Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 136 cofnodion | Tudalen 1 o 14

Yr Urdd yn lansio ymgyrch recriwtio g...

19/04/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Heddiw mae Urdd Gobaith Cymru yn lansio ymgyrch recriwtio genedlaethol wrth i’r mudiad ailadeiladu i’r dyfodol. Daw'r ymgyrch o ganlyniad i’r gefnogaeth ariannol ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Eisteddfod T yn cyhoeddi cystadlaetha...

04/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Eisteddfod yr Urdd yn falch o gyhoeddi fod dwy gystadleuaeth newydd yn ymddangos yn y Rhestr Testunau eleni er cof am y diweddar Cen Williams, y cartwnydd, gyda’r gobaith o annog y genhedlaeth nesaf i roi pensel ar bapur, neu frwsh ar gynfas.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eistedd...

11/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd

02/02/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Llywydd newydd yr Urdd ac wyneb cyhoeddus aelodau’r Mudiad am y ddwy flynedd nesaf yw Mared Edwards o Borth Swtan, Ynys Môn, sydd yng nghanol ei blwyddyn gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn penodi swyddog hyrwyddo pl...

09/12/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Grug Muse o Ddyfryn Nantlle sydd wedi’i phenodi fel Swyddog Prosiect Pleidlais 16/17 y Mudiad, swydd a ddisgrifir ganddi fel cyfle ‘unwaith mewn oes’.

darllenwch mwy

Atgyfnerthu partneriaeth ieuenctid tr...

26/11/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd partneriaeth arloesol i atgoffa pobl ifanc o ddwy ochr Môr yr Iwerydd o beryglon dinistriol hiliaeth yn bwrw ymlaen y gaeaf hwn er gwaethaf heriau sylweddol y cyfnod clo.

darllenwch mwy

Enwau adnabyddus yn cefnogi ymgyrch H...

19/11/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Mae o rhai o’r wynebau cyfarwydd byd y campau yn cynnwys Aaron Ramsey, Natasha Harding a Ben Davies yn annog pobl i ddangos eu cefnogaeth i’r Urdd drwy brynu eu hetiau arbennig, wrth i’r mudiad addasu i’r ‘normal newydd’ ac edrych yn obeithiol tua’r dyfodol.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn wynebu ‘cyfnod ...

15/07/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn wynebu’r hyn a ddisgrifiwyd gan ei Brif Weithredwr fel ‘cyfnod mwyaf heriol ei 98 mlynedd o hanes’ o ganlyniad i sefyllfa Covid19.

darllenwch mwy

Cylchgronau’r Urdd am ddim i blant Cymru

13/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd eu cylchgronau i gyd yn troi’n ddigidol am ddim i bawb am y flwyddyn ysgol nesaf, 2020-21.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Osian Wyn Owen oedd Prif...

29/05/2020
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heddiw ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod T gyntaf erioed, datgelwyd mai’r Prifardd eisteddfodol yw Osian Wyn Owen o’r Felinheli.

darllenwch mwy