Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 127 cofnodion | Tudalen 13 o 13

Dyfodol Teledu Cymraeg

28/05/2014
Categori: Ar-lein, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Dyfodol Teledu Cymraeg


Trafod Dyfodol Teledu Cymraeg

Ar 27 Mai, bu Prif Weithredwr S4C, Ian Jones a Chadeirydd yr Awdurdod, Huw Jones, yn trafod Dyfodol Teledu Cymraeg mewn araith ar faes Eisteddfod yr Urdd 2014, gan gyhoeddi dogfen ymgynghorol ar y pwnc ar yr un pryd.
 
Fe fydd y blynyddoedd nesaf yn rhai allweddol i ddyfodol S4C. Mae heriau mawr yn wynebu'r sianel yn nhermau datblygiadau technolegol, arferion gwylio, creu cynnwys beiddgar, a sicrhau arian digonol i'r gwasanaeth.
 
Fe fydd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones, a Phrif Weithredwr y sianel, Ian Jones, yn trafod y materion hyn ar faes Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014.
 
Lawr lwythwch y ddogfen ymgynghorol - Dyfodol Teledu Cymraeg

Medal y Dysgwr yn mynd i ferch o Gwnd...

28/05/2014
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Medal y Dysgwr yn mynd i ferch o Gwndy ger Cil-y-Coed ar ei chynnig cyntaf


Enillydd Medal y Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014

Enillydd Medal y Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 yw Jennifer Haley o Gwndy ger Cil-y-Coed, Sir Fynwy. Mae Jennifer yn ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Cil-y-Coed a dyma ei phrofiad cyntaf o gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.
 
Ganwyd a magwyd Jennifer yng Nghasnewydd a hi yw’r unig un o’i theulu ar yr aelwyd gartref sy’n siarad Cymraeg. Mae’n rhoi’r clod am fentro i’r gystadleuaeth eleni i’w hathrawes Gymraeg yn yr ysgol. Mae’n astudio Hanes, Bagloriaeth Cymru a Chymraeg ar gyfer ei harholiadau Lefel A a dwed iddi ddewis astudio’r Gymraeg oherwydd ei fod yn heriol.
 
Cyflwynwyd y Fedal i Jennifer dan ...

darllenwch mwy

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr U...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201


Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/201

Enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 26/05/2014
Cystadleuaeth: 165 Unawd Bl 2 ac iau1 Cadi Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin2 Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin3 Harriett Wells Ysgol Gynradd Sant Curig, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro
Cystadleuaeth: 166 Unawd Bl 3 a 41 Alys Thomas Ysgol G. Gymraeg Llantrisant, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol2 Osian Trefor Hughes Adran Deiniolen, Cylch Arfon, Eryri3 Mared Morris Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Cylch Dinbych, Dinbych
Cystadleuaeth: 171 Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50)1 Ysgol Gynradd Llanelltyd, Cylch Idris, Meirionnydd2 Ysgol Gynradd Y ...

darllenwch mwy

Y Fedal Gyfansoddi 2014

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Y Fedal Gyfansoddi 2014


Dim teilyngdod yn seremoni’r Fedal Gyfansoddi

Nid oedd teilyngdod yn seremoni’r Fedal Gyfansoddi ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd heddiw. Beirniad y gystadleuaeth oedd Guto Puw a’r dasg oedd cyfansoddi darn o gerddoriaeth mewn unrhyw gyfrwng gyda gwaith celf John Meirion Morris yn sbardun i’r gwaith.
 
Meddai’r beirniad, Guto Puw: “Mae’n siom nad oes teilyngdod eleni yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd, 2014. Er y siom, cymeraf gysur yn y ffaith bod safon y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal a hyderaf y bydd ein cyfansoddwyr ifanc yn ystyried y gwerth a’r fantais o gystadlu mewn Eisteddfodau i’r dyfodol.
  ...

darllenwch mwy

Ysgoloriaeth Gelf yn agor y drws i wa...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ysgoloriaeth Gelf yn agor y drws i waith celf yn Kenya?


Enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Mirain Fflur o Nefyn yn Llŷn, ond sydd bellach yn astudio Celf Gain ym Mhrifysgol Caeredin, yw enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014. Mae’r Ysgoloriaeth yn cael ei gwobrwyo i unigolyn, rhwng 18 a 25 oed, sy’n dangos y casgliad o waith mwyaf addawol.
 
Mae Mirain yn nesáu at ei blwyddyn olaf yng Nghaeredin ac ar ôl iddi gyflwyno’i gwaith arddangosfa ar gyfer ei gradd y flwyddyn nesaf, ei gobaith yw astudio gradd MA mewn pwnc arbenigol. Un o’i diddordebau mawr yn y maes yw therapi celf a’r ffordd y mae’n helpu amrywiaeth o bobl mewn sefyllfaoedd gwahanol. Ei gobaith yn y tymor hir yw  cyfrannu’n ô ...

darllenwch mwy

Luned Bedwyr, Pwllheli’n cipio’r Feda...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Luned Bedwyr, Pwllheli’n cipio’r Fedal Gelf ym Meirionnydd


Enillydd Enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd.Y Fedal Gelf eleni yn Eistedd

Luned Bedwyr, 17, o Bwllheli, Gwynedd yw enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd. Mae Luned yn astudio Lefel AS yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli, ac er iddi ei hanrhydeddu â gwobr gelf yn yr Eisteddfod heddiw, dwed mai ei phrif ddiddordeb yw cerddoriaeth!
 
Derbyniodd Luned y wobr am ei gwaith yn canolbwyntio ar y thema ‘teulu’. Fe’i hysgogwyd i feddwl am y cyfansoddiad o waith wedi colli ei Nain llynedd. Mae’r gwaith yn ddarnau o fywyd llonydd, gyda chlustog, ffrog, cloc wedi ei greu o gardfwrdd a phedwar darn wedi eu fframio. Mae’r cyfan yn golygu rhywbeth arbennig i aelodau o’i theulu. Mae dau o’r darluniau me ...

darllenwch mwy

Meirionnydd yn agor y drws i Gymry be...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd

Meirionnydd yn agor y drws i Gymry benbaladr ymweld â’r Eisteddfod yn Y Bala


Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Capsiwn: Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014
 
Heddiw, dydd Llun 26 Mai bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy’n denu tua 100,000 o ymwelwyr, yn agor ei drysau ar gaeau stad Rhiwlas, Y Bala, Gwynedd.
 
Bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod yr wythnos mewn cystadlaethau megis canu, llefaru, actio a dawnsio. Rhain yw’r gorau o oddeutu 48,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn y genedlaethol yn dilyn Eisteddfodau Cylch a Sir.
 
Neithiwr yn y pafiliwn cynhaliwyd cyngerdd mawreddog, gydag Ifan Jones Evans a Ni ...

darllenwch mwy