Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 143 cofnodion | Tudalen 1 o 15

Yr Urdd yn lansio ymgyrch Fel Merch

17/06/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Iechyd, Newyddion

Gydag ymchwil diweddar yn dangos fod perygl gwirioneddol i genhedlaeth o ferched roi’r gorau i chwaraeon, mae Urdd Gobaith Cymru, gyda chefnogaeth gan Chwaraeon Cymru, yn lansio’r prosiect cenedlaethol #FelMerch er mwyn taclo’r broblem.

darllenwch mwy

Buddugwyr Eisteddfod T i ffurfio Côr ...

07/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd 16 o fuddugwyr gŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni yn cael y cyfle euraidd i ymuno â chôr newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio allan i Alabama yn 2022.

darllenwch mwy

Kayley Sydenham o Gasnewydd yn Brifar...

04/06/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i Eisteddfod T ddod i derfyn ym mhrydferthwch arfordir Bae Ceredigion, cyhoeddwyd mai Prifardd Eisteddfod T yw Kayley Sydenham o Gasnewydd.

darllenwch mwy

Sioned Medi Howells o Bencader yn Bri...

03/06/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Sioned Medi Howells o New Inn ger Pencader yw Prif Lenor Eisteddfod T 2021, gyda darn o waith sy’n “gadael y darllenydd yn ysu am fwy” yn ôl y beirniad a’r awdur Caryl Lewis.

darllenwch mwy

Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yn...

02/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw cyhoeddwyd mai Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yw Prif Ddramodydd Eisteddfod T 2021.

darllenwch mwy

Alaw Grug Evans o Bontyberem yn ennil...

01/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heddiw, mewn seremoni arbennig oedd yn cael ei darlledu’n fyw o Wersyll yr Urdd Llangrannog yng nghwmni’r beirniad a’r delynores o fri Catrin Finch, datgelwyd mai Alaw Grug Evans o Bontyberem sy’n ennill gwobr Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangra...

13/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangrannog yng Ngheredigion fydd lleoliad yr ŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni, a gynhelir yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn lansio ymgyrch recriwtio g...

19/04/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Heddiw mae Urdd Gobaith Cymru yn lansio ymgyrch recriwtio genedlaethol wrth i’r mudiad ailadeiladu i’r dyfodol. Daw'r ymgyrch o ganlyniad i’r gefnogaeth ariannol ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Eisteddfod T yn cyhoeddi cystadlaetha...

04/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Eisteddfod yr Urdd yn falch o gyhoeddi fod dwy gystadleuaeth newydd yn ymddangos yn y Rhestr Testunau eleni er cof am y diweddar Cen Williams, y cartwnydd, gyda’r gobaith o annog y genhedlaeth nesaf i roi pensel ar bapur, neu frwsh ar gynfas.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eistedd...

11/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.

darllenwch mwy