngor Gofal Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn cyflwyno digwyddiad a fydd yn canolbwyntio ar adnoddau i helpu’r sector gofal cymdeithasol. Dyma fanylion pellach ar y digwyddiadau: 
 
Technoleg Gofal – dydd Llun, 4 Awst – o flaen y Babell Wyddoniaeth (11am)
 
Ar ddydd Llun, 4 Awst, bydd Cyngor Gofal Cymru yn cyflwyno digwyddiad cyffrous o flaen y Babell Wyddoniaeth am Dechnoleg Gofalu. Technoleg sydd yn galluogi gweithwyr gofal yng Nghymru i feithrin sgiliau a hyder i ddefnyddio technoleg electronig  arloesol yn eu gwaith er mwyn caniatáu i bobl fregus fyw bywyd mwy annibynnol. 
 
Bydd Rhian Huws Williams, Prif Weith ...

darllenwch mwy

Lliain llestri Academi Hywel Teifi

01/08/2014
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ydych chi’n ddarpar fyfyriwr i Brifysgol Abertawe? Mae’r bardd a’r awdur, Dr Llŷr Gwyn Lewis, Darlithydd yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi,  Prifysgol Abertawe, wedi cyfansoddi englyn go arbennig yr wythnos hon, a hynny ar gyfer lliain llestri fydd yn rhodd am ddim i ddarpar fyfyrwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf. Darllena’r englyn:
 
I fore’r mân ddiferion – y down ni
gyda’r nos o straeon
gan eu hel i’r gegin hon,
ac felly, gwnawn gyfeillion
 
Wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, dyma’r lliain llestri cyntaf mewn rhan o gyfres bydd ...

darllenwch mwy

Eisteddfod Llanelli yn Cychwyn

01/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Eisteddfod Genedlaethol 2014 yn agor heno gyda’r cyngerdd agoriadol. Bydd cyfle i fwynhau doniau pobl ifanc yr ardal, gyda chaneuon o sioeau cerdd poblogaidd Grav, Nia Ben Aur, Pum Diwrnod o Ryddid ac Er Mwyn Yfory i enwi rhai. 
 
Bydd y cystadlu yn cychwyn yfory gyda’r bandiau pres yn ogystal ag Agoriad Swyddogol y Babell Len a Maes D. Mae yna rywbeth i bawb ar faes yr Eisteddfod ac fel y gwelir isod mae pawb wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer yr wythnos. 
 
Un gweithgaredd newydd fydd yn yr Eisteddfod eleni yw Teithiau Tywys. Syniad grêt ar gyfer pobl sydd yn dod i’r Eisteddfod am y tro cyntaf ac angen ychydig o gymorth i gael gwybod ...

darllenwch mwy

Ar y Ffordd i Llanelli.....Eisteddfod...

30/07/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn agor y drysau i’r cyhoedd yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin wythnos nesa ond mae safle'r maes wedi bod yn prysuro ers amser nawr. Mae’n dasg anferth i gael y safle yn barod pob blwyddyn ac mae’r maes fel arfer tua 35 acer mewn maint ac yn gartref i’r pafiliwn pinc a hyd at 300 o stondinau. 
 
Dros y diwrnodau diwethaf mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn llawn negeseuon wrth y rhai sydd yn paratoi ar gyfer yr wythnos, pawb yn brysur yn cyrraedd Llanelli. 

Dros yr Eisteddfod fyddwn yn casglu'r newyddion diweddara o’r cyfryngau cymdeithasol felly dewch 'nôl yn ystod yr wythnos. 

Dar ...

darllenwch mwy

Wythnos Gyfan o Weithgareddau Gwych y...

18/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni ac wedi creu wythnos lawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer yr ŵyl.
 
Yr Athro Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor fydd yn traddodi darlith flynyddol y Coleg Cymraeg yn y Babell Lên fore Mawrth 5 Awst am 11 o’r gloch.
 
Testun y ddarlith fydd ‘Cofio a Ffuglenoli’r Rhyfel Byd Cyntaf’ fydd yn dadlennu gwybodaeth newydd ac annisgwyl am Gwaed Gwirion gan Emyr Jones a bydd Yr Athro Gerwyn Williams yn ystyried sut aeth yr awdur ati i gofio am y rhyfel hwnnw a’i droi’n ddarn o ffuglen gofiadwy.
 
Am y tro cyntaf eleni, bydd darlith flynyddol Sefydli ...

darllenwch mwy

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaetho...

07/07/2014
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Sut i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Sut i gyrraedd y Maes

Bydd meysydd parcio dros dro yr Eisteddfod yn cael eu lleoli i'r Dwyrain a'r Gorllewin o Lanelli gyda system bws gwennol yn weithredol.
 
Bydd y meysydd parcio yn cael eu nodi'n glir gydag arwyddion melyn ar bob prif gyffordd yn yr ardal.  Mae parcio a'r bws wennol i'r Maes yn rhad ac am ddim.
 
Bydd y gwasanaeth bws gwennol yn gweithredu ar bob adeg y mae'r Eisteddfod yn agored i’r cyhoedd ac yn eich cludo chi o'r meysydd parcio i Ganolfan Ymwelwyr yr Eisteddfod. Os gwelwch yn dda, cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer y rhan hon o'ch taith a allai fod hyd at hanner awr.
 
Bydd y bysiau yn dychwelyd yn rheolaidd i'r meysydd parcio drwy gydol y dydd ...

darllenwch mwy