Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 114 cofnodion | Tudalen 3 o 12

Osian Owen o'r Felinheli yn ennill y ...

31/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd cadair Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed yw Osian Owen, o’r Felinheli.

darllenwch mwy

Mirain Alaw Jones o Gwm Gwendraeth yn...

30/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mirain Alaw Jones o Gapel Seion, Cwm Gwendraeth, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Brycheiniog a Maesyfed 2018.

darllenwch mwy

Merch o Ben-y-bont ar Ogwr yn ennill ...

29/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed 2018 yw Rebecca Morgan.

darllenwch mwy

Lansio ap Bys a Bawd yn 'Steddfod yr ...

24/05/2018
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ydych chi hoffi canu hwiangerddi Cymraeg? Ydych chi’n rhiant neu’n warchodwr i blantos bach? Mae ap newydd sbon yn cael ei lansio’r wythnos nesaf yn Eisteddfod yr Urdd a fydd wrth eich bodd.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn enwau lleoedd Brychein...

22/05/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Menter Brycheiniog a Maesyfed yn lansio llyfryn Enwau Lleoedd Brycheiniog a Maesyfed ddydd Gwener, Mehefin 1af, ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanelw

darllenwch mwy

Datguddio coron a chadair Eisteddfod ...

10/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mewn digwyddiad arbennig, fe ddatguddiwyd Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 am y tro cyntaf.

darllenwch mwy

Gwenda Owen o Ruthun yw enillydd Tlws...

22/03/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Bydd yn cael ei chyflwyno mewn seremoni arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar Faes y Sioe, Llanelwedd ddiwedd mis Mai.

darllenwch mwy

Llai na 100 diwrnod i fynd tan Eisted...

19/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gyda llai yna 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

darllenwch mwy

Dysgwyr Cymraeg ifanc yn dod at ei gi...

02/02/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd cynhadledd arbennig yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd y penwythnos hwn, fydd yn dod ag oddeutu 50 o ddysgwyr Cymraeg ifanc at ei gilydd ar gyfer rhaglen yn llawn o weithgareddau, cyfleoedd newydd a thrafodaethau trwy gyfrwng ac am yr iaith.

darllenwch mwy