Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 143 cofnodion | Tudalen 2 o 15

Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd

02/02/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Llywydd newydd yr Urdd ac wyneb cyhoeddus aelodau’r Mudiad am y ddwy flynedd nesaf yw Mared Edwards o Borth Swtan, Ynys Môn, sydd yng nghanol ei blwyddyn gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn penodi swyddog hyrwyddo pl...

09/12/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Grug Muse o Ddyfryn Nantlle sydd wedi’i phenodi fel Swyddog Prosiect Pleidlais 16/17 y Mudiad, swydd a ddisgrifir ganddi fel cyfle ‘unwaith mewn oes’.

darllenwch mwy

Atgyfnerthu partneriaeth ieuenctid tr...

26/11/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd partneriaeth arloesol i atgoffa pobl ifanc o ddwy ochr Môr yr Iwerydd o beryglon dinistriol hiliaeth yn bwrw ymlaen y gaeaf hwn er gwaethaf heriau sylweddol y cyfnod clo.

darllenwch mwy

Enwau adnabyddus yn cefnogi ymgyrch H...

19/11/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Mae o rhai o’r wynebau cyfarwydd byd y campau yn cynnwys Aaron Ramsey, Natasha Harding a Ben Davies yn annog pobl i ddangos eu cefnogaeth i’r Urdd drwy brynu eu hetiau arbennig, wrth i’r mudiad addasu i’r ‘normal newydd’ ac edrych yn obeithiol tua’r dyfodol.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn wynebu ‘cyfnod ...

15/07/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn wynebu’r hyn a ddisgrifiwyd gan ei Brif Weithredwr fel ‘cyfnod mwyaf heriol ei 98 mlynedd o hanes’ o ganlyniad i sefyllfa Covid19.

darllenwch mwy

Cylchgronau’r Urdd am ddim i blant Cymru

13/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd eu cylchgronau i gyd yn troi’n ddigidol am ddim i bawb am y flwyddyn ysgol nesaf, 2020-21.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Osian Wyn Owen oedd Prif...

29/05/2020
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heddiw ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod T gyntaf erioed, datgelwyd mai’r Prifardd eisteddfodol yw Osian Wyn Owen o’r Felinheli.

darllenwch mwy

Mared Fflur Jones o Ddolgellau yw Pri...

28/05/2020
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mared Fflur Jones o Ddolgellau yw enillydd Prif Lenor Eisteddfod T, gyda darn o waith “llawn cariad a gwewyr” yn ôl y beirniad, Manon Steffan Ros.

darllenwch mwy

Nest Jenkins o Dregaron yw prif ddram...

27/05/2020
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heddiw cyhoeddwyd mai Nest Jenkins yw Prif Ddramodydd Eisteddfod T, yr eisteddfod ddigidol gyntaf erioed.

darllenwch mwy

Cai Fôn Davies o Benrhosgarnedd yn en...

26/05/2020
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cyhoeddwyd ddoe mai Cai Fôn Davies o Benrhosgarnedd oedd enillydd gwobr Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod ddigidol yr Urdd eleni.

darllenwch mwy