Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 146 cofnodion | Tudalen 1 o 15

Carwyn Morgan Eckley yw Prifardd yr U...

21/10/2021
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ôl dod yn ail yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd deirgwaith yn y gorffennol, datgelwyd heno mai Carwyn Morgan Eckley o Benygroes, Dyffryn Nantlle yw Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020-21.

darllenwch mwy

Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd 2...

20/10/2021
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

18 mis ers cyflwyno’r cyfansoddiadau, cyhoeddwyd neithiwr mai Ioan Wynne Rees o Gyffylliog, Rhuthun yw enillydd Medal Gyfansoddi Eisteddfod yr Urdd 2020-21 - a chyfansoddiad arall ganddo ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod y...

01/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Eisteddfod yr Urdd wedi cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn lansio ymgyrch Fel Merch

17/06/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Iechyd, Newyddion

Gydag ymchwil diweddar yn dangos fod perygl gwirioneddol i genhedlaeth o ferched roi’r gorau i chwaraeon, mae Urdd Gobaith Cymru, gyda chefnogaeth gan Chwaraeon Cymru, yn lansio’r prosiect cenedlaethol #FelMerch er mwyn taclo’r broblem.

darllenwch mwy

Buddugwyr Eisteddfod T i ffurfio Côr ...

07/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd 16 o fuddugwyr gŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni yn cael y cyfle euraidd i ymuno â chôr newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio allan i Alabama yn 2022.

darllenwch mwy

Kayley Sydenham o Gasnewydd yn Brifar...

04/06/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i Eisteddfod T ddod i derfyn ym mhrydferthwch arfordir Bae Ceredigion, cyhoeddwyd mai Prifardd Eisteddfod T yw Kayley Sydenham o Gasnewydd.

darllenwch mwy

Sioned Medi Howells o Bencader yn Bri...

03/06/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Sioned Medi Howells o New Inn ger Pencader yw Prif Lenor Eisteddfod T 2021, gyda darn o waith sy’n “gadael y darllenydd yn ysu am fwy” yn ôl y beirniad a’r awdur Caryl Lewis.

darllenwch mwy

Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yn...

02/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw cyhoeddwyd mai Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yw Prif Ddramodydd Eisteddfod T 2021.

darllenwch mwy

Alaw Grug Evans o Bontyberem yn ennil...

01/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heddiw, mewn seremoni arbennig oedd yn cael ei darlledu’n fyw o Wersyll yr Urdd Llangrannog yng nghwmni’r beirniad a’r delynores o fri Catrin Finch, datgelwyd mai Alaw Grug Evans o Bontyberem sy’n ennill gwobr Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangra...

13/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangrannog yng Ngheredigion fydd lleoliad yr ŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni, a gynhelir yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.

darllenwch mwy