Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 120 cofnodion | Tudalen 3 o 12

Lansio 'Steddfod yr Urdd yng Nghaerdy...

04/02/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddydd Gwener diwethaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cafodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 ei lansio yng nghwmni plant a phobl ifanc y Brifddinas.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn cyhoeddi mynediad am ddim ...

10/12/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, bydd mynediad am ddim i faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y flwyddyn nesaf, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru heddiw.

darllenwch mwy

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Caer...

14/09/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Disgwylir oddeutu 2000 o bobl i orymdeithio gyda’u baneri lliwgar i lawr promenâd Ynys y Barri, Bro Morgannwg ar ddydd Sadwrn, 6ed o Hydref 2018 am 11.30yb fel rhan o ddathliadau Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd â’r Fro, Mai 2019.

darllenwch mwy

Cronfa Newydd Gwersyll Haf yr Urdd

23/07/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Mae'r Urdd yn lansio ymgyrch newydd i sicrhau bod rhai o blant a phobl ifanc mwyaf difreintiedig Cymru yn medru mynychu Gwersyll Gwyliau Haf yn 2019.

darllenwch mwy

Cyhoeddi partneriaeth Yr Urdd a Gŵyl ...

04/06/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru, Urdd Gobaith Cymru a Gŵyl Lenyddiaeth a Chelfyddydau’r Gelli bartneriaeth newydd rhwng y ddau sefydliad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Ysgoloriaeth Bryn...

04/06/2018
Categori: Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod dydd Sadwrn 2 Mehefin 2018, mae panel o bump beirniad wedi dewis y chwe cystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, i ymgeisio am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 ym mis Hydref.

darllenwch mwy

Osian Owen o'r Felinheli yn ennill y ...

31/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd cadair Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed yw Osian Owen, o’r Felinheli.

darllenwch mwy

Mirain Alaw Jones o Gwm Gwendraeth yn...

30/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mirain Alaw Jones o Gapel Seion, Cwm Gwendraeth, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Brycheiniog a Maesyfed 2018.

darllenwch mwy

Merch o Ben-y-bont ar Ogwr yn ennill ...

29/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed 2018 yw Rebecca Morgan.

darllenwch mwy

Lansio ap Bys a Bawd yn 'Steddfod yr ...

24/05/2018
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ydych chi hoffi canu hwiangerddi Cymraeg? Ydych chi’n rhiant neu’n warchodwr i blantos bach? Mae ap newydd sbon yn cael ei lansio’r wythnos nesaf yn Eisteddfod yr Urdd a fydd wrth eich bodd.

darllenwch mwy